Zálohovacie disky, ktoré možno používať s Time Machine

Time Machine môže zálohovať určité externé úložné zariadenia pripojené k Macu alebo dostupné v sieti.


Externý disk pripojený k Macu

Time Machine môže vytvoriť zálohu na externom disku pripojenom k USB, Thunderbolt alebo FireWire portu Macu. Ak disk nepoužíva správny formát, Time Machine vás vyzve na vymazanie jeho obsahu. 


Zariadenie NAS podporujúce Time Machine cez SMB

Mnoho zariadení NAS tretích strán podporuje Time Machine cez SMB. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii k príslušnému zariadeniu NAS. 


Mac zdieľaný ako cieľ zálohy Time Machine

Ak chcete ako cieľ zálohy Time Machine použiť iný Mac vo svojej sieti, vykonajte na ňom tieto kroky:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Zdieľanie.
 2. Zo zoznamu služieb vľavo vyberte Zdieľanie súborov.
 3. V zozname Zdieľané priečinky vpravo kliknite na tlačidlo na pridanie (+) a potom vyberte priečinok, ktorý sa má použiť na zálohovanie pomocou Time Machine.
 4. Podržte stlačený kláves Control, kliknite na priečinok, ktorý ste pridali, a v menu skratiek, ktoré sa zobrazí, vyberte Rozšírené možnosti.
  Možnosti zdieľaných priečinkov v systémových nastaveniach zdieľania v systéme macOS
 5. V dialógovom okne Rozšírené možnosti vyberte Zdieľať ako cieľ zálohovania aplikácie Time Machine.

Pri nastavovaní Time Machine na ostatných počítačoch Mac by teraz malo byť možné zvoliť zdieľaný priečinok ako zálohovací disk.


Externý disk pripojený k základni AirPort Extreme (802.11ac) alebo AirPort Time Capsule

Time Machine môže vytvoriť zálohu na externom USB disku pripojenom k základni AirPort Extreme (model 802.11ac) alebo AirPort Time Capsule.

 1. Pripojte disk priamo k Macu a potom vymažte jeho obsah pomocou Diskovej utility.
 2. Pripojte disk k USB portu na základni AirPort a potom ju zapnite.
 3. Otvorte AirPort utilitu, vyberte základňu a kliknutím na Upraviť zobrazte jej nastavenia.
 4. V okne s nastaveniami kliknite na tab Disky.
 5. Zo zoznamu partícií vyberte zálohovací disk a potom vyberte Povoliť zdieľanie súborov: 
  Tab Disky v okne AirPort utilita so zapnutou možnosťou Povoliť zdieľanie súborov
 6. Ak bude zálohy na tomto disku pomocou Time Machine vytvárať viac ako jeden používateľ, môžete použiť vyskakovacie menu Zabezpečiť zdieľané disky a zaistiť, aby každý videl len svoje zálohy, a nie tie vaše. V menu vyberte Účtami a potom po kliknutí na tlačidlo na pridanie (+) pridajte používateľov.
 7. Kliknutím na Aktualizovať reštartujte základňu a použite nastavenia.


AirPort Time Capsule

Time Machine môže vytvoriť zálohu na vstavanom pevnom disku zariadenia AirPort Time Capsule vo vašej sieti.

 


Viac informácií

Dátum zverejnenia: