Zmena veľkosti písma na iPhone, iPade a iPode touch

V prípade potreby môžete zmeniť veľkosť písma v aplikáciách Mail, Kontakty, Kalendár, Telefón a Poznámky, ako aj v ďalších aplikáciách, ktoré podporujú dynamické písmo.

Zmena veľkosti písma

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Displej a jas > Night Shift.
  2. Potiahnutím posuvníka vyberte požadovanú veľkosť písma.

Nastavenie ešte väčšieho písma

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Väčší text.
  2. Klepnutím na položku Väčšie veľkosti prístupnosti zobrazte možnosti väčšieho písma.
  3. Potiahnutím posuvníka vyberte požadovanú veľkosť písma.

Ak nastavíte príliš veľký text, môže sa vám horšie klepať na tlačidlá alebo iné prvky v aplikáciách. V takom prípade sa vráťte do nastavení a upravte veľkosť písma podľa potreby.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o funkciách prístupnosti a ich používaní nájdete v časti týkajúcej sa prístupnosti v používateľskej príručke zariadenia so systémom iOS.

Dátum zverejnenia: