Nastavenie rozšírených nastavení siete v sprievodcovi nastavením systému iOS

Prečítajte si, ako používať sprievodcu nastavením systému iOS, ak chcete v podnikovom prostredí nastaviť proxy server alebo využiť iné pokročilé možnosti sieťovej konfigurácie.

Ak ste správca podnikovej siete, odporučte vašim používateľom, aby si vo svojich nových zariadeniach nastavili pokročilé sieťové konfigurácie pomocou sprievodcu nastavením systému iOS.

  1. Na obrazovke s textom Ahoj posuňte prstom zľava doprava.
  2. Na obrazovke Vyberte Wi-Fi sieť stlačte tlačidlo Domov
  3. Klepnite na položku Ďalšie nastavenia Wi-Fi.
  4. Vedľa názvu siete klepnite na ikonu

Na tejto obrazovke môžete:

  • Nastaviť HTTP proxy server
  • Zadefinovať statické sieťové nastavenia
  • Obnoviť nastavenia zo servera DHCP
  • Zapnúť službu BootP
Dátum zverejnenia: