Spravovanie funkcie Zámok aktivácie a režimu Stratené pomocou riešenia MDM

Prečítajte si, ako spravovať funkciu Zámok aktivácie a režim Stratené v službe Nájsť môj iPhone na riadených zariadeniach pomocou riešenia správy mobilných zariadení (MDM).

Tento článok je určený pre správcov systémov vo firmách a vzdelávacích inštitúciách.

Zámok aktivácie je funkciou služby Nájsť môj iPhone. Táto funkcia je navrhnutá na zabezpečenie informácií a zabránenie opätovnej aktivácii stratených alebo odcudzených zariadení. Režim Stratené slúži na zamknutie strateného zariadenia, zobrazenie správy na jeho obrazovke a zistenie jeho polohy.

Prečítajte si, ako možno pomocou riešenia MDM spravovať funkciu Zámok aktivácie a režim Stratené na riadených zariadeniach.

Zámok aktivácie na riadených zariadeniach

Pomocou kompatibilného riešenia MDM možno funkciu Zámok aktivácie zapnúť počas nastavovania alebo keď používateľ zapne službu Nájsť môj iPhone. Vypnutím funkcie Zámok aktivácie potom možno zariadenie vymazať a prideliť novému používateľovi. Prečítajte si, ako spravovať funkciu Zámok aktivácie pomocou nástroja Profile Manager. Podrobnosti nájdete aj v dokumentácii k riešeniu MDM.

Režim stratené a riadený režim Stratené

Keď je zapnutá služba Nájsť môj iPhone, používateľ môže po prihlásení do iCloudu aktivovať režim Stratené. Pomocou tohto režimu môže zamknúť stratené zariadenie a sledovať jeho polohu. 

V systéme iOS 9.3 alebo novšom možno pomocou riešenia MDM prepnúť riadené zariadenie do riadeného režimu Stratené. Riadený režim Stratené je vyhradený režim, ktorý je potrebné najskôr vypnúť, aby mohol zariadenie začať používať niekto iný. Keď sa zariadenie nachádza v riadenom režime Stratené, môžete naň posielať správy. V tomto režime však má prístup k informáciám o polohe zariadenia len server MDM. Kým riadený režim Stratené nevypnete, používateľ nebude môcť zariadenie odomknúť. Keď niekto počas tejto doby získa prístup k informáciám o polohe, používateľovi sa zobrazí upozornenie.

Viac podrobností nájdete v dokumentácii k riešeniu MDM.

Zámok aktivácie na neriadených zariadeniach

Pomocou riešenia MDM nie je možné ovládať funkciu Zámok aktivácie na neriadených zariadeniach. Na neriadenom zariadení sa funkcia Zámok aktivácie aktivuje, keď sa používateľ prihlási do iCloudu a zapne službu Nájsť môj iPhone.

Ak nasadzujete neriadené zariadenia, predchádzajúci používateľ musí vypnúť službu Nájsť môj iPhone skôr, než zariadenia pridelíte novým používateľom. Použite tento postup:

  • Ak má používateľ prístup k zariadeniu so systémom iOS, môže funkciu vypnúť v menu Nastavenia > iCloud > Nájsť môj iPhone.
  • Ak používateľ nemá prístup k zariadeniu so systémom iOS, môže sa prihlásiť na stránke iCloud.com alebo do aplikácie Nájsť môj iPhone na inom zariadení so systémom iOS. Potom môže zariadenie vymazať a odstrániť zo zoznamu zariadení.
Dátum zverejnenia: