Používanie klávesnice Apple v systéme Windows pomocou utility Boot Camp

S Macom môžete používať klávesnicu Apple alebo klávesnicu navrhnutú pre Microsoft Windows. Niektoré klávesy môžu v systémoch macOS a Windows fungovať odlišne. 

Ekvivalenty klávesov systému Windows na Macu

Mnohé klávesy na PC majú ekvivalent aj na klávesnici Apple.
  

Logo Windows: Stlačte kláves Command (⌘).

Backspace alebo Delete: Stlačte kláves Delete.

Enter alebo ⏎: Stlačte kláves Return.

Alt (ľavý): Stlačte kláves Option (⌥).

Alt GR (pravý): Stlačte klávesy Option + Control.

Aplikácie: Tento kláves na klávesniciach Apple k dispozícii nie je.


Sprístupnenie iných funkcií pomocou klávesnice na obrazovke

Ak na vašej klávesnici Apple nie sú nasledujúce klávesy k dispozícii, môžete ich v systéme Windows obnoviť prostredníctvom klávesnice na obrazovke.

 • Medzerník
 • Insert
 • Delete
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Number Lock
 • Scroll Lock

 


Tlač obrazovky pomocou Nástroja na vystrihovanie

Ak chcete v systéme Windows obnoviť znova vytvoriť funkciu tlače obrazovky alebo tlače aktívneho okna, použite Nástroj na vystrihovanie.

 


Ak klávesnica nefunguje v systéme Windows podľa očakávania

Ak klávesnica Apple funguje podľa očakávania v systéme macOS, no nie v systéme Windows, vyskúšajte tieto riešenia:

 


Ďalšie informácie

 • Spoločnosť Microsoft má článok o mapovaní klávesnice, v ktorom popisuje používanie klávesnice pre Windows v systéme macOS.
 • Kombinácie klávesov na zadávanie jedinečných znakov používané v jazykoch a oblastiach, ktoré by vaša klávesnica Apple mala podporovať, sa dajú nájsť pomocou nástroja Microsoft Keyboard Layout Creator:
  1. Stiahnite si nástroj Microsoft Keyboard Layout Creator a potom ho nainštalujte a otvorte.
  2. Vyberte položky File (Súbor) > Load Existing Keyboard (Načítať existujúcu klávesnicu).
  3. Vyberte klávesnicu, ktorú si chcete zobraziť. 
  4. V zozname klávesníc vyhľadajte názov krajiny alebo oblasti, za ktorým nasleduje text (Apple).
  5. Postupujte podľa pokynov aplikácie. Môžete si vytlačiť obrázky klávesnice vrátane toho, ako vyzerá pri stlačení modifikačných klávesov, ako sú napríklad Shift, Alt alebo Fn.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: