Používanie priečinka Koncepty s účtom Exchange v aplikácii Mail v zariadení so systémom iOS

Rozpísané správy sa v iPhone, iPade alebo iPode touch nachádzajú v priečinku Koncepty.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Rozpísané správy v zariadení so systémom iOS sa nesynchronizujú so serverom Microsoft Exchange. Sú uložené v priečinku Koncepty v aplikácii Mail v iPhone, iPade alebo iPode touch.

Priečinok Koncepty sa v aplikácii Mail nachádza na začiatku zoznamu priečinkov. V tomto priečinku nájdete koncepty správ, ktoré ste vytvorili a uložili vo svojom zariadení. Tieto koncepty môžete kedykoľvek upraviť a odoslať zo svojho zariadenia. 

Systém iOS 9 podporuje protokol Exchange ActiveSync (EAS) EAS 16. Synchronizácia konceptov správ však nie je jeho súčasťou.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: