Nastavenie rozšírených nastavení siete v sprievodcovi nastavením systému iOS

Prečítajte si, ako používať sprievodcu nastavením systému iOS, ak chcete v podnikovom prostredí nastaviť proxy server alebo využiť iné pokročilé možnosti sieťovej konfigurácie.

Ak ste správca podnikovej siete, odporučte vašim používateľom, aby si vo svojich nových zariadeniach nastavili pokročilé sieťové konfigurácie pomocou sprievodcu nastavením systému iOS.

 1. Na uvítacej obrazovke stlačte tlačidlo Domov alebo potiahnite prstom nahor.
 2. Vyberte jazyk.
 3. Vyberte krajinu alebo oblasť.
 4. Na obrazovke Rýchly začiatok vyberte možnosť Nastaviť manuálne.
 5. Na obrazovke Vyberte sieť Wi-Fi stlačte tlačidlo Domov alebo stlačte a podržte bočné tlačidlo po dobu 2 sekúnd.
 6. Klepnite na položku Nastavenia Wi-Fi.
 7. Pri názve vašej siete klepnite na informačné tlačidlo.

Na tejto obrazovke môžete upraviť nasledujúce nastavenia:

 • Nastaviť HTTP proxy server
 • Zadefinovať statické sieťové nastavenia
 • Zapnúť službu BootP
 • Konfigurovať DNS
Dátum zverejnenia: