Používanie klávesnice Apple v systéme Windows nainštalovanom cez Boot Camp

Ak ste na inštaláciu systému Windows do Macu použili Boot Camp, môžete klávesnicu, ktorú používate v systéme macOS, používať aj v systéme Windows. 

Ekvivalenty klávesov systému Windows na Macu

  

Logo Windows: Stlačte kláves Command (⌘).

Backspace alebo Delete: Stlačte kláves Delete.

Enter alebo ⏎: Stlačte kláves Return.

Alt (ľavý): Stlačte kláves Option (⌥).

Alt GR (pravý): Stlačte klávesy Option + Control.

Aplikácie: Tento kláves na klávesniciach Apple k dispozícii nie je.


Sprístupnenie iných funkcií pomocou klávesnice na obrazovke

Ak na vašej klávesnici Apple nie sú nasledujúce klávesy k dispozícii, môžete ich v systéme Windows nasimulovať prostredníctvom klávesnice na obrazovke.

  • Medzerník
  • Insert
  • Delete
  • Home
  • End
  • Page Up
  • Page Down
  • Number Lock
  • Scroll Lock

 


Tlač obrazovky pomocou Nástroja na vystrihovanie

Ak chcete v systéme Windows nasimulovať funkciu tlače obrazovky alebo tlače aktívneho okna, použite Nástroj na vystrihovanie.

 


Ak klávesnica nefunguje v systéme Windows podľa očakávania

Ak klávesnica Apple funguje podľa očakávania v systéme macOS, no nie v systéme Windows, vyskúšajte tieto riešenia:

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: