Pripojenie účtu Apple ID k účtu služby Movies Anywhere

Pripojte sa pomocou účtu Apple ID k účtu služby Movies Anywhere a sledujte filmy, ktoré spĺňajú podmienky, vo všetkých svojich zariadeniach.

Služba Movies Anywhere vám umožňuje prehľadávať a sledovať vašu zbierku filmov od spoločností Disney, 20th Century Fox, Sony Pictures, Universal a Warner Bros, ako aj bonusové materiály a exkluzívne videá, v iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC alebo na Apple TV. Služba Movies Anywhere je k dispozícii iba v Spojených štátoch.

Služba Movies Anywhere je prístupná z počítača alebo prostredníctvom bezplatnej aplikácie, ktorú si môžete stiahnuť z obchodu App Store pre iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV.

K účtu Apple ID môžete mať pridružených až desať zariadení (vrátane piatich počítačov) na prehrávanie hudby a videa. Každý počítač musí byť tiež autorizovaný pomocou toho istého účtu Apple ID.

Pripojenie účtu Apple ID k službe Movies Anywhere

 1. Otvorte v zariadení so systémom iOS aplikáciu Movies Anywhere a prihláste sa.
 2. V hornej časti obrazovky klepnite na ikonu svojho profilu a potom na položku Manage Retailers (Spravovať predajcov).
 3. Klepnite na položku iTunes. Po otvorení iTunes alebo aplikácie iTunes Store proces dokončite.

Pripojený môžete mať vždy len jeden účet a prepínať účty môžete každých 180 dní.

Účet môžete pripojiť tiež na stránke MoviesAnywhere.com. Po prihlásení kliknite alebo klepnite na svoje meno v pravom hornom rohu a vyberte položku Manage Retailers (Spravovať predajcov).

Obnovenie služby Movies Anywhere alebo odpojenie od nej

Každé dva roky vás spoločnosť Apple musí požiadať o povolenie zdieľania filmov, ktoré spĺňajú podmienky a ktoré ste si zakúpili v obchode iTunes Store prostredníctvom služby Movies Anywhere. Kým súhlas neobnovíte, žiadne vaše nové nákupy v obchode iTunes Store, ktoré spĺňajú podmienky, sa v službe Movies Anywhere zdieľať nebudú.

Od služby Movies Anywhere sa tiež môžete kedykoľvek odpojiť. Po odpojení účtu Apple ID od účtu služby Movies Anywhere môžete aj naďalej sledovať filmy, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom služby Movies Anywhere alebo v obchode iTunes Store, na oboch miestach, avšak nové filmy, ktoré si zakúpite, budete môcť sledovať len v aplikácii, prostredníctvom ktorej ste si ich zakúpili.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store.
 2. Klepnite na svoj účet Apple ID a potom na položku Zobraziť Apple ID. Môže sa zobraziť výzva, aby ste svoj účet Apple ID overili.
 3. Odrolujte do časti Movies Anywhere. Klepnutím na položku Renew (Obnoviť) znovu vyjadríte súhlas so zdieľaním nákupov, klepnutím na položku Disconnect (Odpojiť) odpojíte svoj účet Apple ID od služby Movies Anywhere. Ak sa položka Movies Anywhere nezobrazuje, uistite sa, že ste prihlásený pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý ste použili na pripojenie k službe Movies Anywhere.

Účet Apple ID môžete odpojiť tiež v aplikácii Movies Anywhere. Otvorte aplikáciu, prejdite do menu More (Viac) > Manage Retailers (Spravovať predajcov) a potom v časti iTunes klepnite na položku Disconnect (Odpojiť).

V iTunes na Macu alebo PC

 1. Otvorte iTunes. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna aplikácie iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet.
 3. Overte svoj účet Apple ID a potom kliknite na položku Zobraziť účet.
 4. Na stránke Informácie o účte odrolujte do časti Súhrn Apple ID a vyhľadajte položku Movies Anywhere. Kliknutím na položku Renew (Obnoviť) znovu vyjadríte súhlas so zdieľaním nákupov, kliknutím na položku Disconnect (Odpojiť) odpojíte svoj účet Apple ID od služby Movies Anywhere. Ak sa položka Movies Anywhere nezobrazuje, uistite sa, že ste prihlásený pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý ste použili na pripojenie k službe Movies Anywhere.

Verzie s kvalitou 4K, HDR alebo Dolby Vision

 • Ak si prostredníctvom recipročnej služby Movies Anywhere1 zakúpite film, ktorý spĺňa podmienky, v kvalite 4K, HDR, Dolby Vision alebo Dolby Atmos, budete môcť sledovať verziu v zodpovedajúcej kvalite prostredníctvom služby iTunes Store (ak je príslušný film v obchode iTunes Store k dispozícii v kvalite 4K, HDR, Dolby Vision alebo Dolby Atmos).
 • Ak si prostredníctvom recipročnej služby Movies Anywhere1 zakúpite film, ktorý spĺňa podmienky, v kvalite HD, budete môcť prostredníctvom služby iTunes Store sledovať verziu HD. (Tieto filmy sa neupgradujú na kvalitu 4K, HDR, Dolby Vision alebo Dolby Atmos ani v prípade, že je v týchto formátoch príslušný film v obchode iTunes Store k dispozícii.)
 • Ak si prostredníctvom obchodu iTunes Store zakúpite film, ktorý spĺňa podmienky, v kvalite 4K, HDR, Dolby Vision alebo Dolby Atmos, budete môcť sledovať verziu v zodpovedajúcej kvalite prostredníctvom recipročnej služby Movies Anywhere1 (ak je príslušný film v recipročnej službe Movies Anywhere1 k dispozícii v kvalite 4K, HDR, Dolby Vision alebo Dolby Atmos).
 • Ak si v obchode iTunes Store zakúpite film, ktorý spĺňa podmienky, v kvalite HD a jeho kvalita sa neskôr upgraduje na kvalitu 4K, HDR, Dolby Vision alebo Dolby Atmos, je možné, že prostredníctvom recipročnej služby Movies Anywhere1 nebudete môcť zodpovedajúcu verziu vo vyššej kvalite sledovať (aj naďalej však budete môcť sledovať verziu v kvalite HD).

1. Ďalšie informácie o recipročných službách nájdete na stránke MoviesAnywhere.com.

Získanie pomoci

 • Ak ste si prostredníctvom služby iTunes zakúpili film a neskôr získali refundáciu, nie sú tieto filmy naďalej k dispozícii v službe Movies Anywhere ani iTunes.
 • Filmy, ktoré spĺňajú podmienky, môžete streamovať a sťahovať prostredníctvom služby Movies Anywhere len v Spojených štátoch a na určitých územiach patriacich Spojeným štátom.
 • Informácie o systémových požiadavkách a podrobnosti o programe nájdete na stránke MoviesAnywhere.com alebo sa môžete obrátiť na zástupcu služby Movies Anywhere na stránke help.moviesanywhere.com.
 • V prípade neodkladných problémov sa obráťte na zástupcu služby Movies Anywhere na čísle 1-833-466-8438.
 • Na akékoľvek iné otázky použite kontaktný formulár služby Movies Anywhere alebo aplikáciu Movies Anywhere v zariadení so systémom iOS: V aplikácii klepnite na ikonu nastavení > Help Center (Stredisko pomoci) > Contact Us (Kontaktujte nás).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: