Spravovanie funkcie Zámok aktivácie a režimu Stratené pomocou riešenia MDM

Prečítajte si, ako spravovať režim Stratené a funkciu Zámok aktivácie v službe Nájsť na riadených zariadeniach pomocou riešenia správy mobilných zariadení (MDM).

Tento článok je určený pre správcov systémov vo firmách a vzdelávacích inštitúciách.

Zámok aktivácie je funkcia služby Nájsť. Táto funkcia je navrhnutá na zabezpečenie informácií a zabránenie opätovnej aktivácii stratených alebo odcudzených zariadení. Režim Stratené slúži na zamknutie strateného zariadenia, zobrazenie správy na jeho obrazovke a zistenie jeho polohy.

Prečítajte si, ako možno pomocou riešenia MDM spravovať funkciu Zámok aktivácie a režim Stratené na riadených zariadeniach.

Zámok aktivácie na riadených zariadeniach

Pomocou kompatibilného riešenia MDM možno funkciu Zámok aktivácie zapnúť počas nastavovania, alebo keď používateľ zapne službu Nájsť. Vypnutím funkcie Zámok aktivácie potom možno zariadenie vymazať a prideliť novému používateľovi. Prečítajte si, ako spravovať Zámok aktivácie pomocou nástroja Profile Manager. Podrobnosti nájdete aj v dokumentácii k riešeniu MDM.

Režim stratené a spravovaný režim Stratené

Keď je zapnutá služba Nájsť, používateľ môže po prihlásení do iCloudu aktivovať režim Stratené. Pomocou tohto režimu môže zamknúť stratené zariadenie a sledovať jeho polohu. 

V systéme iOS 9.3 alebo novšom možno pomocou riešenia MDM prepnúť riadené zariadenie do spravovaného režimu Stratené. Spravovaný režim Stratené je vyhradený režim, ktorý je potrebné najskôr vypnúť, aby mohol zariadenie začať používať niekto iný. Keď sa zariadenie nachádza v spravovanom režime Stratené, môžete naň posielať správy. V tomto režime však má prístup k informáciám o polohe zariadenia len server MDM. Kým spravovaný režim Stratené nevypnete, používateľ nebude môcť zariadenie odomknúť. Keď niekto počas tohto obdobia získa prístup k informáciám o polohe, používateľovi sa zobrazí upozornenie.

Viac podrobností nájdete v dokumentácii k riešeniu MDM.

Zámok aktivácie na neriadených zariadeniach

Pomocou riešenia MDM nie je možné ovládať funkciu Zámok aktivácie na neriadených zariadeniach. Na neriadenom zariadení sa funkcia Zámok aktivácie aktivuje, keď sa používateľ prihlási do iCloudu a zapne službu Nájsť.

Ak nasadzujete neriadené zariadenia, predchádzajúci používateľ musí vypnúť službu Nájsť skôr, než zariadenia pridelíte novým používateľom. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  • Ak má používateľ prístup k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, môže službu vypnúť cez Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Nájsť môj [zariadenie].*
  • Ak má používateľ prístup k Macu, môže službu vypnúť cez Systémové nastavenia > Apple ID > iCloud > Nájsť môj Mac.*
  • Ak používateľ nemá k svojmu zariadeniu prístup, môže sa prihlásiť na stránke iCloud.com alebo v aplikácii Nájsť na inom zariadení, svoje zariadenie vymazať a potom ho odstrániť zo zoznamu zariadení.

Aplikácia Nájsť je k dispozícii v systémoch iOS 13iPadOSmacOS Catalina.

Dátum zverejnenia: