Poznámky k vydaniam Logic Remote

Prečítajte si, čo je nové v Logic Remote.

Novinky v Logic Remote 1.3.5

• Vylepšenia stability a opravy chýb.

Predchádzajúce verzie

  

Logic Remote 1.3.4

• Vylepšenia stability a opravy chýb.

Logic Remote 1.3.3

Nové funkcie a vylepšenia

 • iPhone teraz ponúka viac ovládacích prvkov pre dotykové nástroje vrátane gitary, basy, bicích, Smart Strings a pruhov akordov.

Mixpult

 • Názov kanála master výstupu na mixpulte je vidieť aj po pridaní stôp.
 • Keď v iPhone vyberiete prázdny mixážny kanál softvérového nástroja, už sa nezobrazujú nesprávne ovládacie prvky vstupu audiorozhrania.
 • Ekvalizér sa v zariadení so systémom iOS opäť spoľahlivo zobrazuje v správnej podobe. 
 • U mixážnych kanálov externých nástrojov pridaných do MainStage sa teraz v Logic Remote zobrazujú tlačidlá pre sólo.
 • V iPhone sa už pri kanáli so stereovýstupom nezobrazuje tlačidlo Nahrávať, ako sa občas stávalo. 
 • Vyskakovacie okno nastavení pluginu teraz zostáva otvorené, kým neklepnete mimo neho, takže je skúšanie rôznych nastavení jednoduchšie.

Stabilita a spoľahlivosť

 • Logic Remote sa už v iPhone neočakávane neukončuje po otočení zariadenia, keď je zobrazené dialógové okno „Ak chcete začať, otvorte Logic projekt“. 

Všeobecné informácie

 • Pri opätovnom spustení MainStage, keď je v Logic Remote zobrazené dialógové okno „Ak chcete začať, otvorte MainStage koncert“, sa dialógové okno po otvorení koncertu podľa očakávania zatvorí. 
 • Po zatvorení súboru na hostiteľovi sa v Logic Remote teraz zobrazuje dialógové okno „Ak chcete začať, otvorte Logic projekt“ namiesto mixpultu z predchádzajúceho projektu. 
 • Logic Remote teraz umožňuje vytvorenie až šiestich stôp Drummera pomocou aplikácie GarageBand.
 • Stlmené noty zahrané na hmatníku pruhu akordov sa teraz v aplikácii GarageBand nahrávajú správne. 
 • Sustain sa teraz automaticky zakáže, keď je povolený arpegiátor.
 • Pri hraní na dotykové nástroje je teraz odozva citlivosti nábehu lepšia.

Pluginy

 • Logic Remote teraz ovláda koliesko v Alchemy podľa očakávania. 

Logic Remote 1.3.2

Mixpult

 • Rolovanie mixpultu už nemá za následok vymazanie meračov maximálnej úrovne.
 • Zmeny farieb a názvov stôp sa teraz v Inšpektorovi v Logic Remote prejavujú ihneď.
 • Po klepnutí na prázdne odoslanie v Logic Remote sa už nezobrazujú nepoužiteľné príkazy, napríklad Obísť.
 • Menu Odoslania sa už nezobrazuje neočakávane po klepnutí na kanál Externé MIDI alebo Výstup.
 • Zmeny režimu panorámy kanálu v oblasti hostiteľskej aplikácie sa teraz v Logic Remote prejavujú ihneď.
 • Ovládacie prvky vyváženia sterea je teraz možné invertovať priamo z Logic Remote.
 • Tlačidlo Nahrávať sa teraz spoľahlivo zobrazuje, ak používate Logic Remote v iPhone a v aplikácii GarageBand je vybraná položka Zobraziť/skryť tlačidlo Vybrať na nahrávanie.
 • Teraz je možné pridávať prostredníctvom Logic Remote ďalšie odoslania, ak je prvá strana odoslaní plná a na druhej strane zatiaľ nie sú žiadne odoslania.

Všeobecné informácie

 • V iPhone sú teraz viditeľné všetky hodnoty pozícií dôb a taktov, keď sa prehrávacia hlava nachádza pred prvým taktom skladby.
 • Časová os teraz zostáva viditeľná aj po otočení zariadenia do režimu na šírku a potom späť na výšku.
 • Značky Pomocníka teraz v iPhone zostávajú spoľahlivo zobrazené.

Logic Remote 1.3.1

Dotykové nástroje

 • Teraz je možné nastaviť biciu súpravu ako vstup dotykového nástroja pre ktorúkoľvek zvukovú predvoľbu softvérového nástroja.
 • Metóda vstupu dotykového nástroja Logic Remote sa teraz v prípade zmeny zvukových predvolieb spoľahlivo aktualizuje.
 • Klávesnica dotykových nástrojov už za určitých okolností neodosiela neočakávane vysoký počet správ o vypnutí sustainu.

Mixpult

 • Merače úrovne v rámci aplikácie teraz zaznamenávajú maximálnu úroveň konzistentne.
 • Merače úrovne teraz zobrazujú odčítané hodnoty.
 • Dvojitým klepnutím na prázdny prehľad ekvalizéra sa teraz pridá typ pluginu EQ určený hostiteľskou aplikáciou.
 • Dvojitým klepnutím na slot kompresora sa teraz vloží plugin Compressor.
 • Dvojitým klepnutím na prelínač hlasitosti sa teraz nastaví zosilnenie 0 db.
 • U kanálov mixpultu sa teraz v iPhone zobrazuje indikátor klipu.
 • Teraz je možné resetovať všetky merače úrovne klepnutím na zobrazenie maximálnej úrovne na jednom merači.
 • Teraz je možné v zobrazení Mixpult v Logic Remote premostiť jednotlivé odoslania.
 • Teraz je možné v zobrazení Mixpult v Logic Remote priraďovať nové odoslania.
 • Premostené odoslania sú teraz v zobrazení Mixpult v Logic Remote sivé.
 • Pluginy priradené k mixážnym kanálom je teraz možné otvoriť dvojitým klepnutím.
 • V iPhone sa teraz zobrazenie po odstránení posledného odoslania z banky odoslaní 5 až 8 podľa očakávania prepne na banku odoslaní 1 až 4.
 • V iPhone sa už mierka merača Master nezobrazuje ako lineárna, ak je v nastaveniach Logic Remote zvolená exponenciálna.
 • V EXS24 sú teraz tlačidlá Predchádzajúci/Nasledujúci označené správne.

Klávesové príkazy

 • Tlačidlá klávesových príkazov v Logic Remote teraz rozsvietením indikujú príslušný stav.

Všeobecné informácie

 • Logic Remote teraz podporuje režimy Orezať a Relatívna automatizácia.
 • Logic Remote teraz spoľahlivo zobrazuje správnu cestu k vybraným zvukovým predvoľbám.
 • Logic Remote už na začiatku nahrávania MIDI neodosiela neočakávané správy o vypnutí sustainu.
 • Medzerník na klávesnici Smart Keyboard pre iPad Pro je teraz možné používať na zastavenie/spustenie.

Logic Remote 1.3

Nové funkcie a vylepšenia

 • Pridala sa podpora pre iPad Pro a iPhone.
  (Verzia pre iPhone je kompatibilná len s Logic Pro X a je obmedzená na ovládanie prenosu, prelínače dvojitých mixážnych kanálov, nahrávanie automatizácie a prístup ku klávesovým príkazom.)
 • Teraz je možné pripojiť viacero zariadení so súbežne spusteným Logic Remote k tej istej hostiteľskej aplikácii.
 • V zobrazení Klávesové príkazy je teraz možné potiahnuť tlačidlá klávesových príkazov na nové miesta.
 • Tlačidlo Resetovať sólo teraz ovláda tlačidlo Odstrániť/Obnoviť sólo v Logic Pro X.

Vylepšenia pre iPad Pro

 • Vyššie rozlíšenie iPadu Pro umožňuje zobrazovať viac prvkov:
  • Počet viditeľných mixážnych kanálov na mixpulte sa zvýšil z 9 na 12.
  • Maximálny počet klávesov klavíra, na ktoré aktuálne možno hrať, sa zvýšil z 31 na 41.
  • Počet viditeľných tlačidiel klávesových príkazov sa zvýšil z 24 na 35.
  • Počet pruhov akordov, na ktoré aktuálne možno hrať, sa zvýšil z 8 na 12.
 • Logic Remote v iPade Pro obsahuje okrem zobrazenia Smart Controls + Dotykový nástroj a zobrazenia Pruhy akordov aj kombinované zobrazenie, v ktorom sa zobrazuje rad klávesových príkazov.
 • V iPade Pro je prvok Mixážny kanál spojený s rozhraním pluginu. Vďaka tomu je možné použiť postupnosť pluginov bez nutnosti vracať sa do zobrazenia Mixpult.

Spoľahlivosť

 • Logic Remote 1.3 obsahuje rôzne opravy a vylepšenia, ktoré zlepšujú možnosti pripojenia.

Klávesové príkazy 

 • Okno Klávesové príkazy sa teraz pri opätovnom pripájaní k hostiteľovi obnovuje podľa očakávania.
 • Po klepnutí na bunku nepriradeného klávesového príkazu v Logic Remote už obrazovka v Logic Pro X nezačne blikať.

Pluginy

 • Už nie je nutné otvoriť okno pluginu ekvalizéra kanála na hostiteľovi, aby sa v Logic Remote zobrazila krivka ekvalizéra.
 • Posunutie posuvníka ES2 Digiwaves v Logic Remote už nemá za následok neočakávané cyklické prechádzanie vĺn ES2.

Dotykové nástroje

 • Klaviatúra na obrazovke teraz po prepnutí na pruhy akordov a späť na klaviatúru generuje zvuk podľa očakávania.

Logic Remote 1.2.3

 • Graf ekvalizéra kanála sa teraz zobrazuje správne.
 • Hodnoty zosilnenia sa v ekvalizéri kanála teraz zobrazujú na správnom mieste na obrazovke.
 • Pri použití s aplikáciou GarageBand sa už v Logic Remote v zobrazení Bicie pady nezobrazujú tlačidlá Opakovanie noty a Vymazať bod.

Logic Remote 1.2.2

Nové funkcie

 • Logic Remote teraz pre nástroje Alchemy obsahuje Smart Controls pre Transform Pad a X/Y plochy s tabmi.
 • Pomocou Logic Remote je teraz možné vytvoriť v Logic Pro X alebo v aplikácii GarageBand viac ako jednu stopu Drummera.
 • Po dvojitom klepnutí na slot Nástroj sa teraz otvorí plugin Nástroj.

Ďalšie aktualizácie

 • Súčasťou sú všeobecné vylepšenia stability.
 • Keď je vybraný režim Zápis automatizácie, Logic Remote teraz zobrazuje to isté varovné dialógové okno ako Logic Pro X.
 • Po výbere vstupu alebo výstupu v Logic Remote je teraz aktuálny kanál označený symbolom zaškrtnutia.

Logic Remote 1.2.1

Nové funkcie

 • V Logic Remote sa už v mixážnych kanáloch External MIDI nezobrazuje nepotrebné tlačidlo Sólo.
 • Pri úpravách grafov v grafickom ekvalizéri je odozva lepšia.
 • Teraz je možné zatvárať rozbaľovacie menu zobrazené z mixážneho kanála klepnutím kamkoľvek v tom istom mixážnom kanáli.

Logic Remote 1.2

Nové funkcie

 • Ekvalizér kanála v Logic Pro X je možné upravovať priamo z iPadu.
 • Nové zobrazenie pluginov umožňuje prístup k parametrom pluginov Logic alebo Audio Unit v rámci Logic Pro X.
 • S použitím Logic Pro X je možné pridávať pluginy alebo meniť ich poradie vzdialene.
 • U kompatibilných audiorozhraní je možné ovládať nastavenia mikrofónu a ďalších vstupov.
 • Teraz je možné prechádzať stopy v rozbaľovacom menu na LCD displeji.
 • V prípade podržania tlačidiel na prepínanie prenosového kanála sa teraz prechádza medzi stopami alebo kanálmi.
 • Jedno klepnutie na stred gombíka už nemá vplyv na príslušnú hodnotu.
 • Dotykový nástroj Hmatník basy je teraz k dispozícii so všetkými zvukovými predvoľbami.
 • Logic Remote teraz v iPade obsahuje možnosť obísť nastavenia spánku systému.
 • Stav tlačidla Metronóm teraz zodpovedá stavu metronómu v Logic Pro X alebo v aplikácii GarageBand.
 • Mixpult sa teraz otvára s posledným vybraným zobrazením.

Stabilita

 • Logic Remote sa už po prepnutí do zobrazenia Smart Controls zo zobrazenia Bicí pad alebo Pruh akordov pri vybraných zvukových predvoľbách bicej súpravy neočakávane neukončuje.

Všeobecné informácie

 • Keď Logic Pro X znovu otvoríte, v Logic Remote sa počas opätovného pripájania už viac nezobrazí nepotrebné dialógové okno “Otvorte Logic projekt“.
 • Logic Remote už neignoruje polohu gombíka tremola MainStage.
 • Tlačidlá ďalšej a predchádzajúcej zvukovej predvoľby sú teraz v MainStage spoľahlivo k dispozícii, keď v zozname zvukových predvolieb vyberiete prvú alebo poslednú zvukovú predvoľbu.

Logic Remote 1.1.1

 • Pridala sa podpora pre systém iOS 8.

Logic Remote 1.1

 • Nový vylepšený dizajn.
 • Pridalo sa viac možností stupníc pre dotykové nástroje.

Logic Remote 1.0.4

Odstránil sa problém, ktorý bránil aktualizácii módov stupnice a pruhov akordov podľa aktuálnej tóniny projektu.

Logic Remote 1.0.3

 • Súčasťou je podpora pre MainStage 3.
 • Teraz je k dispozícii posuvník na úpravu citlivosti nábehu dotykových nástrojov.
 • Logic Remote naďalej neponúka položku menu „Nová stopa Drummera“, ak už aktuálny Logic projekt stopu Drummera obsahuje.
 • Obrazovka vloženia pluginu už po vytvorení nového projektu v zobrazení Smart Controls / Dotykové nástroje nie je prázdna.
 • Položka menu Odstrániť klávesový príkaz sa už po klepnutí na prázdnu dlaždicu v okne Klávesové príkazy nezobrazuje.
 • Odstránil sa zriedkavý problém možného narušenia vzájomnej synchronizácie časových osí Logic Remote a aplikácie GarageBand. 
 • Logic Remote už iPadu nebráni v prechode do režimu spánku.
 • Po vytvorení nových zvukových predvolieb prostredníctvom menu ozubeného kolesa sa teraz Logic Remote prepne do zobrazenia Knižnica.
 • Súčasťou je niekoľko vylepšení prístupnosti.

Logic Remote 1.0.2

 • Pridala sa kompatibilita s aplikáciou GarageBand pre Mac (verzia 10.0).
 • U dotykových nástrojov je možné upravovať rozsah nábehu.
 • Prehliadač knižnice a Smart Controls teraz môžu byť na obrazovke zobrazené súčasne.
 • Súčasťou sú rôzne vylepšenia zaisťujúce vyšší výkon a stabilitu.

Logic Remote 1.0.1

 • Súčasťou je niekoľko vylepšení, ktoré odstraňujú problémy súvisiace s pripájaním Logic Remote k počítaču s Logic Pro X.
 • Odstránil sa problém s občasným neočakávaným ukončením Logic Remote pri zmene bánk na mixpulte a súčasnom pohybe prelínača.
 • Odstránil sa problém možného zaseknutia nôt počas prepínania nastavení artikulácie.
 • Odstránil sa problém možného sčernenia okna Pruh akordov, ak sa vytvorila prázdna stopa softvérového nástroja, kým bolo okno otvorené.
 • Odstránil sa problém občasného zobrazenia správy „Nepripojené“ na LCD displeji Logic Remote po úspešnom pripojení k Logic Pro X.
 • Zväčšil sa rozsah nábehu pri hraní na softvérové nástroje z Logic Remote.
 • Odstránil sa problém možného zaseknutia nôt v Logic Pro X pri prechode z Logic Remote a súčasnom držaní nôt na klávesnici.
 • Súčasťou je niekoľko vylepšení, ktoré znižujú pravdepodobnosť zaseknutia nôt v prípade používania USB klávesnice s iPadom.
 • iPad už pri odosielaní signálu MIDI v Logic Remote alebo pri prehrávaní v Logic Pro X neprechádza do režimu spánku.
Dátum zverejnenia: