GarageBand pre iOS 1.4 alebo novšia verzia: Vypnutie funkcie Prichytiť k mriežke

Ak chcete získať väčšiu kontrolu nad úpravou oblastí a nôt, môžete vypnúť funkciu Prichytiť k mriežke.

Ak chcete vypnúť funkciu Prichytiť k mriežke, roztiahnutím prstov v zobrazení Stopy alebo pri úprave nôt v oblastiach priblížte zobrazenie na maximálnu úroveň. Keď roztiahnutím prstov ešte raz priblížte zobrazenie, v hornej časti oblasti Stopy sa zobrazí možnosť Prichytiť k mriežke.

Ak chcete funkciu Prichytiť k mriežke znova zapnúť, stiahnutím prstov oddiaľte zobrazenie.

 

Dátum zverejnenia: