Používanie klávesnice Apple v systéme Windows pomocou utility Boot Camp

S Macom môžete používať klávesnicu Apple alebo klávesnicu navrhnutú pre Microsoft Windows. Niektoré klávesy na klávesnici môžu v systémoch macOS a Windows fungovať odlišne. 

Mapovanie klávesov systému Windows ku klávesniciam Apple

Mnohé klávesy na PC majú ekvivalent aj na klávesnici Apple:

Logo Windows: Stlačte kláves Command (⌘).

Backspace alebo Delete: Stlačte kláves Delete.

Enter alebo ⏎: Stlačte kláves Return.

Alt (ľavý): Stlačte kláves Option.

Alt GR (pravý): Stlačte klávesy Option + Control.

Aplikácie: Tento kláves na klávesniciach Apple k dispozícii nie je.

Sprístupnenie iných funkcií pomocou klávesnice na obrazovke Windows

Ak sa na vašej klávesnici tieto klávesy nenachádzajú, môžete ich zreprodukovať pomocou klávesnice na obrazovke podľa návodu v tomto článku podpory spoločnosti Microsoft.

 • Medzerník
 • Insert
 • Delete
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Number Lock
 • Scroll Lock

Zachytenie snímky obrazovky

Ak chcete zreprodukovať funkciu zachytenia snímky obrazovky a zachytenia snímky aktívneho okna v systéme Windows, urobte tak pomocou Nástroja na vystrihovanie podľa návodu v tomto článku podpory spoločnosti Microsoft.

Mapovanie numerickej klávesnice

Čísla môžete na bezdrôtovej klávesnici Apple zadávať štandardnými numerickými klávesmi pod funkčnými klávesmi. Externé klávesnice Apple so vstavanou numerickou klávesnicou fungujú rovnako ako numerické klávesnice kompatibilné s produktmi spoločnosti Microsoft.

Ak klávesnica nefunguje

Boot Camp nainštaluje podporný softvér (ovládače) systému Windows, ktorý vám umožní používať funkcie klávesníc Apple v systéme Windows. Ak klávesnica funguje, keď Mac spustíte v systéme macOS, no v systéme Windows už nie, vyskúšajte podporný softvér systému Windows preinštalovať v Sprievodcovi Boot Camp.

Ďalšie informácie

Kombinácie klávesov na zadávanie jedinečných znakov v jazyku a oblasti, pre ktoré bola vaša klávesnica Apple navrhnutá, sa dajú nájsť pomocou nástroja Microsoft Keyboard Layout Creator:

 1. Stiahnite si nástroj Microsoft Keyboard Layout Creator a potom ho nainštalujte a otvorte.
 2. Vyberte položky File (Súbor) > Load Existing Keyboard (Načítať existujúcu klávesnicu).
 3. Vyberte klávesnicu, ktorú si chcete zobraziť. 
 4. V zozname klávesníc vyhľadajte názov krajiny alebo oblasti, za ktorým nasleduje text (Apple).
 5. Postupujte podľa pokynov aplikácie. Môžete si vytlačiť obrázky klávesnice vrátane toho, ako vyzerá pri stlačení modifikačných klávesov, ako sú napríklad Shift, Alt alebo Fn.

Spoločnosť Microsoft má článok o mapovaní klávesnice, v ktorom popisuje používanie klávesnice pre Windows v systéme macOS.

Spoločnosť Apple neposkytuje telefonickú technickú podporu týkajúcu sa inštalácie, používania alebo obnovenia systému Microsoft Windows. Poskytovaná podpora sa týka používania Sprievodcu nastavením Boot Camp alebo inštalácie a obnovenia softvéru Boot Camp v prípade spustenia Macu so systémom Windows. Na webovej stránke podpory spoločnosti Apple môžete nájsť aj články podpory a diskusie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: