Zrušenie alebo zmena spôsobu platby pre program AppleCare

V programe AppleCare+ alebo AppleCare Protection Plan môžete vykonávať zmeny.

Ak za program AppleCare platíte mesačne

Ak chcete zmeniť spôsob platby, ktorý používate pre program AppleCare, zmeňte spôsob platby, ktorý používate v účte Apple ID.

Ak chcete program AppleCare zrušiť, postupujte podľa krokov pre príslušné zariadenie. Ak sa program pri pokuse o jeho zrušenie nezobrazuje, dokončite nastavovanie účtu. Ak ste nastavovanie účtu dokončili a program sa stále nezobrazuje, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak program AppleCare zrušíte, mesačná fakturácia sa nebude dať obnoviť. Ak už nespĺňate podmienky programu AppleCare, nemôžete si ho znova pridať do zariadenia.

Ak ste za program AppleCare zaplatili vopred v plnej výške

Ak chcete program zrušiť, kontaktujte podporu spoločnosti Apple. Pomôže, ak budete mať k dispozícii číslo zmluvy AppleCare, sériové číslo zariadenia, na ktoré sa krytie programom vzťahuje, alebo originálny doklad o kúpe. Ak chcete zistiť číslo zmluvy a sériové číslo, prihláste sa na stránke Moja podpora.

  • Ak program AppleCare zrušíte do 30 dní od dátumu zakúpenia, vrátime vám celú sumu zníženú o hodnotu služieb, ktoré sme vám už poskytli.*
  • Ak program AppleCare zrušíte po uplynutí 30 dní od dátumu zakúpenia, vrátime vám pomernú sumu (vypočítanú ako percentuálny podiel nevypršaného krytia programom AppleCare) zníženú o hodnotu služieb, ktoré sme vám už poskytli.*

* Pravidlá refundácie sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Viac informácií o zrušení programu a refundácii nájdete v podmienkach poskytovania programu AppleCare Protection Plan alebo v zmluvných podmienkach programu AppleCare+. Ak máte k dispozícii program AppleCare+ s krytím krádeže a straty, ďalšie informácie nájdete v poistných dokumentoch.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: