Funkcie aplikácií Pages, Numbers a Keynote na stránke iCloud.com

Balík iWork je dostupný na Macu, v systéme iOS a na stránke iCloud.com. Prečítajte si o funkciách, ktoré na stránke iCloud.com fungujú inak.

Obmedzenia súborov v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na stránke iCloud.com

 • Súbory aplikácií Pages, Numbers a Keynote sa dajú otvárať, len ak majú maximálnu veľkosť 2 GB.
 • Obrázky GIF, JPEG a PNG je možné pridávať, len ak majú maximálne 10 MB (každý zvlášť). Na pridanie väčších obrázkov použite Pages, Numbers alebo Keynote na Macu alebo zariadení so systémom iOS. Potom ich môžete zobraziť v dokumentoch na stránke iCloud.com.
 • Naraz môžete do dokumentu vložiť približne 2 milióny znakov.
 • V tabuľkách aplikácie Numbers môžete vytvárať neobmedzený počet hárkov. Každá tabuľka môže obsahovať najviac 255 stĺpcov, 65 535 riadkov a približne 130 000 buniek s dátami. Naraz môžete upraviť najviac 100 000 buniek.
 • Prezerať a upravovať zdieľané dokumenty môže najviac 100 ľudí súčasne.
 • Dokumenty so zvislým textom si môžete zobraziť, no nedajú sa upravovať.

Rozdiely vo funkciách aplikácie Pages na stránke iCloud.com

Nasledujúce funkcie aplikácie Pages na stránke iCloud.com sa líšia od funkcií aplikácie Pages na Macu alebo zariadení so systémom iOS:

 • Ak je v dokumente aplikácie Pages zapnuté sledovanie zmien, môžete ho otvoriť v aplikácii Pages na stránke iCloud.com, ale nedá sa upravovať. Ak ste vlastníkom dokumentu, môžete sledovanie zmien vypnúť po otvorení dokumentu v aplikácii Pages pre Mac alebo Pages pre iOS. Prečítajte si viac o sledovaní zmien.
 • Nemôžete pridávať ani upravovať záložky, odkazy na záložky pridané v aplikácii Pages pre Mac alebo iOS však po kliknutí budú fungovať.
 • 3D grafy sa zobrazia ako 2D grafy. 
 • Nemôžete pridávať ani upravovať filmy a audiosúbory.
 • Môžete si zobraziť rovnice, vodiace čiary grafu a pravidlá podmieneného zvýraznenia, nemôžete ich však upravovať. 

Rozdiely vo funkciách aplikácie Keynote na stránke iCloud.com

Nasledujúce funkcie aplikácie Keynote na stránke iCloud.com sa líšia od funkcií aplikácie Keynote na Macu alebo zariadení so systémom iOS:

 • Neuvidíte zostavy akcií a nebudete ich môcť upravovať. V prezentácii ale zostanú, takže ich budete môcť zobraziť a upraviť na Macu alebo v systéme iOS.
 • Prechody a zostavy, ktoré v aplikácii Keynote na stránke iCloud.com nie sú podporované, sa zobrazujú ako Prelínanie. Pôvodné prechody zostanú v dokumente a v aplikáciách Keynote pre Mac a iOS budú viditeľné a budete ich môcť upravovať. Prečítajte si viac o používaní aplikácie Keynote pre iCloud v prehliadači Internet Explorer.
 • Zvuková stopa (audio nastavené na prehrávanie počas prezentácie) sa na stránke iCloud.com neprehráva. Pôvodná zvuková stopa zostane v dokumente a v aplikáciách Keynote pre Mac a iOS sa bude naďalej prehrávať.
 • Nahrané audio (hovorený komentár) sa na stránke iCloud.com neprehráva. Zostane však v dokumente a v aplikáciách Keynote pre Mac a iOS sa bude naďalej prehrávať. Úprava dokumentu v aplikácii Keynote na stránke iCloud.com môže porušiť synchronizáciu nahrávky s prezentáciou.
 • Nastavenia, aby sa prezentácia po otvorení automaticky spustila a reštartovala pri nečinnosti, sa ignorujú.
 • 3D grafy sa zobrazia ako 2D grafy. 
 • Nemôžete pridávať ani upravovať filmy a audiosúbory. Ak už v prezentácii aplikácie Keynote máte filmy alebo audiosúbory, budú sa počas prezentovania prehrávať, ak váš prehliadač podporuje dané formáty.  
 • Môžete si zobraziť rovnice, vodiace čiary grafu a pravidlá podmieneného zvýraznenia, nemôžete ich však upravovať. 

Rozdiely vo funkciách aplikácie Numbers na stránke iCloud.com

Nasledujúce funkcie aplikácie Numbers na stránke iCloud.com sa líšia od funkcií aplikácie Numbers na Macu alebo zariadení so systémom iOS:

 • Keď tabuľku aplikácie Numbers pre iOS otvoríte v aplikácii Numbers na stránke iCloud.com, nezobrazia sa formuláre.
 • V aplikácii Numbers na stránke iCloud.com môžete upravovať tabuľku prepojenú s formulárom a vykonané zmeny sa vo formulári prejavia, až keď tabuľku otvoríte v aplikácii Numbers pre iOS.
 • Ak v aplikácii Numbers na stránke iCloud.com vymažete tabuľku prepojenú s formulárom, formulár sa vyprázdni. Keď zlúčite bunky v tabuľke prepojenej s formulárom, formulár sa môže vyprázdniť.
 • 3D grafy sa zobrazia ako 2D grafy. 
 • Nemôžete pridávať ani upravovať filmy a audiosúbory.
 • Môžete si zobraziť rovnice, vodiace čiary grafu a pravidlá podmieneného zvýraznenia, nemôžete ich však upravovať. 

Dátum zverejnenia: