Používanie internetových pluginov v prehliadači Safari pre Mac

Skôr než budete môcť používať plugin webového prehliadača, ktorý ste nainštalovali a označili ako dôveryhodný, budete ho možno musieť zapnúť v nastaveniach prehliadača Safari.

Prehliadač Safari už väčšinu pluginov nepodporuje. Prehliadač Safari je optimalizovaný pre obsah, ktorý využíva webový štandard HTML5 nevyžadujúci plugin. Vďaka tomu sa webové stránky načítajú rýchlejšie, šetrí sa energia a zosilňuje sa zabezpečenie. Ak chcete dosiahnuť väčšie pohodlie pri prehliadaní a prispôsobiť si prostredie, môžete ako alternatívne riešenie používať rozšírenia Safari.

Ak navštívite niektorú z mála webových stránok, ktoré ešte stále vyžadujú na zobrazenie určitého obsahu plugin, prehliadač Safari môže zobraziť informáciu o tom, že plugin chýba. Po inštalácii pluginu môže prehliadač Safari zobraziť otázku, ako často ho chcete používať, prípadne či chcete pluginu dôverovať alebo ho aktualizovať.

Skôr než budete môcť používať plugin, ktorý ste nainštalovali, budete ho možno musieť zapnúť:

  1. Na lište prehliadača Safari vyberte položku Safari > Nastavenia a potom kliknite na položku Webové stránky.
    V niektorých starších verziách prehliadača Safari je namiesto tohto postupu potrebné kliknúť na položku Zabezpečenie a potom na položku Nastavenia pluginu.
  2. V zozname vľavo vyberte požadovaný plugin a potom ho prostredníctvom zaškrtávacieho políčka zapnite alebo vypnite. Po zapnutí zostáva plugin aktívny, kým ho pravidelne používate na ktorejkoľvek webovej stránke.
  3. Vyskakovacie menu vpravo umožňujú plugin zapnúť alebo vypnúť pre konkrétne webové stránky. Ak vyberiete možnosť Opýtať sa, prehliadač Safari vás predtým, ako webovej stránke umožní použitie pluginu, požiada o povolenie. Vo vyskakovacom menu v pravom dolnom rohu sa zobrazuje predvolené nastavenie pre návštevy iných webových stránok, ktoré príslušný plugin vyžadujú.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: