Použitie Diagnostiky Apple na otestovanie Macu

Diagnostika Apple, predtým známa ako Apple Hardware Test, dokáže skontrolovať, či váš Mac nevykazuje hardvérové problémy.

Ak sa domnievate, že váš Mac môže mať hardvérový problém, Diagnostika Apple vám pomôže určiť, ktorý hardvérový komponent môže byť príčinou. Diagnostika Apple navrhuje aj riešenia a pomáha kontaktovať podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o pomoc.

Príprava Macu

 1. Vypnite Mac.
 2. Odpojte všetky externé zariadenia s výnimkou klávesnice, myši, displeja, pripojenia Ethernet (ak je k dispozícii) a pripojenia k sieťovému napájaniu.
 3. Uistite sa, že Mac stojí na tvrdom, rovnom a stabilnom povrchu s dobrým vetraním.


Spustenie Diagnostiky Apple

Zistite, či používate Mac s čipom Apple Silicon, a potom postupujte podľa príslušných krokov:

Apple Silicon

 1. Zapnite Mac a počas jeho spúšťania držte stlačené tlačidlo napájania.
 2. Pusťte ho, keď sa zobrazí okno možností spustenia, ktoré obsahuje ikonu ozubeného kolieska s názvom Možnosti.
 3. Na klávesnici stlačte Command (⌘)-D.
   

Procesor Intel

 1. Zapnite Mac a okamžite stlačte a podržte stlačený kláves D na klávesnici počas spúšťania Macu. 
 2. Pusťte ho, keď uvidíte indikátor priebehu alebo keď sa zobrazí výzva na výber jazyka.
   

Zobrazenie výsledkov testu

Diagnostika Apple zobrazuje počas kontroly Macu indikátor priebehu:

Indikátor priebehu diagnostiky systému macOS

Po dokončení testovania zobrazí Diagnostika Apple výsledky vrátane jedného alebo viacerých referenčných kódov. Prečítajte si viac o referenčných kódoch Diagnostiky Apple.

Výsledky diagnostiky systému macOS. Nenašli sa žiadne problémy.

Ak chcete test vykonať znova, kliknite na Zopakovať test alebo stlačte klávesy Command-R.

Ak chcete Mac reštartovať, kliknite na Reštartovať alebo stlačte kláves R.

Ak ho chcete vypnúť, kliknite na Vypnúť alebo stlačte kláves S. 

Ak chcete zistiť svoje možnosti služieb a podpory, skontrolujte, či je Mac pripojený k internetu a kliknite na Začať alebo stlačte klávesy Command-G. Mac sa reštartuje na webovú stránku s ďalšími informáciami. Po dokončení vyberte v menu Apple možnosť Reštartovať alebo Vypnúť.


Viac informácií

Ak na Macu s procesorom Intel nemôžete spustiť Diagnostiku Apple pomocou klávesu D, vyskúšajte tieto riešenia:

 • Počas spúšťania stlačte a podržte stlačené klávesy Option-D, aby ste použili Diagnostiku Apple cez internet.
 • Uistite sa, že váš Mac nepoužíva heslo firmvéru.
Dátum zverejnenia: