Zmena jazyka titulkov alebo zvuku vo filmoch a TV seriáloch z obchodu iTunes Store

Časť videoobsahu v obchode iTunes Store obsahuje aj zvukové stopy v alternatívnych jazykoch alebo iné funkcie prístupnosti, ako sú napríklad skryté titulky (CC), titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) alebo audiopopis (AD). Tieto funkcie možno používať na zariadení so systémom iOS, počítači, Apple TV a v niektorých aplikáciách a službách.

iPhone X so zobrazenými časťami Jazyky a Prístupnosť na stránke s informáciami o filme v obchode iTunes Store.

Ako v obchode iTunes Store nájsť videoobsah s titulkami alebo alternatívnymi jazykmi zvuku

V obchode iTunes Store prejdite na stránku s informáciami o filme a rolujte nadol do časti Jazyky.

Alternatívne jazyky zvuku sú uvedené napravo od položky Ďalšie. Ak je za jazykom v zátvorke uvedené len Titulky alebo Skryté titulky, film neobsahuje pre daný jazyk zvukovú stopu, ale len titulky alebo skryté titulky.

Ako v obchode iTunes Store nájsť videoobsah s funkciami prístupnosti

V obchode iTunes Store prejdite na stránku s informáciami o filme a rolujte nadol do časti Prístupnosť.

Môžete tiež v obchode iTunes Store vyhľadať „titulky“, „skryté titulky“, „SDH“ alebo „AD“.

Funkcie prístupnosti v obchode iTunes Store

Funkcie prístupnosti dostupné v obchode iTunes Store zahŕňajú klasické titulky, skryté titulky a audiopopis obsahu. Dostupnosť týchto funkcií sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Skryté titulky (CC) predstavujú vizuálny prepis všetkých dialógov vo videu aj prípadnej neverbálnej komunikácie. Niekedy je tiež v skrytých titulkoch uvedené, kto práve hovorí.

Titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) sú podobné skrytým titulkom, ale obsah s titulkami SDH môže byť dostupný aj v prípade, že nie sú dostupné skryté titulky, a môže byť k dispozícii aj v iných jazykoch.
 

Audiopopis obsahu (AC) pomocou nahovorenej zvukovej stopy opisuje, čo sa deje na obrazovke. Prečítajte si viac o audiopopise obsahu.

 


Zmena jazyka titulkov alebo zvuku

Ak sledujete video, ktoré obsahuje skryté titulky, titulky SDH, audiopopis alebo alternatívne jazyky zvuku, prehrávač médií by vám mal ponúknuť možnosť, ako tieto funkcie prístupnosti použiť – väčšinou pomocou menu Zvuk a titulky, ktoré býva označené ikonou Ikona rečovej bubliny.

Iné aplikácie a webové prehrávače médií môžu obsahovať tlačidlo CC alebo iné ovládacie prvky.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

iPhone X s pozastaveným filmom Vražda v Orient exprese. V pravom dolnom rohu je zväčšené menu Zvuk a titulky.

 1. Počas sledovania filmu otvorte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky prehrávania.
 2. Klepnite na ikonu Ikona rečovej bubliny.
 3. Vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť. Prejdite do časti Médiá a klepnite na možnosť Titulky a skryté titulky. Klepnutím na položku Skryté titulky + SDH zapnite titulky. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, klepnite na položku Štýl a nastavte požadované možnosti.

Na Macu alebo PC

Orezaný obrázok Macu s pozastaveným filmom Vražda v Orient exprese. V pravom dolnom rohu je otvorené menu Zvuk a titulky.

 1. Prejdite ukazovateľom nad video.
 2. Kliknite na ikonu Ikona rečovej bubliny.
 3. Vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, postupujte takto:

 • Na Macu vyberte v lište v hornej časti obrazovky počítača menu Apple () > Systémové nastavenia. Kliknite na položku Prístupnosť a potom na postrannom paneli na položku Titulky. Zapnite možnosť Preferovať skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, vyberte požadované možnosti na tejto obrazovke.
 • Na PC vyberte v menu v hornej časti okna iTunes položky Upraviť > Nastavenia a potom kliknite na kartu Prehrávanie. Zapnite možnosť Preferovať skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, vyberte požadované možnosti z menu napravo od položky Štýl tituliek alebo kliknite na tlačidlo Nastaviť.

Na Apple TV

Televízor s pozastaveným filmom Vražda v Orient exprese. V hornej časti obrazovky Apple TV sa zobrazujú menu Titulky a Audio.

 1. Počas sledovania videa potiahnite nadol po dotykovom povrchu ovládača.
 2. Potiahnutím doprava zobrazte menu Titulky alebo Audio.
 3. Potiahnite nadol a vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky. Zapnite možnosť Skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov a skrytých titulkov, vyberte položku Štýl a nastavte požadované možnosti.


Ak máte Apple TV (2. generácia) alebo Apple TV (3. generácia), počas prehrávania videa podržte na diaľkovom ovládači tri sekundy tlačidlo Vybrať, aby sa zobrazila karta Titulky.

Na iPode nano (7. generácia)

 1. Počas sledovania videa klepnite na obrazovku, čím sa zobrazí ovládanie prehrávania.
 2. Klepnutím na ikonu Ikona rečovej bubliny otvorte menu Zvuk a titulky.
 3. Vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky. Na tejto obrazovke môžete nastaviť aj vzhľad titulkov a skrytých titulkov.


Ďalšie informácie

 • Niektoré aplikácie a webové stránky poskytujú vlastné ovládacie prvky titulkov vo videách. Ak pri sledovaní videa v aplikácii alebo na webovej stránke nevidíte ovládacie prvky titulkov, kontaktujte vývojára aplikácie alebo vlastníka webovej stránky a požiadajte ho o ďalšie informácie.
 • Ak film streamujete pomocou funkcie AirPlay zo zariadenia so systémom iOS alebo z iTunes v počítači do Apple TV, môžete počas sledovania zmeniť jazyk zvuku a funkcie prístupnosti priamo na zariadení so systémom iOS alebo na počítači.


Filmy a TV seriály z obchodu iTunes Store nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. V závislosti od krajiny a oblasti sa môžu líšiť aj jazyky a funkcie prístupnosti, ktoré daný obsah podporuje. Zistite, čo je dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Dátum zverejnenia: