iCloud Zdieľanie fotiek

Pomocou funkcie iCloud Zdieľanie fotiek môžete zdieľať fotky a videá s ľuďmi, ktorých vyberiete. Tí môžu takisto pridávať vlastné fotky, videá a komentáre.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu systému iOS, Mac na najnovšiu verziu systému macOS a Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácie) na najnovšiu verziu systému tvOS.
 2. Nastavte iCloud vo všetkých svojich zariadeniach.
 3. Vo všetkých zariadeniach, ktoré chcete používať s funkciou iCloud Zdieľanie fotiek, sa prihláste do iCloudu pomocou toho istého Apple ID.
 4. Ak máte PC so systémom Windows, aktualizujte ho na systém Windows 7 alebo novší a stiahnite si iCloud pre Windows.

Zapnutie funkcie iCloud Zdieľanie fotiek

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 10.3 alebo novším prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a zapnite funkciu iCloud Zdieľanie fotiek. V systéme iOS 10.2 alebo staršom prejdite do menu Nastavenia > iCloud > Fotky.
 • V Macu prejdite do menu Systémové nastavenia > iCloud > Možnosti (vedľa položky Fotky) a vyberte položku iCloud Zdieľanie fotiek.
 • V Apple TV prejdite do menu Nastavenia > iCloud > iCloud Zdieľanie fotiek a zapnite funkciu iCloud Zdieľanie fotiek.
 • V PC so systémom Windows otvorte aplikáciu iCloud pre Windows a vyberte položku Fotky. Kliknite na tlačidlo Možnosti, uistite sa, že je zapnutá funkcia iCloud Zdieľanie fotiek, a potom kliknite na položku Použiť.

Vytvárať a prezerať si zdieľané albumy môžete aj v prípade, že používate staršie verzie systému iOS, ovládací panel služby iCloud alebo aplikáciu iPhoto či Aperture.

Používanie funkcie iCloud Zdieľanie fotiek

V aplikácii Fotky môžete vytvoriť zdieľaný album obsahujúci len fotky, ktoré chcete zdieľať. Na prezeranie, komentovanie alebo dokonca pridávanie vlastných fotiek môžete pozvať až 100 svojich priateľov. Zdieľaný album potom môžete spravovať a natrvalo si ukladať fotky, ktoré pridali vaši priatelia.

Vytvorenie nového zdieľaného albumu

 1. Prejdite na tab Zdieľané a klepnite alebo kliknite na ikonu .
 2. Zadajte názov zdieľaného albumu a ľudí, ktorých chcete pozvať.
 3. Vyberte položku Vytvoriť.

Pozvánky môžete odoslať e-mailom alebo na telefónne číslo iMessage.

Pozvanie vybraných ľudí

Albumy môžete zdieľať aj s priateľmi a členmi rodiny, ktorí nepoužívajú iCloud. Stačí otvoriť vytvorený zdieľaný album, prejsť na tab Ľudia (v zariadení so systémom iOS) alebo kliknúť na ikonu Ikona Ľudia (v Macu) a zapnúť možnosť Verejná webstránka. Vaše fotky sa zverejnia na webovej stránke prístupnej každému, kto má dostatočne moderný webový prehliadač. 

     

Pridanie fotiek a videí

Do zdieľaného albumu môžete kedykoľvek pridať ďalšie fotky alebo videá. Stačí prejsť do menu  a vybrať položku iCloud Zdieľanie fotiek. V zobrazení Momenty môžete rýchlo pridať všetky svoje fotky a videá, ktoré boli zhotovené približne v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Prípadne môžete zverejniť len vybrané fotky vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete zdieľať.
 2. Prejdite do menu  > iCloud Zdieľanie fotiek.
 3. Vyberte album, v ktorom chcete fotky zdieľať.

Keď pridáte nové fotky, automaticky sa upozornia všetci ľudia, s ktorými album zdieľate. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Zverejňovať môžu odberatelia, aby mohli aj ostatní pridávať svoje fotky a videá. Stačí prejsť na tab Ľudia (v zariadení so systémom iOS) alebo kliknúť na ikonu Ikona Ľudia (v Macu).

Komentovanie a hodnotenie

Priatelia a členovia rodiny, ktorí sú prihlásení do iCloudu, môžu fotky v zdieľanom albume komentovať a hodnotiť. Keď to urobia, služba vás automaticky upozorní. Ostatní používatelia takisto dostanú hlásenie, keď niekto zareaguje na ich komentár. Prečítajte si viac o komentároch v zdieľaných albumoch.

 

Ukladanie fotiek a videí

Ľudia, s ktorými zdieľate fotky a videá, si ich môžu uložiť do vlastnej knižnice. V iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na fotku alebo video >  > Uložiť obrázok alebo Uložiť video. V Macu vyberte fotku alebo video a kliknite so stlačeným klávesom Control > Importovať.

Odstránenie položky zo zdieľaného albumu

Ak ste vlastníkom zdieľaného albumu, môžete odstrániť ľubovoľné fotky, videá alebo komentáre od kohokoľvek iného. Odberatelia môžu odstrániť len obsah, ktorý sami pridali. Vymazaný obsah sa automaticky vymaže z albumov vo všetkých vašich zariadeniach aj v zariadeniach odberateľov.

Nevymažú sa však fotky uložené zo zdieľaného albumu do iného umiestnenia, napríklad na tab Fotky.

Obmedzenia úložiska zdieľaných albumov

Do zdieľaného albumu možno uložiť najviac 5 000 fotiek a videí. Ak dosiahnete maximálny objem pre iCloud Zdieľanie fotiek, pred pridaním ďalších fotiek alebo videí budete musieť vymazať niektoré z existujúcich. Fotky a videá, ktoré zdieľate (a súvisiace komentáre alebo hodnotenia), zostávajú v iCloude, kým ich vy alebo daný prispievateľ manuálne nevymažete alebo kým nevymažete celý zdieľaný album.

Fotky a videá v zdieľaných albumoch sa uchovávajú v iCloude, no nezapočítavajú sa do vášho celkového využívaného objemu v úložisku iCloudu.

Typy súborov, ktoré možno používať s funkciou iCloud Zdieľanie fotiek

Funkcia iCloud Zdieľanie fotiek podporuje formáty HEIF, JPEG, RAW, PNG, GIF, TIFF a MP4, ako aj špeciálne formáty, ktoré možno zaznamenávať pomocou iPhonu, napríklad spomalené videá, časozberné videá a fotky Live Photo. Môžete tiež zdieľať svoje spomienkové videá. Fotky zhotovené štandardnými kompaktnými fotoaparátmi, zrkadlovkami alebo zariadeniami so systémom iOS budú mať po zdieľaní najviac 2 048 pixelov na dlhšej strane. Panoramatické fotky môžu mať šírku až 5 400 pixelov.

Funkcia iCloud Zdieľanie fotiek podporuje videosúbory typu HEVC, MP4 a QuickTime, ako aj videosúbory vo formátoch H.264 a MPEG-4. Videá môžu mať dĺžku až pätnásť minút a prehrávajú sa v rozlíšení najviac 720p. Môžete dokonca zdieľať súbory GIF s veľkosťou do 100 MB.

Fotky vo formáte RAW nie je možné nahrávať do služby iCloud Zdieľanie fotiek z PC so systémom Windows.

Odstránenie odberateľov alebo vymazanie albumu

Ako tvorca zdieľaného albumu môžete ovládať, kto má k nemu prístup. Môžete kedykoľvek odstrániť odberateľov alebo vymazať album. Keď vymažete zdieľaný album, automaticky sa odstráni zo všetkých vašich zariadení a zo zariadení odberateľov. Ak bola zapnutá možnosť Verejná webstránka, zdieľaný album sa odstráni aj z webu.

Odstránenie odberateľa

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Prejdite na tab Ľudia.
 3. Vyberte odberateľa, ktorého chcete odstrániť.
 4. Vyberte možnosť Odstrániť odberateľa.

Vymazanie zdieľaného albumu

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Prejdite na tab Ľudia.
 3. Vyberte možnosť Vymazať zdieľaný album.

Fotky, ktoré si niekto zo zdieľaného albumu uložil alebo stiahol do iného umiestnenia, napríklad na tab Fotky, sa z daného umiestnenia nevymažú.
 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: