Používanie aplikácie Diagnostika Apple na Macu

Aplikácia Diagnostika Apple testuje, či sa v Macu nevyskytujú problémy s hardvérom, a navrhuje riešenia.

Po identifikovaní problému na Macu ako pravdepodobného problému s hardvérom môžete pomocou aplikácie Diagnostika Apple určiť, ktorý hardvérový komponent problém zrejme spôsobuje. Aplikácia Diagnostika Apple tiež navrhuje riešenia a pomáha kontaktovať podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o pomoc.

Ak bol váš Mac uvedený na trh pred júnom 2013, používa namiesto tejto aplikácie nástroj Apple Hardware Test

Používanie aplikácie Diagnostika Apple

 1. Odpojte všetky externé zariadenia s výnimkou klávesnice, myši, displeja, pripojenia Ethernet (ak je k dispozícii) a pripojenia k sieťovému napájaniu.
 2. Uistite sa, že Mac stojí na tvrdom, rovnom a stabilnom povrchu s dobrým vetraním.
 3. Vypnite Mac.
 4. Zapnite Mac a ihneď stlačte kláves D na klávesnici a podržte ho. Držte kláves stlačený, kým sa nezobrazí obrazovka s výzvou na výber jazyka. Keď aplikácia Diagnostika Apple rozpozná váš jazyk, zobrazí sa indikátor priebehu, ktorý znázorňuje priebeh kontroly Macu:
 5. Kontrola Macu trvá 2 alebo 3 minúty. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, aplikácia Diagnostika Apple navrhne riešenia a poskytne referenčné kódy. Pred pokračovaním si referenčné kódy zapíšte.
 6. Vyberte si z týchto možností:
  • Ak chcete test zopakovať, kliknite na položku Zopakovať test alebo stlačte kombináciu klávesov Command (⌘)-R.
  • Ak chcete získať ďalšie informácie vrátane podrobností o možnostiach servisu a podpory, kliknite na položku Začíname alebo stlačte kombináciu klávesov Command-G.
  • Ak chcete Mac reštartovať, kliknite na položku Reštartovať alebo stlačte kláves R.
  • Ak ho chcete vypnúť, kliknite na položku Vypnúť alebo stlačte kláves S. 

Ak sa rozhodnete získať viac informácií, Mac sa spustí z Obnovy macOS a zobrazí sa webová stránka s výzvou na výber krajiny alebo oblasti. Kliknutím na položku Súhlasím s odoslaním odošlete sériové číslo a referenčné kódy spoločnosti Apple. Potom postupujte podľa servisných pokynov a pokynov podpory na obrazovke. Po dokončení môžete z menu Apple vybrať položku Reštartovať alebo Vypnúť.

Tento krok vyžaduje pripojenie na internet. Ak nie ste pripojený na internet, zobrazí sa stránka s postupom pri pripojovaní.


Ďalšie informácie

Ak sa podržaním klávesu D pri spúšťaní nespustí aplikácia Diagnostika Apple:

 • Ak používate heslo firmvéru, vypnite ho. Po použití aplikácie Diagnostika Apple ho môžete znova zapnúť.
 • Keď pri spúšťaní podržíte stlačenú kombináciu klávesov Option-D, vykoná sa pokus o spustenie aplikácie Diagnostika Apple cez internet.
Dátum zverejnenia: