Zálohovacie disky, ktoré možno používať s aplikáciou Time Machine

Aplikácia Time Machine môže vytvoriť zálohu na externom úložnom zariadení pripojenom k Macu alebo na podporovanej základni AirPort. Môže tiež vytvoriť zálohu v Macu alebo v zariadení NAS vo vašej sieti.

Externý disk pripojený k Macu

Aplikácia Time Machine môže vytvoriť zálohu na externom disku pripojenom k USB, Thunderbolt alebo FireWire portu Macu.

Externý disk pripojený k základni AirPort Extreme (802.11ac) alebo zariadeniu AirPort Time Capsule

Aplikácia Time Machine môže vytvoriť zálohu na externom USB disku pripojenom k základni AirPort Extreme (model 802.11ac) alebo AirPort Time Capsule.

 1. Uistite sa, že je USB disk naformátovaný pre aplikáciu Time Machine.
 2. Pripojte disk k USB portu na základni AirPort a potom ju zapnite.
 3. Otvorte AirPort utilitu, vyberte základňu a kliknutím na položku Upraviť zobrazte jej nastavenia.
 4. V okne s nastaveniami kliknite na tab Disky.
 5. Zo zoznamu partícií vyberte zálohovací disk a potom vyberte položku Povoliť zdieľanie súborov: 
 6. Ak bude zálohy na tomto disku prostredníctvom aplikácie Time Machine vytvárať viac ako jeden používateľ, môžete prostredníctvom vyskakovacieho menu Zabezpečiť zdieľané disky zaistiť, že každý uvidí len svoje zálohy, a nie tie vaše. V menu vyberte položku Účtami a potom po kliknutí na tlačidlo Pridať (+) pridajte používateľov.
 7. Kliknutím na položku Aktualizovať reštartujte základňu a použite nastavenia.

Zariadenie AirPort Time Capsule

Aplikácia Time Machine môže vytvoriť zálohu na vstavanom pevnom disku zariadenia AirPort Time Capsule vo vašej sieti.

Mac zdieľaný ako cieľ zálohy Time Machine

Ak chcete ako cieľ zálohy Time Machine použiť iný Mac vo vašej sieti, vykonajte v ňom tieto kroky:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Zdieľanie.
 2. Zo zoznamu služieb vľavo vyberte položku Zdieľanie súborov.
 3. V zozname zdieľaných priečinkov vpravo kliknite s podržaným klávesom Control na priečinok, ktorý chcete použiť na zálohy Time Machine. 
 4. V zobrazenom kontextovom menu vyberte položku Rozšírené možnosti.
 5. V dialógovom okne Rozšírené možnosti vyberte položku Zdieľať ako cieľ zálohovania aplikácie Time Machine.

Pri nastavovaní aplikácie Time Machine v iných počítačoch Mac by ste teraz mali mať možnosť vybrať zdieľaný priečinok ako zálohovací disk.

Zariadenie NAS podporujúce aplikáciu Time Machine cez protokol SMB

Mnohé zariadenia NAS iných výrobcov podporujú aplikáciu Time Machine cez protokol SMB. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii k príslušnému zariadeniu NAS.
 

Postup pri formátovaní disku pre aplikáciu Time Machine

Aplikácia Time Machine podporuje všetky formáty Mac OS Extended (Journaled) a formáty Xsan. Ak disk nepoužíva správny formát, aplikácia Time Machine vás po jeho pripojení k Macu automaticky vyzve na jeho vymazanie: 

výzva na vymazanie disku

Ak potrebujete vymazať disk ručne, vymažte ho pomocou aplikácie Disková utilita s použitím formátu Mac OS Extended (Journaled).

Aplikácia Time Machine nemôže vytvoriť zálohu v zariadení so systémom iOS ani na disku naformátovanom pre systém Windows. Ak disk používa schému partícií MBR (Master Boot Record), niektoré jeho partície nemusia byť k dispozícii na použitie s aplikáciou Time Machine.

Dátum zverejnenia: