Funkcie aplikácií Pages, Numbers a Keynote na stránke iCloud.com

Balík iWork je dostupný na Macu, v systéme iOS a na stránke iCloud.com. Prečítajte si o funkciách, ktoré na stránke iCloud.com fungujú inak.

Obmedzenia súborov v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na stránke iCloud.com

 • Na stránke iCloud.com možno otvárať súbory Pages, Numbers a Keynote s veľkosťou najviac 1 GB.
 • Na stránke iCloud.com možno pridávať obrázky GIF, JPEG a PNG s veľkosťou najviac 10 MB. Na pridanie väčších obrázkov použite Pages, Numbers alebo Keynote na Macu alebo zariadení so systémom iOS. Potom ich môžete zobraziť v dokumentoch na stránke iCloud.com.
 • Naraz môžete do dokumentu vložiť zo schránky približne 2 milióny znakov.
 • V tabuľkách Numbers môžete vytvárať neobmedzený počet hárkov. Každá tabuľka môže obsahovať najviac 255 stĺpcov, 65 535 riadkov a približne 130 000 buniek s dátami. Naraz môžete upraviť najviac 100 000 buniek.
 • Prezerať a upravovať zdieľané dokumenty môže najviac 100 ľudí súčasne.

Rozdiely vo funkciách aplikácie Pages na stránke iCloud.com

Nasledujúce funkcie aplikácie Pages na stránke iCloud.com sa líšia od funkcií aplikácie Pages na Macu alebo zariadení so systémom iOS:

 • Ak je v dokumente Pages zapnuté sledovanie zmien, môžete dokument otvoriť v aplikácii Pages na stránke Cloud.com, ale nebudete ho môcť upravovať. Ak ste vlastníkom dokumentu, môžete sledovanie zmien vypnúť po otvorení dokumentu v aplikácii Pages pre Mac alebo Pages pre iOS. Prečítajte si viac o sledovaní zmien.
 • Nemôžete pridávať ani upravovať záložky, odkazy na záložky pridané v aplikácii Pages pre Mac alebo iOS však po kliknutí budú fungovať.
 • Strany nie je možné zobraziť vedľa seba, ani keď je zapnutá možnosť Protiľahlé strany.
 • 3D grafy sa zobrazia ako 2D grafy. 
 • Nemôžete pridávať ani upravovať filmy a audiosúbory.
 • Môžete zobraziť rovnice, vodiace čiary v grafoch a pravidlá podmieneného zvýraznenia, nemôžete ich však upravovať. 

Rozdiely vo funkciách aplikácie Keynote na stránke iCloud.com

Nasledujúce funkcie aplikácie Keynote na stránke iCloud.com sa líšia od funkcií aplikácie Keynote na Macu alebo zariadení so systémom iOS:

 • Neuvidíte zostavy akcií a nebudete ich môcť upravovať. V prezentácii ale zostanú, takže ich budete môcť zobraziť a upraviť na Macu alebo v systéme iOS.
 • Prechody a zostavy, ktoré v aplikácii Keynote na stránke iCloud.com nie sú podporované, sa zobrazujú ako Prelínanie. Pôvodné prechody zostanú v dokumente a v aplikácii Keynote pre Mac a iOS budú viditeľné a budete ich môcť upravovať. Prečítajte si viac o používaní aplikácie Keynote pre iCloud v prehliadači Internet Explorer.
 • Zvuková stopa (audio nastavené na prehrávanie počas prezentácie) sa na stránke iCloud.com neprehráva. Pôvodná zvuková stopa zostane v dokumente a v aplikácii Keynote pre Mac a iOS sa bude naďalej prehrávať.
 • Nahrané audio (hovorený komentár) sa na stránke iCloud.com neprehráva. Zostane však v dokumente a v aplikácii Keynote pre Mac a iOS sa bude naďalej prehrávať. Úprava dokumentu v aplikácii Keynote na stránke iCloud.com môže porušiť synchronizáciu nahrávky s prezentáciou.
 • Nastavenia, aby sa prezentácia po otvorení automaticky spustila a reštartovala pri nečinnosti, sa ignorujú.
 • 3D grafy sa zobrazia ako 2D grafy. 
 • Nemôžete pridávať ani upravovať filmy a audiosúbory. Ak už v prezentácii Keynote máte filmy alebo audiosúbory, budú sa počas prezentovania prehrávať, ak váš prehliadač podporuje dané formáty.  
 • Môžete zobraziť rovnice, vodiace čiary v grafoch a pravidlá podmieneného zvýraznenia, nemôžete ich však upravovať. 

Rozdiely vo funkciách aplikácie Numbers na stránke iCloud.com

Nasledujúce funkcie aplikácie Numbers na stránke iCloud.com sa líšia od funkcií aplikácie Numbers na Macu alebo zariadení so systémom iOS:

 • Keď tabuľku Numbers pre iOS otvoríte v aplikácii Numbers na stránke iCloud.com, nezobrazia sa formuláre.
 • V aplikácii Numbers na stránke iCloud.com môžete upravovať tabuľku prepojenú s formulárom a vykonané zmeny sa vo formulári prejavia, až keď tabuľku otvoríte v aplikácii Numbers pre iOS.
 • Ak v aplikácii Numbers na stránke iCloud.com vymažete tabuľku prepojenú s formulárom, formulár sa vyprázdni. Keď zlúčite bunky v tabuľke prepojenej s formulárom, formulár sa môže vyprázdniť.
 • 3D grafy sa zobrazia ako 2D grafy. 
 • Nemôžete pridávať ani upravovať filmy a audiosúbory.
 • Môžete zobraziť rovnice, vodiace čiary v grafoch a pravidlá podmieneného zvýraznenia, nemôžete ich však upravovať. 

Dátum zverejnenia: