Ak Mac počas spúšťania pípne

Niektoré stavy týkajúce sa pamäte alebo firmvéru môžu spôsobiť, že Mac počas spúšťania raz alebo viackrát pípne.

Na niektorých modeloch Macu sa na začiatku procesu spúšťania môže ozvať niektorá z týchto sérií pípnutí, hoci obrazovka je stále prázdna. Nejde o zvuk pri spúšťaní (cinknutie), ktorý Mac môže prehrať pri normálnom spúšťaní. 

Jedno pípnutie každých 5 sekúnd

Mac nezistil žiadnu pamäť (RAM). Ak ste pamäť nedávno pridali alebo vymenili, uistite sa, že je správne nainštalovaná.

Tri pípnutia, potom päťsekundová pauza a opakovanie

Pamäť v Macu neprešla kontrolou integrity. Ak ste pamäť pridali alebo vymenili, uistite sa, že je správne nainštalovaná.

Tri dlhé pípnutia, tri krátke a potom tri dlhé

Mac obnovuje svoj firmvér, aby vyriešil problém, ktorý s ním súvisí. Môže sa zobraziť indikátor priebehu. Potom by sa Mac mal normálne spustiť.

Dátum zverejnenia: