Ako zdieľať albumy vo Fotkách na iPhone, iPade a Macu

Funkcia Zdieľané albumy vám umožňuje zdieľať fotky a videá s ľuďmi, ktorých vyberiete. Tí zároveň môžu pridávať vlastné fotky, videá a komentáre.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS, Mac na najnovšiu verziu systému macOS a Apple TV 4K alebo Apple TV HD na najnovšiu verziu systému tvOS. Ak máte PC so systémom Windows, aktualizujte ho na systém Windows 7 alebo novší a stiahnite si iCloud pre Windows.
 2. Nastavte iCloud na všetkých zariadeniach.
 3. Na všetkých zariadeniach, ktoré chcete používať s funkciou Zdieľané albumy, sa prihláste do iCloudu pomocou toho istého účtu Apple ID.

Zapnutie funkcie Zdieľané albumy

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a zapnite funkciu Zdieľané albumy.
 • Na Macu otvorte apku Fotky. V lište v hornej časti obrazovky vyberte Fotky > Nastavenia. Kliknite na tab iCloud a potom vyberte Zdieľané albumy.
 • Na Apple TV prejdite na Nastavenia > Užívatelia a účty > iCloud a zapnite Zdieľané albumy.
 • Na PC so systémom Windows otvorte apku iCloud pre Windows a vyberte položku Fotky. Kliknite na tlačidlo Možnosti, skontrolujte, či je zapnutá funkcia Zdieľané albumy, a potom kliknite na Použiť. Prečítajte si viac o zdieľaní albumov so službou iCloud pre Windows.

Vytvárať a prezerať si zdieľané albumy môžete aj v prípade, že používate staršiu verziu systému iOS, iCloudu pre Windows alebo apky iPhoto či Aperture. V starších verziách systémov iOS, macOS a tvOS a aplikácie iCloud pre Windows sa funkcia Zdieľané albumy volala iCloud Zdieľanie fotiek.


Zdieľané albumy môžete používať na iPhone, iPade a iPode touch

iPad a iPhone so zdieľaným albumom 

Vytvorenie nového zdieľaného albumu

 1. Prejdite na tab Albumy a klepnite na tlačidlo Pridať .
 2. Klepnite na Nový zdieľaný album.
 3. Zdieľaný album pomenujte a potom klepnite na Ďalej.
 4. Z kontaktov vyberte ľudí, ktorých chcete pridať, alebo zadajte e‑mailovú adresu či telefónne číslo iMessage.
 5. Klepnite na Vytvoriť.

Vymazanie zdieľaného albumu

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Prejdite na tab Ľudia.
 3. Klepnite na Vymazať zdieľaný album.

Ak máte zobrazený zoznam zdieľaných albumov, môžete klepnúť aj na Upraviť a následným klepnutím na tlačidlo Vymazať  vymažete zdieľaný album.

Keď vymažete zdieľaný album, automaticky sa odstráni zo všetkých vašich zariadení a zo zariadení odberateľov. Ak bola zapnutá možnosť Verejná webstránka, zdieľaný album sa odstráni aj z webu. Vymazaním zdieľaného albumu sa natrvalo vymažú všetky jeho fotky. Pred pokračovaním si nezabudnite uložiť všetky fotky, ktoré si chcete ponechať.

Pozvanie ďalších ľudí

 1. V ponuke Albumy vyberte zdieľaný album, ktorý ste vytvorili.
 2. Prejdite na tab Ľudia.
 3. Klepnite na Pozvať ľudí.
 4. Zadajte mená ľudí, s ktorými chcete zdieľať tento album.
 5. Klepnite na Pridať.

Albumy môžete zdieľať aj s priateľmi a členmi rodiny, ktorí nepoužívajú iCloud. Stačí otvoriť zdieľaný album, ktorý ste vytvorili, prejsť na tab Ľudia a zapnúť možnosť Verejná webstránka. Vaše fotky sa zverejnia na webovej stránke prístupnej každému, kto má dostatočne moderný webový prehliadač. 

Odstránenie odberateľa

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Prejdite na tab Ľudia.
 3. Vyberte odberateľa, ktorého chcete odstrániť.
 4. Klepnite na Odstrániť odberateľa v spodnej časti obrazovky.

Ako tvorca zdieľaného albumu môžete ovládať, kto má k nemu prístup. Môžete kedykoľvek odstrániť odberateľov alebo vymazať album.

Pridanie fotiek a videí

 1. Na tabe Fotky alebo v albume klepnite na Vybrať a potom vyberte fotky a videá, ktoré chcete zdieľať.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať a potom klepnite na Pridať do zdieľaného albumu .
 3. Vyberte album, v ktorom chcete fotky zdieľať. Potom klepnite na Odoslať.

Ak máte otvorený zdieľaný album, môžete klepnúť aj na tlačidlo Pridať  a vybrať fotky a videá, ktoré chcete pridať.

Keď pridáte nové fotky, automaticky sa upozornia všetci ľudia, s ktorými album zdieľate. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Zverejňovať môžu odberatelia, aby mohli aj ostatní pridávať svoje fotky a videá. Stačí prejsť na tab Ľudia v zdieľanom albume.

Vymazanie položky zo zdieľaného albumu

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Klepnite na fotku alebo video.
 3. Klepnite na tlačidlo koša .
 4. Klepnite na Vymazať fotku.

Ak ste vlastníkom zdieľaného albumu, môžete vymazať ľubovoľné fotky, videá alebo komentáre od kohokoľvek iného. Odberatelia môžu vymazať len obsah, ktorý sami pridali. Vymazaný obsah sa automaticky vymaže z albumov na všetkých vašich zariadeniach aj na zariadeniach odberateľov.

Všetky fotky, ktoré ste si uložili alebo stiahli zo zdieľaného albumu do knižnice Fotky, vám zostanú v knižnici, aj keď sa zdieľaný album vymaže alebo ho jeho autor prestane zdieľať.

Uloženie fotiek a videí zo zdieľaného albumu

Keď s niekým zdieľate fotky a videá, daný používateľ si môže zdieľané položky ukladať do svojej knižnice.

 1. Klepnite na fotku alebo video.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať .
 3. Klepnite na Uložiť obrázok alebo Uložiť video.

Používajte zdieľané albumy v Macu

Apka Fotky na MacBooku Air so zobrazeným zdieľaným rodinným albumom 

Vytvorenie nového zdieľaného albumu

 1. Na postrannom paneli kliknite vedľa položky Zdieľané albumy na tlačidlo Pridať .
 2. Zadajte e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete album zdieľať. Kliknite na tlačidlo Pridať  a vyberte kontakty z iCloudu.
 3. Kliknite na Vytvoriť.

Vymazanie zdieľaného albumu

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Ľudia .
 3. Kliknite na Vymazať zdieľaný album.

Keď vymažete zdieľaný album, automaticky sa odstráni zo všetkých vašich zariadení a zo zariadení odberateľov. Ak bola zapnutá možnosť Verejná webstránka, zdieľaný album sa odstráni aj z webu. Vymazaním zdieľaného albumu sa natrvalo vymažú všetky jeho fotky. Pred pokračovaním si nezabudnite uložiť všetky fotky, ktoré si chcete ponechať.

Pozvanie ďalších ľudí

 1. Vyberte zdieľaný album, ktorý ste vytvorili v časti Zdieľané na bočnom paneli.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Ľudia .
 3. Do poľa Pozvať ľudí zadajte e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete zdieľať tento album. Kliknite na tlačidlo Pridať  a z kontaktov vyberte ľudí, ktorých chcete pozvať.

Albumy môžete zdieľať aj s priateľmi a členmi rodiny, ktorí nepoužívajú iCloud. Stačí otvoriť zdieľaný album, ktorý ste vytvorili, na paneli s nástrojmi kliknúť na tlačidlo Ľudia  a zapnúť možnosť Verejná webstránka. Vaše fotky sa zverejnia na webovej stránke prístupnej každému, kto má dostatočne moderný webový prehliadač.

Odstránenie odberateľa

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Ľudia .
 3. Vyberte odberateľa, ktorého chcete odstrániť.
 4. Kliknite na Odstrániť odberateľa.

Ako tvorca zdieľaného albumu môžete ovládať, kto má k nemu prístup. Môžete kedykoľvek odstrániť odberateľov alebo vymazať album.

Pridanie fotiek a videí

 1. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete zdieľať.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Zdieľať  a potom vyberte Zdieľané albumy.
 3. Vyberte album, v ktorom chcete fotky zdieľať.

Ak máte otvorený zdieľaný album, môžete kliknúť aj na Pridať fotky a videá a vybrať fotky a videá, ktoré chcete pridať. Takisto môžete jednoducho potiahnuť fotky z knižnice priamo do zdieľaného albumu na bočnom paneli.

Keď pridáte nové fotky, automaticky sa upozornia všetci ľudia, s ktorými album zdieľate. Otvorte zdieľaný album, na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Ľudia  a uistite sa, že je zapnutá možnosť Zverejňovať môžu odberatelia, aby mohli aj oni pridávať fotky a videá.

Vymazanie položky zo zdieľaného albumu

 1. Otvorte zdieľaný album.
 2. Vyberte fotku alebo video.
 3. Kliknite so stlačeným klávesom Control a potom kliknite na Vymazať zo zdieľaného albumu. Kliknite na Vymazať.

Ak máte otvorený zdieľaný album, môžete vybrať fotku a stlačením klávesu Delete ju zo zdieľaného albumu vymazať.

Ak ste vlastníkom zdieľaného albumu, môžete vymazať ľubovoľné fotky, videá alebo komentáre od kohokoľvek iného. Odberatelia môžu vymazať len obsah, ktorý sami pridali. Vymazaný obsah sa automaticky vymaže z albumov na všetkých vašich zariadeniach aj na zariadeniach odberateľov.

Všetky fotky, ktoré ste si uložili alebo stiahli zo zdieľaného albumu do knižnice Fotky, vám zostanú v knižnici, aj keď sa zdieľaný album vymaže alebo ho jeho autor prestane zdieľať.

Uloženie fotiek a videí zo zdieľaného albumu

Keď s niekým zdieľate fotky a videá, daný používateľ si môže zdieľané položky ukladať do svojej knižnice.

 1. Vyberte fotku a video, ktoré chcete uložiť.
 2. Kliknite so stlačeným klávesom Control a potom kliknite na tlačidlo Importovať.


Typy súborov, ktoré možno používať s funkciou Zdieľané albumy

Funkcia Zdieľané albumy podporuje nasledujúce formáty obrázkov:

 • HEIF
 • JPEG
 • RAW*
 • PNG
 • GIF
 • TIFF

Funkcia Zdieľané albumy podporuje aj špeciálne formáty zhotovené iPhonom, napríklad spomalené alebo časozberné videá, fotky Live Photos a videá so spomienkami. Pri zdieľaní sa fotky na dlhšej strane zmenšia na 2 048 pixelov s výnimkou panoramatických fotiek, ktoré môžu mať šírku až 5 400 pixelov. Môžete zdieľať aj súbory GIF s veľkosťou do 100 MB.

Funkcia Zdieľané albumy podporuje nasledujúce typy a formáty videosúborov:

 • HEVC
 • MP4
 • QuickTime 
 • H.264
 • MPEG-4 

Videá môžu mať dĺžku až pätnásť minút a prehrávajú sa v rozlíšení najviac 720p.

* Fotky vo formáte RAW nie je možné nahrávať do zdieľaných albumov z PC so systémom Windows.

Zdieľané albumy nahrávajú kópiu vašich údajov. Stiahnutý obsah nemusí obsahovať rovnaké informácie ako originál.


Obmedzenia úložiska zdieľaných albumov

Do zdieľaného albumu možno uložiť najviac 5 000 fotiek a videí. Ak dosiahnete maximálny limit zdieľaného albumu, pred pridaním ďalších fotiek alebo videí budete musieť vymazať niektoré z existujúcich. Fotky a videá, ktoré zdieľate (a súvisiace komentáre alebo označenia Páči sa), zostávajú v iCloude, kým ich vy alebo daný prispievateľ manuálne nevymažete alebo kým nevymažete celý zdieľaný album.

Fotky a videá v zdieľaných albumoch sa uchovávajú v iCloude, no nezapočítavajú sa do vášho celkového využívaného objemu v úložisku iCloudu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: