Používanie funkcie Zdieľané albumy vo Fotkách

Funkcia Zdieľané albumy vám umožňuje zdieľať fotky a videá s ľuďmi, ktorých vyberiete. Tí zároveň môžu pridávať vlastné fotky, videá a komentáre.

Používanie funkcie Zdieľané albumy na Macu, iPhone a iPade

Pomocou funkcie Zdieľané albumy si vyberáte fotky, ktoré chcete zdieľať, ako aj ľudí, s ktorými ich chcete zdieľať. Ak chcete voľnejšie zdieľať skvelé momenty, ktoré Fotky vyberú z vašej knižnice, vyskúšajte funkciu Návrhy na zdieľanie.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu systému iOS, Mac na najnovšiu verziu systému macOS a Apple TV 4K alebo Apple TV HD na najnovšiu verziu systému tvOS.
 2. Nastavte iCloud na všetkých zariadeniach.
 3. Na všetkých zariadeniach, ktoré chcete používať s funkciou Zdieľané albumy, sa prihláste do iCloudu pomocou toho istého účtu Apple ID.
 4. Ak máte PC so systémom Windows, aktualizujte ho na systém Windows 7 alebo novší a stiahnite si aplikáciu iCloud pre Windows.

Zapnutie funkcie Zdieľané albumy

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a zapnite funkciu Zdieľané albumy.
 • Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Vyberte položku iCloud, kliknite na tlačidlo Možnosti vedľa položky Fotky a potom vyberte položku Zdieľané albumy.
 • Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > iCloud > iCloud Fotky a zapnite funkciu Zdieľané albumy.
 • Na PC so systémom Windows otvorte aplikáciu iCloud pre Windows a vyberte položku Fotky. Kliknite na tlačidlo Možnosti, skontrolujte, či je zapnutá funkcia Zdieľané albumy, a potom kliknite na položku Použiť.

Vytvárať a prezerať si zdieľané albumy môžete aj v prípade, že používate staršiu verziu systému iOS, iCloudu pre Windows alebo aplikácie iPhoto či Aperture. V starších verziách systémov iOS, macOS a tvOS a aplikácie iCloud pre Windows sa funkcia Zdieľané albumy volala iCloud Zdieľanie fotiek.

Používanie funkcie Zdieľané albumy

V aplikácii Fotky môžete vytvoriť zdieľaný album obsahujúci len fotky, ktoré vyberiete. Na prezeranie, komentovanie alebo dokonca pridávanie vlastných fotiek môžete pozvať až 100 svojich priateľov. Zdieľaný album potom môžete spravovať a natrvalo si ukladať fotky, ktoré pridali vaši priatelia.

Vytvorenie nového zdieľaného albumu

Vytváranie nového zdieľaného albumu na iPhone

 1. Prejdite na tab Albumy a klepnite na ikonu Modrý symbol plus.
 2. Klepnite na položku Nový zdieľaný album.
 3. Zdieľaný album pomenujte a potom klepnite na položku Ďalej.
 4. Z kontaktov vyberte ľudí, ktorých chcete pridať, alebo zadajte e‑mailovú adresu či telefónne číslo iMessage.
 5. Klepnite na položku Vytvoriť.

Pozvanie ďalších ľudí

Pozývanie ľudí do zdieľaného albumu na iPhone

Albumy môžete zdieľať aj s priateľmi a členmi rodiny, ktorí nepoužívajú iCloud. Stačí otvoriť vytvorený zdieľaný album, prejsť na tab Ľudia (na zariadení so systémom iOS) alebo kliknúť na ikonu Ikona Ľudia (na Macu) a zapnúť možnosť Verejná webstránka. Vaše fotky sa zverejnia na webovej stránke prístupnej každému, kto má dostatočne moderný webový prehliadač. 

Výber fotiek na iPhone, ktoré sa majú pridať do zdieľaného albumu     

Pridanie fotiek a videí

Fotky a videá môžete do zdieľaného albumu rýchlo pridať pomocou týchto krokov:

 1. Na tabe Fotky alebo v albume klepnite na položku Vybrať a potom vyberte fotky a videá, ktoré chcete zdieľať.
 2. Prejdite na ikonu Ikona Zdieľanie > Zdieľané albumy.
 3. Vyberte album, v ktorom chcete fotky zdieľať.

Ak máte otvorený zdieľaný album, môžete tiež klepnúť na ikonu Modrý symbol plus a vybrať fotky a videá, ktoré chcete pridať.

Keď pridáte nové fotky, automaticky sa upozornia všetci ľudia, s ktorými album zdieľate. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Zverejňovať môžu odberatelia, aby mohli aj ostatní pridávať svoje fotky a videá. V zdieľanom albume stačí prejsť na tab Ľudia (na zariadení so systémom iOS) alebo kliknúť na ikonu Ikona Ľudia (na Macu).

Komentovanie a hodnotenie

Aktivita zdieľaného albumu na iPhone

Priatelia a členovia rodiny, ktorí sú prihlásení do iCloudu, môžu fotky v zdieľanom albume komentovať a hodnotiť označením Páči sa. Keď to urobia, služba vás automaticky upozorní. Ostatní používatelia takisto dostanú hlásenie, keď niekto zareaguje na ich komentár. Prečítajte si viac o komentároch v zdieľaných albumoch.

 

Ukladanie fotiek a videí

Výber fotiek zo zdieľaného albumu na iPhone, ktoré sa majú uložiť

Ľudia, s ktorými zdieľate fotky a videá, si ich môžu uložiť do vlastnej knižnice. Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na fotku alebo video > Ikona Zdieľanie >Uložiť obrázok alebo Uložiť video. Na Macu vyberte fotku alebo video a kliknite so stlačeným klávesom Control > Importovať.

Vymazanie položky zo zdieľaného albumu

Ak ste vlastníkom zdieľaného albumu, môžete odstrániť ľubovoľné fotky, videá alebo komentáre od kohokoľvek iného. Odberatelia môžu odstrániť len obsah, ktorý sami pridali. Vymazaný obsah sa automaticky vymaže z albumov na všetkých vašich zariadeniach aj na zariadeniach odberateľov.

Všetky fotky, ktoré ste si uložili alebo stiahli zo zdieľaného albumu do knižnice Fotky, vám zostanú v knižnici, aj keď sa zdieľaný album vymaže alebo ho jeho autor prestane zdieľať.

Odstránenie odberateľov alebo vymazanie albumu

Ako autor zdieľaného albumu môžete ovládať, kto má k nemu prístup. Môžete kedykoľvek odstrániť odberateľov alebo vymazať album. Keď vymažete zdieľaný album, automaticky sa odstráni zo všetkých vašich zariadení a zo zariadení odberateľov. Ak bola zapnutá možnosť Verejná webstránka, zdieľaný album sa odstráni aj z webu.

Ako odstrániť odberateľa

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Prejdite na tab Ľudia (na zariadení so systémom iOS) alebo kliknite na ikonu Ikona Ľudia (na Macu).
 3. Vyberte odberateľa, ktorého chcete odstrániť.
 4. Vyberte položku Odstrániť odberateľa.
   

Ako vymazať zdieľaný album

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Prejdite na tab Ľudia (na zariadení so systémom iOS) alebo kliknite na ikonu Ikona Ľudia (na Macu).
 3. Vyberte možnosť Vymazať zdieľaný album.

Typy súborov, ktoré možno používať s funkciou Zdieľané albumy

Funkcia Zdieľané albumy podporuje nasledujúce formáty obrázkov:

 • HEIF
 • JPEG
 • RAW*
 • PNG
 • GIF
 • TIFF

Funkcia Zdieľané albumy podporuje aj špeciálne formáty zhotovené iPhonom, napríklad spomalené alebo časozberné videá, fotky Live Photos a videá so spomienkami. Fotky zhotovené štandardnými kompaktnými fotoaparátmi, zrkadlovkami alebo zariadeniami so systémom iOS budú mať po zdieľaní najviac 2 048 pixelov na dlhšej strane. Panoramatické fotky môžu mať šírku až 5 400 pixelov. Môžete zdieľať aj súbory GIF s veľkosťou do 100 MB.

Funkcia Zdieľané albumy podporuje nasledujúce typy a formáty videosúborov:

 • HEVC
 • MP4
 • QuickTime 
 • H.264
 • MPEG-4 

Videá môžu mať dĺžku až pätnásť minút a prehrávajú sa v rozlíšení najviac 720p.

* Fotky vo formáte RAW nie je možné nahrávať do zdieľaných albumov z PC so systémom Windows.

Obmedzenia úložiska zdieľaných albumov

Do zdieľaného albumu možno uložiť najviac 5 000 fotiek a videí. Ak dosiahnete maximálny limit zdieľaného albumu, pred pridaním ďalších fotiek alebo videí budete musieť vymazať niektoré z existujúcich. Fotky a videá, ktoré zdieľate (a súvisiace komentáre alebo označenia Páči sa), zostávajú v iCloude, kým ich vy alebo daný prispievateľ manuálne nevymažete alebo kým nevymažete celý zdieľaný album.

Fotky a videá v zdieľaných albumoch sa uchovávajú v iCloude, no nezapočítavajú sa do vášho celkového využívaného objemu v úložisku iCloudu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: