Zapnutie titulkov a skrytých titulkov v iPhone, iPade alebo iPode touch

V iPhone, iPade alebo iPod touch môžete zapnúť titulky a skryté titulky umožňujúce čítať dialógy vo videu a môžete ich tiež prispôsobovať.

Počas sledovania filmov, TV seriálov alebo hudobných videí v aplikácii Videá v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete zapnúť titulky alebo skryté titulky. Môžete tiež nastaviť, že majú byť titulky a skryté titulky zapnuté predvolene, a prispôsobiť spôsob ich zobrazovania.

Zapnutie titulkov alebo skrytých titulkov

Ak video, ktoré sledujete, obsahuje titulky a skryté titulky, nájdete ich v menu Zvuk a titulky:

  1. Počas sledovania videa môžete klepnutím na obrazovku zobraziť ovládacie prvky prehrávania.
  2. Klepnutím na ikonu rečovej bubliny ikona rečovej bubliny môžete zobraziť menu Zvuk a titulky.
  3. Vyberte pre titulky možnosť, ktorú chcete použiť.

      predvolené zapnutie titulkov

Nastavenia titulkov a skrytých titulkov

Ak chcete, aby sa vo videách predvolene zobrazovali titulky alebo skryté titulky pre nepočujúcich a nedoslýchavých, postupujte takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť.
  2. Prejdite do časti Médiá a klepnite na možnosť Titulky a skryté titulky.
  3. Zapnite možnosť Skryté titulky + SDH.

Prispôsobenie titulkov a skrytých titulkov

Štýl titulkov alebo skrytých titulkov môžete prispôsobiť svojim potrebám:

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky > Štýl.
 


Môžete vybrať jeden z prednastavených štýlov: Predvolené, Veľký text alebo Klasické. Môžete tiež vybrať položku Vytvoriť nový štýl a vytvoriť si vlastný štýl. Môžete zmeniť písmo, veľkosť a farbu textu, ako aj farbu a priehľadnosť pozadia. Klepnutím na ikonu zobrazenia na celej obrazovke  zobrazíte ukážku nového štýlu na celej obrazovke. 
 


Ak sa chcete uistiť, že sa váš prispôsobený štýl použije pre všetky videá, ktoré budete v iPhone, iPade alebo iPode touch sledovať, vypnite funkciu Použiť z videa na spodnej strane na obrazovke každej vlastnej možnosti. Ak funkciu Použiť z videa nevypnete, môžu sa namiesto vášho vlastného štýlu použiť predvolené nastavenia videa. 
 

Keď budete s novým štýlom spokojný/-á, klepnite na položku Uložiť na hornej strane obrazovky. Nový štýl sa nastaví ako predvolený štýl titulkov a skrytých titulkov.


Ďalšie informácie

Nie všetky videá obsahujú stopu s titulkami alebo skrytými titulkami. V dokumentácii k videu, ktoré používate, sa dozviete, či sa preň tieto funkcie podporujú.

Niektoré webové stránky a aplikácie iných výrobcov ponúkajú vlastné ovládacie prvky pre titulky videí. Ak sa pri zobrazení videa z webovej stránky nezobrazia ovládacie prvky pre titulky, pozrite si dokumentáciu alebo sa obráťte na vlastníka príslušnej webovej stránky alebo vývojára príslušnej aplikácie so žiadosťou o ďalšie informácie.

Titulky a skryté titulky môžete zapnúť aj v ďalších zariadeniach vykonaním nasledujúcich krokov:

Prečítajte si, ako nájsť obsah s titulkami a skrytými titulkami v obchode iTunes Store.

Dátum zverejnenia: