Nákup programu AppleCare

Väčšina zariadení Apple sa dodáva s obmedzenou zárukou a až 90-dňovou bezplatnou podporou. Ak máte vyhovujúce zariadenie, môžete si kúpiť rozšírené záručné krytie programom AppleCare+ alebo AppleCare Protection Plan.

Nákup programu AppleCare cez internet

Na našej webovej stránke si vyberte zariadenie Apple, ku ktorému chcete získať program AppleCare:

Po kliknutí na tlačidlo Začať prejdete na webovú stránku Moja podpora AppleCare, kde môžete vybrať zariadenie Apple, ku ktorému chcete získať záručné krytie programom AppleCare.

Nákup programu AppleCare na iPhone, iPade alebo iPode touch

  1. Otvorte menu Nastavenia.
  2. Klepnite na položky Všeobecné > Informácie.
  3. Klepnite na položku Dostupné záručné krytie AppleCare+ a potom si podľa pokynov na obrazovke vyberte a kúpte program AppleCare+.

V závislosti od vašej krajiny alebo oblasti sa táto možnosť vo vašom zariadení nemusí zobrazovať. Ak máte vyhovujúce zariadenie, kúpte si program online.

Ďalšie informácie

  • Prečítajte si viac o programoch AppleCare.
  • Pomocou vyššie uvedeného postupu si pred nákupom môžete pozrieť ceny programov AppleCare.
  • Program AppleCare+ si možno v závislosti od dostupnosti zakúpiť do 60 dní od nákupu zariadenia. V Japonsku si program AppleCare+ možno v závislosti od dostupnosti zakúpiť do 30 dní od nákupu zariadenia. Program AppleCare Protection Plan si možno v závislosti od dostupnosti zakúpiť do 1 roka od nákupu Macu.
  • Ak stále potrebujete pomoc s nákupom programu AppleCare, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Obmedzená záruka spoločnosti Apple a výhody programov AppleCare dopĺňajú práva, ktoré zákazníkom vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Jednotlivé produkty a možnosti nákupu nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Dátum zverejnenia: