Ak prehrávač QuickTime Player konvertuje staršie súbory médií pred prehratím

Môžete vidieť indikátor priebehu, na ktorom sa zobrazuje konvertovanie súboru.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Okno Konvertujem

  

V systéme OS X Mavericks prostredníctvom systému macOS Mojave prehrávač QuickTime Player (verzia 10.0 alebo novšia) skonvertuje staršie súbory médií, ktoré používajú niektoré staršie formáty kompresie alebo formáty kompresie od iných poskytovateľov. Po otvorení tohto súboru sa v okne s indikátorom priebehu zobrazí priebeh konverzie súboru. Ak chcete konverziu zastaviť, zatvorte okno.

Uloženie skonvertovaného súboru

Systém macOS Mojave je najnovšou verziou systému macOS, ktorá dokáže skonvertovať množstvo starších formátov, preto by ste mali skonvertovaný súbor pred zatvorením uložiť v kompatibilnom formáte. 

Konverziou sa pôvodný súbor neupraví ani nenahradí. Ak chcete zachovať kvalitu pôvodného súboru, skonvertovaný súbor môže byť väčší ako pôvodný.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: