Aktualizácia projektov a udalostí aplikácie iMovie v Macu

Projekty a udalosti vytvorené vo verziách aplikácie iMovie 7, 8 alebo 9 môžete aktualizovať, aby fungovali v najnovšej verzii aplikácie iMovie pre systém macOS.

Keď vykonáte aktualizáciu na najnovšiu verziu aplikácie iMovie pre systém macOS z verzie 7, 8 alebo 9, je potrebné aktualizovať existujúce projekty a udalosti aplikácie iMovie. Projekty a udalosti môžete aktualizovať buď automaticky pri prvom spustení aplikácie iMovie, alebo neskôr ručne.

Automatická aktualizácia pri prvom otvorení aplikácie iMovie

Ak chcete automaticky aktualizovať projekty a udalosti v Macu a v každom pripojenom úložnom zariadení, kliknite na položku Aktualizovať. Projekty a udalosti sa skopírujú do novej knižnice, ktorá funguje v najnovšej verzii aplikácie iMovie.

Nová knižnica sa zobrazuje na postrannom paneli aplikácie iMovie:

  • Aktualizované projekty sú zobrazené v rámci udalosti s názvom Aktualizované projekty.
  • Ak ste predtým niektoré z týchto projektov zdieľali alebo finalizovali, zobrazujú sa príslušné videosúbory v rámci udalosti s názvom Finalizované filmy.

Vo Finderi sa k pôvodným priečinkom iMovie Theater, iMovie projekty a Udalosti iMovie vytvorí súbor Knižnica iMovie. Priečinky iMovie projekty a Udalosti iMovie môžete aj naďalej otvárať vo verziách 7, 8 a 9 aplikácie iMovie. Ak nemáte v úmysle používať staršie verzie aplikácie iMovie, môžete priečinky iMovie projekty a Udalosti iMovie vymazať.


Ručná aktualizácia projektov a udalostí

Ak ste klikni na položku Aktualizovať neskôr, môžete projekty a udalosti aktualizovať ručne, aby fungovali v najnovšej verzii aplikácie iMovie. Ak máte pripojený externý disk so staršími projektmi a udalosťami aplikácie iMovie, ale už ste aplikáciu iMovie aktualizovali, môžete projekty a udalosti aktualizovať aj ručne.

  1. Otvorte aplikáciu iMovie.
  2. Vyberte položku Súbor > Aktualizovať projekty a udalosti.
  3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Aktualizovať.


Vymazanie starých projektov a udalostí

Po aktualizácii projektov a udalostí v knižnici môžete staré priečinky projektov a udalostí vymazať:

  1. Vo Finderi vyberte v menu Prejsť položku Domov.
  2. Otvorte priečinok Filmy.
  3. Vyhľadajte priečinky Udalosti iMovie a iMovie projekty a potiahnite ich do koša.

Pri ručnom vymazávaní projektov a udalostí aplikácie iMovie uložených na externom disku postupujte takto:

  1. Vo Finderi otvorte externý pevný disk.
  2. Vyhľadajte priečinky Udalosti iMovie a iMovie projekty a potiahnite ich do koša.

Po potiahnutí priečinkov do koša vyberte položku Finder > Vysypať kôš a odstráňte ich z Macu. Pred vysypaním koša sa uistite, že v koši nie je nič, čo by ste chceli zachovať.

Dátum zverejnenia: