Odoslanie skupinovej správy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou aplikácie Správy môžete odoslať správu skupine ľudí. Ďalej môžete skupinu pomenovať, pridávať do nej ľudí, odstraňovať ich, stíšiť hlásenia, alebo môžete zo skupiny odísť.

Začíname

Typy skupinových správ

Môžete sa stretnúť s tromi typmi skupinových správ: skupinovými správami iMessage, skupinovými správami MMS a skupinovými správami SMS. Aplikácia Správy automaticky vyberie typ skupinovej správy na odoslanie podľa nastavení, sieťového pripojenia a mobilného programu na vašom zariadení a zariadeniach príjemcov. Príklad:

 • Ak vy aj všetci príjemcovia používate zariadenia Apple a máte zapnutú službu iMessage, skupinová správa sa odošle ako správa iMessage.
 • Ak skupinovú správu odošlete ľuďom, ktorí nepoužívajú službu iMessage, správa sa odošle ako MMS alebo SMS.

Skupinová správa iMessage

Skupinová správa iMessage

Tieto správy sa zobrazujú v modrých textových bublinách, namiesto siete operátora prechádzajú cez servery spoločnosti Apple a sú celý čas chránené šifrovaním. V skupinovej správe iMessage môžu všetci účastníci vykonávať nasledujúce činnosti:

 • odosielať a prijímať správy s fotkami, videami a zvukmi,
 • sledovať všetky odpovede od členov skupiny,
 • odosielať a prijímať efekty v správach, ako sú napríklad kresby, animácie, efekty bublín a ďalšie,
 • zdieľať svoju polohu so skupinou,
 • pomenovať skupinu, pridať ľudí do skupiny alebo ich z nej odstrániť, stíšiť hlásenia alebo opustiť skupinu.

Skupinová MMS správa

Skupinová MMS správa

Tieto správy sa zobrazujú v zelených textových bublinách a prechádzajú cez sieť operátora, nie cez servery spoločnosti Apple. V skupinovej MMS správe môžu všetci účastníci vykonávať nasledujúce činnosti:

 • odosielať a prijímať fotky a videá,
 • sledovať všetky odpovede od členov skupiny,
 • Stíšenie hlásení

Skupinová SMS správa

Tieto správy sa takisto zobrazujú v zelených textových bublinách a prechádzajú cez sieť operátora. Skupinové SMS správy nepodporujú multimediálne prílohy, ako sú napríklad fotky alebo videá. Všetky odpovede v skupinovej SMS správe sa odosielajú ako individuálne správy a príjemcom sa nezobrazia odpovede ostatných členov skupiny.

Odoslanie skupinovej správy

Odoslanie skupinovej správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu.
 2. Zadajte mená príjemcov alebo klepnite na ikonu Pridanie kontaktu a vyberte ich z kontaktov.
 3. Zadajte správu a potom klepnite na ikonu Odoslať Ikona Odoslať.

Ak chcete na iPhone poslať MMS správu, skontrolujte, či máte zapnuté MMS správy. Prejdite do menu Nastavenia > Správy a zapnite položku MMS správy.

Ak sa nezobrazuje možnosť zapnutia MMS správ alebo skupinových správ, obráťte sa na svojho operátora a overte si, či váš program podporuje skupinové MMS správy.

V prípade skupinových správ nie sú k dispozícii potvrdenia o prečítaní.

Tapback

Odpovedanie na skupinovú správu iMessage pomocou funkcie Tapback

Pomocou funkcie Tapback môžete rýchlo odpovedať na správy výrazmi, ako je napríklad palec nahor alebo srdce. Odpovedanie pomocou funkcie Tapback:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnite na skupinovú konverzáciu.
 2. Dvakrát klepnite na bublinu so správou alebo fotku.
 3. Odpovedzte na správu klepnutím na jednu zo šiestich zobrazených odpovedí.

Ak chcete zistiť, kto poslal správu Tapback, jednoducho na ňu klepnite.

Pomenovanie skupinovej konverzácie

Pomenovanie skupinovej konverzácie

Máte viac skupinových správ iMessage? Môžete ich pomenovať, aby ste ich ľahšie našli. Skupinu môžete pomenovať takto:

 1. Klepnite na skupinovú konverzáciu a potom na jej hornú časť.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Informácie.
 3. Klepnite na položku Zadajte názov.
 4. Zadajte názov a klepnite na položku Hotovo.

Pomenovať možno len skupinové správy iMessage, u skupinových MMS správ to možné nie je.

Pridanie alebo odstránenie osoby zo skupinovej konverzácie

Ktokoľvek v skupinovej konverzácii iMessage môže pridať alebo odstrániť inú osobu z konverzácie. Osobu možno odstrániť zo skupinovej konverzácie iMessage, ktorá obsahuje najmenej tri ďalšie osoby. Zo skupinových MMS alebo SMS správ sa účastníci nedajú odstraňovať.

Pridanie osoby

Pridanie osoby

 1. Klepnite na skupinovú konverzáciu, do ktorej chcete niekoho pridať.
 2. Klepnite na hornú časť skupinovej konverzácie.
 3. Klepnite na ikonu Ikona Informácie a potom na položku Pridať kontakt.
 4. Zadajte kontaktné údaje osoby, ktorú chcete pridať. Potom klepnite na položku Hotovo.

Odstránenie osoby

Odstránenie osoby

 1. Klepnite na skupinovú konverzáciu obsahujúcu kontakt, ktorý chcete odstrániť.
 2. Klepnite na hornú časť skupinovej konverzácie.
 3. Klepnite na ikonu Ikona Informácie a potiahnite prstom doľava cez meno osoby, ktorú chcete odstrániť.
 4. Klepnite na položku Odstrániť a potom na položku Hotovo.
   

Dátum zverejnenia: