Žiadosť o refundáciu programu AppleCare

Chceme, aby ste si obľúbili všetky produkty, ktoré si kúpite od spoločnosti Apple. Ak však potrebujete vrátiť program krytia AppleCare Protection Plan alebo AppleCare+, pomôžeme vám. 

Pri zrušení a vrátení programu krytia AppleCare je potrebné zohľadniť niekoľko dôležitých faktov.

  • Ak program AppleCare zrušíte do 30 dní od dátumu nákupu, vrátime vám celú čiastku zníženú o hodnotu služieb, ktoré sme vám už poskytli.
  • Ak program AppleCare zrušíte po uplynutí 30 dní od dátumu nákupu, vrátime vám pomernú čiastku (vypočítanú ako percento nevypršaného krytia programu AppleCare) zníženú o hodnotu služieb, ktoré sme vám už poskytli. Informácie o výšku poplatku za zrušenie nájdete v zmluvných podmienkach programu AppleCare Protection Plan alebo AppleCare+

Pravidlá refundácie sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť. Prečítajte si ďalšie informácie o zmluvných podmienkach platných pre váš produkt a krajinu alebo oblasť.

Pripravte si potrebné informácie

  • Číslo zmluvy AppleCare z certifikátu dokladu o krytí.
  • Sériové číslo zariadenia Apple krytého programom AppleCare.
  • Pôvodný predajný doklad. Ak ste si program AppleCare a príslušné zariadenie kúpili priamo od spoločnosti Apple, tento doklad pravdepodobne nebudeme potrebovať.

Odošlite žiadosť

Zavolajte nám. Informujte poradcu o tom, že potrebujete pomoc s refundáciou programu AppleCare.

Dátum zverejnenia: