Zmena titulkov alebo jazykov videí v apke Apple TV alebo v iTunes Store

Prečítajte si, ako si na iPhone, iPade, počítači a Apple TV zvoliť jazyky audia, titulky, skryté titulky a ďalšie funkcie prístupnosti.

Na Apple TV, inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení

Titulky alebo jazyky audia môžete zapnúť pomocou diaľkového ovládača Apple TV, inteligentného televízora alebo streamovacieho zariadenia.

Titulky na Apple TV, inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení

 1. Stlačením tlačidla Prehrať/pozastaviť na diaľkovom ovládači Siri Remote alebo Apple TV počas pozerania videa zobrazíte ovládacie prvky prehrávania. Alebo môžete na diaľkovom ovládači inteligentného televízora, streamovacieho zariadenia alebo hernej konzoly stlačiť tlačidlo, ktoré zobrazí časovú os videa.
 2. Pomocou diaľkového ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote potiahnite nahor a vyberte tlačidlo Titulky . Alebo môžete prejsť na tlačidlo Titulky  pomocou diaľkového ovládača inteligentného televízora, streamovacieho zariadenia alebo hernej konzoly.
 3. Vyberte požadované titulky.
  Možnosti titulkov v apke Apple TV na Apple TV, inteligentnom televízore a streamovacom zariadení

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk titulkov v Nastaveniach, prejdite na Nastavenia > Video a audio > Audio > Jazyk titulkov a potom vyberte požadovaný jazyk. Ak nechcete používať automatické titulky a používate Apple TV, prejdite na Nastavenia > Video a audio a vypnite Automatické titulky. Ak používate inteligentný televízor alebo streamovacie zariadenie, prejdite na Nastavenia > Všeobecné a zapnite Automatické titulky.

Prečítajte si, ako predvolene zapnúť skryté titulky (CC) alebo titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH)

Ak máte Apple TV (3. generácia), počas prehrávania videa podržte na diaľkovom ovládači na tri sekundy tlačidlo Select, aby sa zobrazil tab Titulky.

Jazyky audia na Apple TV, inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení

 1. Stlačením tlačidla Prehrať/pozastaviť na diaľkovom ovládači Siri Remote alebo Apple TV počas pozerania videa zobrazíte ovládacie prvky prehrávania. Alebo môžete na diaľkovom ovládači inteligentného televízora, streamovacieho zariadenia alebo hernej konzoly stlačiť tlačidlo, ktoré zobrazí časovú os videa.
 2. Pomocou diaľkového ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote potiahnite nahor a vyberte tlačidlo Audio . Alebo môžete prejsť na tlačidlo Audio  pomocou diaľkového ovládača inteligentného televízora, streamovacieho zariadenia alebo hernej konzoly.
 3. Vyberte požadovaný jazyk audia.
  Možnosti jazyka audia v apke Apple TV na Apple TV, inteligentnom televízore a streamovacom zariadení

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk audia v Nastaveniach, prejdite na Nastavenia > Video a audio > Audio > Jazyk audia a potom vyberte požadovaný jazyk.


Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Počas sledovania videa otvorte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky prehrávania.
 2. Klepnite na tlačidlo Ďalšie ovládacie prvky .
 3. Vyberte Titulky alebo Jazyky.
  Možnosti Titulky a Jazyky v apke Apple TV na iPhone, iPade alebo iPode touch
 4. Vyberte požadovaný jazyk titulkov alebo audia.

Prečítajte si, ako predvolene zapnúť skryté titulky (CC) alebo titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH)

Ak chcete zvoliť jazyky audia, ktoré sa stiahnu s videami, otvorte apku Nastavenia, odrolujte nadol, klepnite na TV a potom klepnite na Jazyky. Klepnite na Pridať jazyk a vyberte jazyky, ktoré chcete pridať.


Na Macu alebo PC

 1. Prejdite ukazovateľom nad video.
 2. Kliknite na tlačidlo Jazyky .
  Tlačidlo Jazyk audia v apke Apple TV na Macu alebo PC
 3. Vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Prečítajte si, ako predvolene zapnúť skryté titulky (CC) alebo titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH)


Ak sa nezobrazujú možnosti titulkov alebo jazyka

Ak sa nezobrazujú možnosti titulkov alebo jazyka, pre daný seriál alebo film nemusia byť k dispozícii. Dostupné titulky alebo jazyky nájdete na stránke s popisom seriálu alebo filmu v apke Apple TV.


Predvolené zapnutie skrytých titulkov (CC) alebo titulkov pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH)

Ak možnosť zapnutia titulkov SDH nevidíte, môžete predvolene zapnúť skryté titulky alebo titulky SDH. Môžete sa aj pozrieť v apke Apple TV, či sú pre filmy a TV seriály k dispozícii funkcie prístupnosti.

Na iPhone, iPade, iPode touch, Apple TV, inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení

 1. Prejdite na Nastavenia a vyberte Prístupnosť.
 2. V časti Sluch vyberte Titulky a skryté titulky.
 3. Výberom možnosti Skryté titulky + SDH túto funkciu zapnite.
 4. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov a skrytých titulkov, vyberte Štýl a potom vyberte požadovanú možnosť.

Na Macu

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Prístupnosť.
 2. Kliknite na Titulky.
 3. Zapnite možnosť Preferovať skryté titulky a SDH.

Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, vyberte požadované možnosti na tejto obrazovke.

Na PC

 1. V menu v hornej časti okna iTunes vyberte Upraviť > Nastavenia.
 2. Kliknite na tab Prehrávanie.
 3. Zapnite možnosť Preferovať skryté titulky a SDH.

Ak si chcete prispôsobiť titulky, v menu vedľa položky Štýl titulkov máte na výber rôzne možnosti. Môžete aj kliknúť na tlačidlo Konfigurovať.

Filmy a TV seriály nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach. Zistite, čo je k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti. Jazyky a funkcie prístupnosti podporované filmom alebo TV seriálom sa líšia v závislosti od krajiny a oblasti.

Dátum zverejnenia: