iPhoto, Aperture: Definície veľkosti obrázkov

Prečítajte si informácie o veľkosti obrázkov a terminológii používanej na jej popisovanie. 

Pixel
Pixel je najmenšia položka displeja, snímača fotoaparátu alebo obrázka so samostatnou farebnou hodnotou. Obrázky sú tvorené pixelmi (označovanými aj ako „px“).

Veľkosť snímača fotoaparátu sa zvyčajne vyjadruje v celkovom počte pixelov. Ak má snímač šírku 4 000 pixelov a výšku 3 000 pixelov, znamená to, že má 12 000 000 pixelov alebo 12 megapixelov. Moderné počítačové monitory majú pevne daný počet pixelov vo vodorovnom a zvislom smere. Monitory s rôznou veľkosťou môžu mať rovnaký počet pixelov, ale iné rozlíšenie (pozrite si časť Rozlíšenie uvedenú nižšie).

 

Rozlíšenie
Rozlíšenie je počet pixelov na jednotku dĺžky a zvyčajne sa vyjadruje v jednotkách PPI (Pixels Per Inch – počet pixelov na palec) alebo DPI (Dots Per Inch – počet bodov na palec).

  • Správnym spôsobom vyjadrenia rozlíšenia displeja alebo obrázka je PPI. Napríklad monitor s rozmermi 1 920 x 1 080 pixelov a s displejom so šírkou 30 palcov bude mať vodorovné rozlíšenie 64 PPI (1 920 pixelov/30 palcov = 64 PPI). Zvislé rozlíšenie má zvyčajne rovnakú hodnotu, takže pixely sú štvorcové a obrázky nie sú zdeformované.
  • DPI je výraz používaný v súvislosti s tlačovými technológiami a predstavuje tlačové body tvoriace bodky v rastrovej mriežke. Ak sa obrázok vytlačí v dostatočnom rozlíšení, jednotlivé body nie sú rozpoznateľné a spájajú sa do hladkých prechodov. Niektoré tlačiarne simulujú tieto prechody pomocou rastrovej mriežky: 

 

Prevzorkovanie
Keď si na monitore prezeráte obrázok, môžu jednotlivé pixely obrázka zodpovedať pixelom na monitore, alebo môžete obrázok zväčšiť či zmenšiť, čím sa pixely na obrázku prepočítajú. Veľkosť pixelov na monitore totiž nemožno zmeniť. Môže to byť celkom jednoduché a pri zväčšovaní obrázka stačí existujúci počet pixelov zvýšiť jednoduchým násobením, alebo možno použiť inteligentnejší spôsob a pomocou špeciálnych algoritmov pixely interpolovať. Zmenšenie obrázka sa vykonáva podobnými spôsobmi.

Poznámka: Opakované prevzorkovanie obrázka môže viesť k strate kvality. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak vezmete pôvodný obrázok a priamo ho zväčšíte alebo zmenšíte na výstupný rozmer (vyhnite sa napríklad zmenšovaniu už zväčšeného obrázka).

 

Veľkosť obrázka
Ak je veľkosť obrázka vyjadrená v pixeloch bez toho, aby bolo uvedené rozlíšenie, skutočná veľkosť obrázka, ktorá sa zobrazí, je neznáma. Ak chcete získať veľkosť v palcoch, vydeľte veľkosť v pixeloch rozlíšením v PPI.

Príklad: Ak má obrázok s veľkosťou 4 000 x 3 000 px rozlíšenie 300 dpi, vytlačí sa ako fotka s rozmermi 13,33 x 10 palcov. Pri rozlíšení 150 dpi sa obrázok vytlačí ako fotka s rozmermi 26,67 x 20 palcov.

Ak chcete obrázok vytlačiť v určitom rozmere, môžete buď nechať softvér, aby zmenil rozlíšenie, a ovládač tlačiarne, aby obrázok prevzorkoval pre tlačový výstup, alebo môžete obrázok manuálne prevzorkovať na správne rozlíšenie, čo znamená zmenu veľkosti pixelov na obrázku. Vo väčšine prípadov budú mať obidve tieto možnosti rovnaký výsledok.

Dátum zverejnenia: