Používanie aplikácií Pages, Numbers a Keynote online na stránke iCloud.com

Prečítajte si, ako môžete na stránke iCloud.com otvárať a upravovať súbory Pages, Numbers a Keynote vytvorené na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu.

Zobrazenie súborov

Ak chcete na stránke iCloud.com zobrazovať súbory Pages, Numbers alebo Keynote vytvorené na zariadení so systémom iOS alebo na Macu, najskôr si nastavte službu iCloud Drive. Novovytvorené dokumenty iWork ukladajte na iCloud Drive. Na iCloud Drive k nim potom budete mať prístup zo všetkých svojich zariadení.

V systéme iOS 11 alebo novšom sa k dokumentom dostanete aj prostredníctvom aplikácie Súbory. Prečítajte si viac o používaní aplikácie Súbory.

Obmedzenia súborov

 • Na stránke iCloud.com možno otvárať súbory Pages, Numbers a Keynote s veľkosťou až 1 GB.
 • V aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na stráne iCloud.com môžete vkladať obrázky GIF, JPEG a PNG s veľkosťou až 10 MB. Ak v aplikácii iWork pre Mac alebo iOS pridáte obrázky väčšie ako 10 MB, aj tie sa v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na stránke iCloud.com zobrazia normálne.
 • Prezerať a upravovať zdieľané dokumenty môže až 50 ľudí súčasne. 
 • Každý dokument Pages môže obsahovať neobmedzený počet znakov. Naraz môžete do dokumentu vložiť zo schránky až 2 milióny znakov.
 • V tabuľkách Numbers môžete vytvárať neobmedzený počet hárkov. Každá tabuľka môže obsahovať až 255 stĺpcov, 65 535 riadkov a približne 130 000 buniek s dátami. Naraz môžete upraviť až 100 000 buniek.

Funkcie iWork, ktoré sa na stránke iCloud.com správajú inak

Nasledujúce funkcie sa v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote pre iCloud správajú inak.

Všetky aplikácie iWork

 • 3D grafy sa zobrazia ako 2D grafy. V aplikáciách Pages, Numbers a Keynote pre iOS alebo Mac ale zostanú vo formáte 3D.
 • Nemôžete pridávať ani upravovať filmy a audiosúbory. Ak už v prezentácii Keynote máte filmy alebo audiosúbory, budú sa počas prezentovania prehrávať, ak váš prehliadač podporuje dané formáty. Keď prezentáciu neprehrávate, namiesto filmov sa zobrazuje rámček s plagátom a namiesto audiosúborov ikona.
 • V bunkách tabuliek uvidíte podmienené zvýraznenie, ale nebudete môcť upravovať jeho pravidlá. Pravidlá môžete upraviť v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote pre Mac alebo iOS.
 • Vodiace čiary grafov sa zobrazia, ale nebudete ich môcť upravovať.
 • Rovnice sa zobrazia, ale nebudete ich môcť upravovať.

Pages

 • Ak je v dokumente Pages zapnuté sledovanie zmien, môžete dokument otvoriť v Pages na stránke iCloud.com, ale nebudete ho môcť upravovať. Ak ste vlastníkom dokumentu, môžete sledovanie zmien vypnúť v aplikácii Pages pre Mac alebo Pages pre iOS. 
 • Nemôžete pridávať ani upravovať záložky. Odkazy na záložky však môžete pridať v aplikácii Pages pre Mac alebo iOS a budú fungovať aj v iCloude.
 • Ak je zapnutá možnosť Protiľahlé strany, strany sa aj tak nebudú zobrazovať vedľa seba.

Keynote

 • Neuvidíte zostavy akcií a nebudete ich môcť upravovať. V dokumente ale zostanú, takže ich budete môcť zobraziť a upraviť na Macu alebo v systéme iOS.
 • Prechody a zostavy, ktoré v aplikácii Keynote pre iCloud nie sú podporované, sa zobrazujú ako Prelínanie. Pôvodné prechody zostanú v dokumente a v aplikácii Keynote na Macu alebo v systéme iOS budú viditeľné a budete ich môcť upravovať. Prečítajte si viac o používaní aplikácie Keynote pre iCloud v prehliadači Internet Explorer.
 • Zvuková stopa (audio nastavené na prehrávanie počas prezentácie) sa v iCloude neprehráva. Pôvodná zvuková stopa zostane v dokumente a v aplikácii Keynote na Macu a v systéme iOS sa bude naďalej prehrávať.
 • Nahrané audio (hovorený komentár) sa v iCloude neprehráva. Zostane však v dokumente a v aplikácii Keynote na Macu a v systéme iOS sa bude naďalej prehrávať. Úprava dokumentu v aplikácii Keynote pre iCloud môže porušiť synchronizáciu nahrávky s prezentáciou.
 • Nastavenie, aby sa prezentácia po otvorení automaticky spustila, sa ignoruje.
 • Nastavenie, aby sa prezentácia pri nečinnosti znova spustila, sa ignoruje.

Numbers

 • Keď tabuľku aplikácie Numbers pre iOS otvoríte v aplikácii Numbers pre iCloud, nezobrazia sa formuláre. 
 • V aplikácii Numbers pre iCloud môžete upravovať tabuľku prepojenú s formulárom a vykonané zmeny sa vo formulári prejavia, až keď tabuľku otvoríte v aplikácii Numbers pre iOS. 
 • Keď v aplikácii Numbers pre iCloud vymažete tabuľku prepojenú s formulárom, formulár sa tým vyprázdni. Keď zlúčite bunky v tabuľke prepojenej s formulárom, formuláre sa môžu vyprázdniť.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: