Uschovanie dokladu po nákupe zariadenia Apple

Gratulujeme vám k vášmu novému zariadeniu Apple. Vieme, že sa oň chcete dobre starať, a preto vám odporúčame uschovať predajný doklad a ďalšie dôložité dokumenty na bezpečnom mieste.

Ak budete niekedy potrebovať aktualizovať záznamy o svojom zariadení, budeme potrebovať kópiu pôvodného predajného dokladu. Ak máte program AppleCare, mali by ste si uschovať aj doklad o krytí.

Všetky dokumenty musia byť vydané autorizovaným predajcom spoločnosti Apple a spĺňať nasledujúce kritériá:

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum nákupu zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cena zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatka predajcu). 
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.
Dátum zverejnenia: