Ukladanie dokumentov vo formáte balíka alebo vo formáte jedného súboru v aplikáciách Pages, Numbers alebo Keynote

Aplikácie Pages, Numbers a Keynote umožňujú zvoliť, ako sa majú súbory ukladať, aby sa dosiahla vyššia kompatibilita. 

Ak pracujete v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote a vytvorili ste súbor väčší ako 500 MB, uloženie súboru vo formáte balíka pomôže zvýšiť výkon používanej aplikácie. Balík je kolekcia súborov, ktorú Mac prečíta ako jeden súbor. V predvolenom nastavení tieto verzie aplikácií Pages, Numbers a Keynote automaticky ukladajú súbory na pevný disk ako jeden súbor.

Ak sa filmy v aplikácii Keynote neprehrávajú správne, uložte prezentáciu ako balík, a nie ako jeden súbor.

Ak sa vyskytnú problémy s výkonom aplikácií a neplánujete dokument odoslať alebo uložiť prostredníctvom inej internetovej služby než iCloud, uložte ho ako balík. V opačnom prípade je najlepšie uložiť ho ako jeden súbor. 

Uloženie vo formáte balíka alebo vo formáte jedného súboru

Ak používate súborový systém APFS (Apple File System) alebo ak máte staršiu verziu aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote, môže sa zobraziť správa, keď má dokument 500 MB alebo viac: 

 • Pages: „Chcete uložiť tento dokument ako balík?“
  Hárok s upozornením aplikácie Pages
 • Numbers: „Chcete uložiť tieto tabuľky ako balík?“
  Hárok s upozornením aplikácie Numbers
 • Keynote: „Chcete uložiť túto prezentáciu ako balík?“
  Hárok s upozornením aplikácie Keynote

Možnosť Ponechať jeden súbor vyberte, ak:

 • Plánujete odoslať dokument do inej internetovej služby než iCloud, napríklad do služby iTunes U, Dropbox, Gmail alebo inej, kam sa súbory nahrávajú prostredníctvom webového prehliadača.

Možnosť Použiť balík vyberte, ak:

 • Ukladáte dokument na pevný disk.
 • Pri úprave dokumentu ste často nútený čakať alebo sa znižuje výkon.

Medzi formátom jedného súboru a formátom balíka môžete kedykoľvek prepínať. Otvorte súbor. Potom vyberte položku Súbor > Rozšírené > Zmeniť typ súboru a vyberte typ, ktorý chcete použiť.

Ak je balík poškodený a nedá sa otvoriť

Dokumenty uložené vo formáte balíka sa niekedy poškodia, keď sa nahrajú do e-mailu alebo do služieb zdieľania súborov prostredníctvom webového prehliadača. Ak sa pokúsite súbor otvoriť, zobrazí sa toto upozornenie:

Ak sa zobrazí táto správa, požiadajte vlastníka súboru, aby ho uložil ako jeden súbor a poslal vám ho.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: