Ukladanie dokumentov vo formáte balíka alebo vo formáte jedného súboru v apkách Pages, Numbers alebo Keynote

Apky Pages, Numbers a Keynote umožňujú zvoliť, ako sa majú súbory ukladať, aby sa dosiahla vyššia kompatibilita. 

Ak pracujete v apke Pages, Numbers alebo Keynote a vytvorili ste súbor väčší ako 500 MB, uloženie súboru vo formáte balíka pomôže zvýšiť výkon používanej apky. Balík je kolekcia súborov, ktorú Mac prečíta ako jeden súbor. Apky Pages, Numbers a Keynote predvolene automaticky ukladajú dokument, tabuľku alebo prezentáciu ako jeden súbor.

Ak sa filmy v apke Keynote neprehrávajú správne, uložte prezentáciu ako balík, a nie ako jeden súbor.

Ak máte problémy s výkonom v apke Pages, Numbers alebo Keynote a neplánujete dokument odoslať alebo uchovávať pomocou služby cloudového úložiska tretej strany, uložte ho ako balík. V opačnom prípade je najlepšie uložiť ho ako jeden súbor. 


Uloženie vo formáte balíka alebo vo formáte jedného súboru

Ak má dokument 500 MB alebo viac, môže sa zobraziť výzva na uloženie dokumentu, tabuľky alebo prezentácie vo formáte balíka. Táto situácia môže nastať, ak nepoužívate súborový systém APFS (Apple File System) alebo ak máte staršiu verziu apky Pages, Numbers alebo Keynote.

Ak chcete dokument odoslať do inej internetovej služby, než je iCloud, napríklad do služby iTunes U, Dropbox či Gmail alebo na inú stránku, na ktorú nahráte súbory cez webový prehliadač, vyberte Ponechať jeden súbor.

Ak dokument ukladáte na pevný disk alebo ak sa vám pri úpravách dokumentu zobrazujú kurzory čakania či apka pracuje pomaly, vyberte Použiť balík.

Medzi formátom jedného súboru a formátom balíka môžete kedykoľvek prepínať. Otvorte súbor. Potom vyberte Súbor > Rozšírené > Zmeniť typ súboru a vyberte typ, ktorý chcete použiť.


Ak je balík poškodený a nedá sa otvoriť

Dokumenty uložené vo formáte balíka sa niekedy poškodia, keď sa nahrajú do e-mailu alebo do služieb zdieľania súborov prostredníctvom webového prehliadača. Ak sa súbor pokúsite otvoriť, zobrazí sa upozornenie: „Súbor [dokument] momentálne nie je možné otvoriť.“

Ak sa toto upozornenie zobrazí, požiadajte vlastníka súboru, aby ho uložil ako jeden súbor a poslal vám ho.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: