Zmena skrytých titulkov alebo jazyka pre filmy a televízne programy v aplikácii Apple TV

Zistite, ako zvoliť vlastné jazyky audia, titulky, skryté titulky a ďalšie funkcie prístupnosti na vašom zariadení so systémom iOS a iPadOS, počítači a Apple TV.

Zmena skrytých titulkov alebo jazyka pre filmy a televízne programy v aplikácii Apple TV

Vyhľadanie videoobsahu s titulkami alebo alternatívnymi jazykmi zvuku

V obchode iTunes Store alebo aplikácii Apple TV prejdite na stránku s informáciami o filme a rolujte nadol do časti Jazyky.

Alternatívne jazyky zvuku sú uvedené napravo od položky Ďalšie. Ak je vedľa jazyka uvedený len text Titulky alebo Skryté titulky, znamená to, že film neobsahuje pre daný jazyk zvukovú stopu, ale iba titulky alebo skryté titulky.

Vyhľadanie videoobsahu s funkciami prístupnosti

V obchode iTunes Store alebo aplikácii Apple TV prejdite na stránku s informáciami o filme a rolujte nadol do časti Prístupnosť.

Funkcie prístupnosti v obchode iTunes Store a aplikácii Apple TV

Funkcie prístupnosti dostupné v obchode iTunes Store a aplikácii Apple TV zahŕňajú klasické titulky, skryté titulky a audiopopis obsahu. Dostupnosť týchto funkcií sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Skryté titulky (CC) predstavujú vizuálny prepis všetkých dialógov vo videu aj prípadnej neverbálnej komunikácie. Niekedy je tiež v skrytých titulkoch uvedené, kto práve hovorí.

Titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) sú podobné skrytým titulkom, ale obsah s titulkami SDH môže byť dostupný aj v prípade, že nie sú dostupné skryté titulky, a môže byť k dispozícii aj v iných jazykoch.
 

Audiopopis obsahu (AC) pomocou nahovorenej zvukovej stopy opisuje, čo sa deje na obrazovke. Prečítajte si viac o obsahu so zvukovými popismi.

 


Zmena jazyka titulkov alebo zvuku

Ak video, ktoré sledujete, obsahuje CC, SDH, AD alebo alternatívne jazyky zvuku, multimediálny prehrávač by vám mal ponúknuť spôsob, ako využiť tieto funkcie prístupnosti - najčastejšie prostredníctvom ponuky Zvuk a titulky. Často to bude indikovať ikona rečovej bubliny ikona rečovej bubliny.

Iné apky a webové multimediálne prehrávače môžu obsahovať tlačidlo CC alebo iné ovládacie prvky.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Počas sledovania filmu otvorte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky prehrávania.
 2. Klepnite na ikonu rečovej bubliny ikona rečovej bubliny.
 3. Vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak nevidíte možnosť SDH alebo chcete predvolene zapnúť CC či SDH, prejdite do položky Nastavenia > Prístupnosť. Zrolujte do časti Sluch a klepnite na položku Titulky a skryté titulky. Klepnutím na položku Skryté titulky + SDH zapnite titulky. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, klepnite na položku Štýl a nastavte požadované možnosti.

Ak chcete zvoliť jazyky zvuku, ktoré sa stiahnu s vašimi videami, otvorte apku Nastavenia, zrolujte nadol a klepnite na položku  TV a potom klepnite na položku Jazyky. Klepnite na položku Pridať jazyk a vyberte jazyky, ktoré chcete pridať.

Na Macu alebo PC

 1. Prejdite ukazovateľom nad video.
 2. Kliknite na ikonu rečovej bubliny ikona rečovej bubliny .
 3. Vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, postupujte takto:

 • Na Macu vyberte v lište v hornej časti obrazovky počítača menu Apple () > Systémové nastavenia. Kliknite na položku Prístupnosť a potom na postrannom paneli na položku Titulky. Zapnite možnosť Preferovať skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, vyberte požadované možnosti na tejto obrazovke.
 • Na PC vyberte v menu v hornej časti okna iTunes položky Upraviť > Nastavenia a potom kliknite na kartu Prehrávanie. Zapnite možnosť Preferovať skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, vyberte požadované možnosti z menu napravo od položky Štýl titulkov alebo kliknite na tlačidlo Nastaviť.

V Apple TV

 1. Počas sledovania videa potiahnite nadol po dotykovom povrchu ovládača.
 2. Potiahnutím doprava zobrazte menu Titulky alebo Audio.
 3. Potiahnite nadol a vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky. Zapnite možnosť Skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov a skrytých titulkov, vyberte položku Štýl a nastavte požadované možnosti.

Ak máte Apple TV (3. generácia), počas prehrávania videa podržte na diaľkovom ovládači na tri sekundy tlačidlo Select, aby sa zobrazila karta Titulky.

Na inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení

 1. Počas sledovania videa v aplikácii Apple TV kliknite na šípku nadol na diaľkovom ovládači televízora. Niektorí výrobcovia môžu používať iné tlačidlá.
 2. Prejdite do menu Zvuk alebo Titulky.
 3. Vyberte niektorú z možností jazykov alebo titulkov, ktorú chcete používať.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky. Zapnite možnosť Skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov a skrytých titulkov, vyberte položku Štýl a nastavte požadované možnosti.


Viac informácií

 • Niektoré apky a webové stránky poskytujú vlastné ovládacie prvky titulkov vo videách. Ak pri sledovaní videa v apke alebo na webovej stránke nevidíte ovládacie prvky titulkov, kontaktujte vývojára apky alebo vlastníka webovej stránky a požiadajte ho o ďalšie informácie.
 • Ak film streamujete pomocou funkcie AirPlay zo zariadenia so systémom iOS alebo z iTunes v počítači do Apple TV, môžete počas sledovania zmeniť jazyk zvuku a funkcie prístupnosti priamo na zariadení so systémom iOS alebo na počítači. Ak máte inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2, nastavenia na zapnutie titulkov nájdete v nastaveniach technológie AirPlay vo svojom televízore.


Filmy a TV seriály nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch. Pozrite si, čo je dostupné vo vašej krajine alebo regióne. Jazyky a funkcie prístupnosti podporované filmom alebo TV seriálom sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.

Dátum zverejnenia: