Obsah zabezpečenia v systéme iOS 6.1.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 6.1.3.

S cieľom ochrany svojich zákazníkov spoločnosť Apple neposkytuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problém úplne nepreskúma a nie sú k dispozícii potrebné opravy alebo vydania. Ďalšie informácie o zabezpečení produktov spoločnosti Apple nájdete na webovej stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie o kľúči PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple nájdete v článku Používanie kľúča PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ak je to možné, ako odkazy na ďalšie informácie o príslušných rizikách sa používajú identifikátory CVE.

Informácie o ďalších aktualizáciách zabezpečenia nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia Apple.
 

iOS 6.1.3

 • dyld

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dopad: Lokálny používateľ môže spustiť nepodpísaný kód

  Popis: Pri spracovávaní spustiteľných súborov Mach-O s prekrývajúcimi sa segmentmi dochádzalo k problému so správou stavu. Tento problém bol vyriešený odmietnutím načítania spustiteľného súboru s prekrývajúcimi sa segmentami.

  CVE-ID

  CVE-2013-0977: evad3rs

 • Jadro

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný určiť adresu štruktúr v jadre

  Popis: V obslužnom programe prerušenia predbežného načítavania v procesore ARM dochádzalo k problému s únikom informácií. Tento problém bol vyriešený vyvolaním funkcie „panic“ v prípade, ak sa obslužný program prerušenia predbežného načítavania nevolá z kontextu prerušenia.

  CVE-ID

  CVE-2013-0978: evad3rs

 • Lockdown

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dopad: Lokálny používateľ môže meniť povolenia ľubovoľných súborov

  Popis: Pri obnovovaní zo zálohy zmenila funkcia lockdown povolenia určitých súborov, a to aj v prípade, ak cesta súboru obsahovala symbolický odkaz. Tento problém bol vyriešený zakázaním zmeny povolení všetkých súborov, ktoré majú v ceste symbolický odkaz.

  CVE-ID

  CVE-2013-0979: evad3rs

 • Uzamykanie heslom

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dopad: Osoba, ktorá má fyzický prístup k zariadeniu, môže obísť uzamknutie obrazovky

  Popis: Pri spracovávaní núdzových hovorov zo zamknutej obrazovky dochádzalo k logickému problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu uzamknutia.

  CVE-ID

  CVE-2013-0980: Christopher Heffley zo spoločnosti theMedium.ca, videosdebarraquito

 • USB

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód v jadre

  Popis: Ovládač IOUSBDeviceFamily používal ukazovatele objektov kanála, ktoré pochádzali z používateľského priestoru. Tento problém bol vyriešený ďalším overovaním ukazovateľov objektov kanála.

  CVE-ID

  CVE-2013-0981: evad3rs

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri spracovávaní súborov SVG dochádzalo k problému s neplatnou zmenou typu. Tento problém bol vyriešený vylepšenou kontrolou typu.

  CVE-ID

  CVE-2013-0912: Nils a Jon z MWR Labs v spolupráci s projektom HP TippingPoint Zero Day Initiative

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: