Obsah zabezpečenia v systéme iOS 7.0.4

V tomto dokumente je popísaný obsah zabezpečenia v systéme iOS 7.0.4.

S cieľom ochrany svojich zákazníkov spoločnosť Apple neposkytuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problém úplne nepreskúma a nie sú k dispozícii potrebné opravy alebo vydania. Ďalšie informácie o zabezpečení produktov spoločnosti Apple nájdete na webovej stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie o kľúči PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple nájdete v článku Používanie kľúča PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ak je to možné, ako odkazy na ďalšie informácie o príslušných rizikách sa používajú identifikátory CVE.

Informácie o ďalších aktualizáciách zabezpečenia nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia Apple.

iOS 7.0.4

 • App Store

  K dispozícii pre: iPhone 4 a novší, iPod touch (5. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dopad: Nákupy aplikácií a nákupy obsahu v rámci aplikácií možno dokončiť aj s nedostatočnou autorizáciou

  Popis: Keď sa prihlásenému používateľovi zobrazila pri dokončovaní transakcie výzva na zadanie hesla, používateľ mohol transakciu dokončiť aj bez jeho zadania. Tento problém bol vyriešený pridaním vynútenia autorizácie nákupu.

  CVE-ID

  CVE-2013-5193

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: