iOS 6: Kryptografické moduly systému iOS verzie 3.0 od spoločnosti Apple vyhovujúce normám FIPS

Prečítajte si informácie o súlade s normami FIPS v systéme iOS 6.

Aby sa kryptografické moduly systému iOS – Apple iOS CoreCrypto Module 3.0 a Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 3.0 – nachádzali v zariadeniach so systémom iOS 6 v „režime FIPS“ a dosahovali súlad s normami FIPS 140-2, nevyžadujú žiadnu konfiguráciu.

Všetky pokyny týkajúce sa správneho používania týchto modulov nájdete v dokumente Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance iOS 6 (Kryptografická príručka s informáciami o zhode systému iOS 6 s normou FIPS 140-2).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: