Zrušenie alebo zmena spôsobu platby pre program AppleCare

V programe AppleCare+ alebo AppleCare Protection Plan môžete vykonávať zmeny.

Ak ste za program AppleCare zaplatili vopred v plnej výške

Ak chcete program zrušiť, kontaktujte podporu spoločnosti Apple. Pripravte si:

Ak program AppleCare zrušíte do 30 dní od dátumu nákupu, vrátime vám celú sumu zníženú o hodnotu služieb, ktoré sme vám už poskytli.1

Ak program AppleCare zrušíte po uplynutí 30 dní od dátumu zakúpenia, vrátime vám pomernú sumu (vypočítanú ako percentuálny podiel nevypršaného krytia programom AppleCare) zníženú o hodnotu služieb, ktoré sme vám už poskytli.1

1. Pokyny na refundáciu sa môžu líšiť podľa krajiny, oblasti, štátu alebo provincie. Ďalšie informácie o zrušení a refundácii nájdete v príslušných zmluvných podmienkach programu AppleCare. Ak ste program AppleCare+ získali od svojho mobilného operátora a platíte zaň mesačne, so žiadosťou o refundáciu sa obráťte na operátora.

Ak za program AppleCare platíte mesačne alebo ročne

Potrebujete zmeniť spôsob platby za program AppleCare? Zmeňte si spôsob platby v Apple ID.

Potrebujete program zrušiť? Program AppleCare môžete zrušiť v nastaveniach účtu na zariadení. Ak chcete program zrušiť, no nezobrazuje sa, dokončite nastavovanie účtu. Ak ste nastavovanie účtu dokončili a program sa stále nezobrazuje, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak program AppleCare zrušíte, mesačná alebo ročná fakturácia2 sa nebude dať obnoviť. Ak už podmienky programu AppleCare nespĺňate, nemôžete si ho do zariadenia pridať znova.

2. V niektorých krajinách a oblastiach môžete mať možnosť platiť za program AppleCare mesačne alebo ročne. Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky programy AppleCare ani pre všetky krajiny a oblasti.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: