Vyhľadanie informácií o záruke alebo programe AppleCare

Skontrolujte, či je zariadenie kryté, a zistite, aké druhy opráv a podpory sú súčasťou krytia. Môžete tiež vyhľadať číslo zmluvy, doklad o kúpe a dátum vypršania platnosti.

Skontrolujte, či sa na vaše zariadenie vzťahuje program AppleCare alebo obmedzená záruka spoločnosti Apple

 1. Prejdite na stránku checkcoverage.apple.com.
 2. Zadajte sériové číslo zariadenia.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Môžete tiež prejsť na stránku mysupport.apple.com a zistiť, či je vaše zariadenie kryté. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID a potom vyberte zariadenie. Prečítajte si, čo robiť, ak sú informácie nesprávne alebo ak sa váš program AppleCare nezobrazuje.

Pozrite sa, čo zahŕňa vaše krytie

 1. Prejdite na stránku mysupport.apple.com.
 2. Prihláste sa pomocou Apple ID.
 3. Vyberte zariadenie. Môžete si pozrieť podrobnosti o podpore, na ktorú máte nárok, vrátane opráv hardvéru a technickej podpory.

Podrobnosti o krytí nájdete aj v časti Nastavenia na iPhone, iPade alebo iPode touch. Postupujte takto:

 1. Otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Všeobecné.
 3. Klepnite na Informácie.
 4. Klepnite na názov vášho programu AppleCare. Ak sa program AppleCare nezobrazuje, môžete zobraziť viac informácií klepnutím na Obmedzená záruka alebo Vypršaná platnosť krytia.

Skontrolujte, kedy vám vyprší platnosť krytia

 1. Prejdite na stránku mysupport.apple.com.
 2. Prihláste sa pomocou Apple ID.
 3. Vyberte zariadenie. Dátum vypršania platnosti je uvedený spolu s ďalšími podrobnosťami o vašom krytí.

Zistite číslo zmluvy alebo nájdite doklad o záručnom krytí

 1. Prejdite na stránku mysupport.apple.com.
 2. Prihláste sa pomocou Apple ID.
 3. Vyberte zariadenie. 
 4. Kliknite na Zobraziť doklad o záručnom krytí. Ak doklad o záručnom krytí nevidíte, uistite sa, že máte pre účet Apple ID nastavenú dvojfaktorovú autentifikáciu.
Dátum zverejnenia: