Uloženie dokumentu vo formáte balíka alebo vo formáte jedného súboru v apke Pages, Numbers alebo Keynote na Macu

Ak je dokument väčší ako 500 MB a nepoužívate systém APFS (Apple File System) alebo používate staršiu verziu apky Pages, Numbers alebo Keynote, apka vás môže vyzvať na uloženie dokumentu vo formáte balíka.

Balík je kolekcia súborov, ktorú Mac prečíta ako jeden súbor. Apky Pages, Numbers a Keynote predvolene automaticky ukladajú dokument, tabuľku alebo prezentáciu ako jeden súbor. Ak vás apka Pages, Numbers alebo Keynote vyzve na uloženie dokumentu vo formáte balíka, postupujte takto:

  • Ak dokument ukladáte na pevný disk alebo iCloud Drive alebo sa pri úprave dokumentu zobrazuje kurzor čakania či znižuje výkon, vyberte možnosť Použiť balík.
  • Ak dokument plánujete nahrať pomocou webového prehliadača do cloudovej služby zdieľania od iného poskytovateľa, ako je Box alebo Dropbox, vyberte možnosť Ponechať jeden súbor.

Medzi formátom jedného súboru a formátom balíka môžete kedykoľvek prepínať. Otvorte súbor. Potom vyberte Súbor > Rozšírené > Zmeniť typ súboru a vyberte typ, ktorý chcete použiť.

Ak je balík poškodený a nedá sa otvoriť

Ak sa pokúsite otvoriť súbor uložený vo formáte balíka a zobrazí sa upozornenie „Súbor [dokument] momentálne nie je možné otvoriť“, súbor môže byť poškodený. Dokument uložený vo formáte balíka sa môže poškodiť, ak bol odoslaný e-mailom alebo bol pomocou webového prehliadača nahraný do cloudovej služby zdieľania od iného poskytovateľa, ako je Box alebo Dropbox. 

Ak sa toto upozornenie zobrazí, požiadajte vlastníka súboru, aby ho uložil ako jeden súbor a poslal vám ho.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: