Správa programu AppleCare

Ak potrebujete spravovať alebo zrušiť program AppleCare+ alebo AppleCare Protection Plan, pomôžeme vám.

Ak potrebujete pomoc s programom AppleCare, nižšie vyberte svoj spôsob platby. Ak potrebujete pomoc s aplikáciou alebo predplatným služby, prečítajte si, ako zrušiť predplatné.

Správa alebo zrušenie programu AppleCare plateného mesačne

Ak za program AppleCare platíte mesačne, môžete ho spravovať alebo zrušiť v zariadení so systémom iOS, v Macu alebo PC. Prečítajte si, ako zrušiť predplatné.

Ak svoj program nevidíte, dokončite nastavenie svojho účtu online. Potom budete môcť spravovať svoj program a spôsob platby zaň.

Ak váš program AppleCare stále nie je uvedený spolu s ostatnými službami alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Keď zrušíte program AppleCare, mesačná fakturácia sa nebude dať obnoviť. Ak už nespĺňate podmienky programu AppleCare, nemôžete si ho znova pridať do zariadenia.

Zrušenie programu AppleCare zaplateného v celej výške

Ak ste program AppleCare zaplatili v celej výške, pri jeho zrušení by ste mali pamätať na niekoľko vecí:

  • Ak program AppleCare zrušíte do 30 dní od dátumu nákupu, vrátime vám celú sumu zníženú o hodnotu služieb, ktoré sme vám už poskytli. Ďalšie informácie o programoch AppleCare Protection Plan a AppleCare+ nájdete v zmluvných podmienkach produktov AppleCare. Ak máte k dispozícii program AppleCare+ s krytím krádeže a straty, ďalšie informácie nájdete v poistných dokumentoch.
  • Ak program AppleCare zrušíte po uplynutí 30 dní od dátumu nákupu, vrátime vám pomernú sumu (vypočítanú ako percentuálny podiel nevypršaného krytia programu AppleCare) zníženú o hodnotu služieb, ktoré sme vám už poskytli. Ďalšie informácie o programoch AppleCare Protection Plan a AppleCare+ nájdete v zmluvných podmienkach produktov AppleCare. Ak máte k dispozícii program AppleCare+ s krytím krádeže a straty, ďalšie informácie nájdete v poistných dokumentoch.

Ak už máte všetko na zrušenie programu AppleCare pripravené, kontaktujte podporu spoločnosti Apple a oznámte poradcovi, že potrebujete pomoc so zrušením programu AppleCare. Pomôže, ak budete mať k dispozícii číslo zmluvy k programu AppleCare z dokladu o záručnom krytí, sériové číslo zariadenia, na ktoré sa krytie programu AppleCare vzťahuje, alebo originálny doklad o kúpe.

Pravidlá refundácie sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť. Prečítajte si ďalšie informácie o zmluvných podmienkach platných pre váš produkt a krajinu alebo oblasť.

Dátum zverejnenia: