Zmena veľkosti písmav iPhone, iPade a iPode touch

V prípade potreby môžete zmeniť veľkosť písma v aplikáciách Mail, Kontakty, Kalendár, Telefón a Poznámky, ako aj v ďalších aplikáciách, ktoré podporujú dynamické písmo.

Zmena veľkosti písma

  1. Prejdite na položku Nastavenia > Displej a jas a vyberte položku Veľkosť textu.
  2. Potiahnutím posuvníka vyberte požadovanú veľkosť písma.

Nastavenie ešte väčšieho písma

  1. Prejdite na položku Nastavenia > Prístupnosť a vyberte položku Displej a veľkosť textu.
  2. Klepnutím na položku Väčší text zobrazte možnosti väčšieho písma.
  3. Potiahnutím posuvníka vyberte požadovanú veľkosť písma.

Ak nastavíte príliš veľký text, môže sa vám horšie klepať na tlačidlá alebo iné prvky v aplikáciách. V takom prípade sa vráťte do nastavení a upravte veľkosť písma podľa potreby.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o funkciách prístupnosti a ich používaní nájdete v časti týkajúcej sa prístupnosti v používateľskej príručke zariadenia so systémom iOS.

Dátum zverejnenia: