Zmena jazyka titulkov alebo zvuku vo filmoch a TV seriáloch z obchodu iTunes Store a aplikácie Apple TV

Časť videoobsahu v obchode iTunes Store a aplikácii Apple TV obsahuje aj zvukové stopy v alternatívnych jazykoch alebo iné funkcie prístupnosti, ako sú napríklad skryté titulky (CC), titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) alebo audiopopis (AD). Tieto funkcie možno používať na zariadení so systémom iOS, počítači, Apple TV a v niektorých aplikáciách a službách.

Vyhľadanie videoobsahu s titulkami alebo alternatívnymi jazykmi zvuku

V obchode iTunes Store alebo aplikácii Apple TV prejdite na stránku s informáciami o filme a rolujte nadol do časti Jazyky.

Alternatívne jazyky zvuku sú uvedené napravo od položky Ďalšie. Ak je vedľa jazyka uvedené len Titulky alebo Skryté titulky, tak film neobsahuje pre daný jazyk zvukovú stopu, ale len titulky alebo skryté titulky.

Vyhľadanie videoobsahu s funkciami prístupnosti

V obchode iTunes Store alebo aplikácii Apple TV prejdite na stránku s informáciami o filme a rolujte nadol do časti Prístupnosť.

Môžete tiež v obchode iTunes Store vyhľadať „titulky“, „skryté titulky“, „SDH“ alebo „AD“.

Funkcie prístupnosti v obchode iTunes Store a aplikácii Apple TV

Funkcie prístupnosti dostupné v obchode iTunes Store a aplikácii Apple TV zahŕňajú klasické titulky, skryté titulky a audiopopis obsahu. Dostupnosť týchto funkcií sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Skryté titulky (CC) predstavujú vizuálny prepis všetkých dialógov vo videu aj prípadnej neverbálnej komunikácie. Niekedy je tiež v skrytých titulkoch uvedené, kto práve hovorí.

Titulky pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu (SDH) sú podobné skrytým titulkom, ale obsah s titulkami SDH môže byť dostupný aj v prípade, že nie sú dostupné skryté titulky, a môže byť k dispozícii aj v iných jazykoch.
 

Audiopopis obsahu (AC) pomocou nahovorenej zvukovej stopy opisuje, čo sa deje na obrazovke. Prečítajte si viac o obsahu so zvukovými popismi.

 


Zmena jazyka titulkov alebo zvuku

Ak sledujete video, ktoré obsahuje skryté titulky, titulky SDH, audiopopis alebo alternatívne jazyky zvuku, prehrávač médií by vám mal ponúknuť možnosť, ako tieto funkcie prístupnosti použiť – väčšinou pomocou menu Zvuk a titulky, ktoré býva označené ikonou Ikona rečovej bubliny.

Iné aplikácie a webové prehrávače médií môžu obsahovať tlačidlo CC alebo iné ovládacie prvky.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Počas sledovania filmu otvorte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky prehrávania.
 2. Klepnite na ikonu Ikona rečovej bubliny.
 3. Vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť. Prejdite do časti Médiá a klepnite na možnosť Titulky a skryté titulky. Klepnutím na položku Skryté titulky + SDH zapnite titulky. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, klepnite na položku Štýl a nastavte požadované možnosti.

Na Macu alebo PC

 1. Prejdite ukazovateľom nad video.
 2. Kliknite na ikonu Ikona rečovej bubliny.
 3. Vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, postupujte takto:

 • Na Macu vyberte v lište v hornej časti obrazovky počítača menu Apple () > Systémové nastavenia. Kliknite na položku Prístupnosť a potom na postrannom paneli na položku Titulky. Zapnite možnosť Preferovať skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, vyberte požadované možnosti na tejto obrazovke.
 • Na PC vyberte v menu v hornej časti okna iTunes položky Upraviť > Nastavenia a potom kliknite na kartu Prehrávanie. Zapnite možnosť Preferovať skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov, vyberte požadované možnosti z menu napravo od položky Štýl tituliek alebo kliknite na tlačidlo Nastaviť.

Na Apple TV

 1. Počas sledovania videa potiahnite nadol po dotykovom povrchu ovládača.
 2. Potiahnutím doprava zobrazte menu Titulky alebo Audio.
 3. Potiahnite nadol a vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky. Zapnite možnosť Skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov a skrytých titulkov, vyberte položku Štýl a nastavte požadované možnosti.

Ak máte Apple TV (2. generácia) alebo Apple TV (3. generácia), počas prehrávania videa podržte na diaľkovom ovládači tri sekundy tlačidlo Vybrať, aby sa zobrazila karta Titulky.

Na inteligentnom televízore

 1. Počas sledovania videa v aplikácii Apple TV kliknite na šípku nadol na diaľkovom ovládači televízora. Niektorí výrobcovia môžu používať iné tlačidlá.
 2. Prejdite do menu Zvuk alebo Titulky.
 3. Vyberte niektorú z možností jazykov alebo titulkov, ktorú chcete používať.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky. Zapnite možnosť Skryté titulky a SDH. Ak si chcete prispôsobiť vzhľad titulkov a skrytých titulkov, vyberte položku Štýl a nastavte požadované možnosti.

Na iPode nano (7. generácia)

 1. Počas sledovania videa klepnite na obrazovku, čím sa zobrazí ovládanie prehrávania.
 2. Klepnutím na ikonu Ikona rečovej bubliny môžete zobraziť menu Zvuk a titulky.
 3. Vyberte jazyk alebo titulky, ktoré chcete použiť.

Ak sa nezobrazuje možnosť SDH alebo ak chcete, aby boli skryté titulky alebo titulky SDH zapnuté predvolene, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky. Na tejto obrazovke môžete nastaviť aj vzhľad titulkov a skrytých titulkov.


Ďalšie informácie

 • Niektoré aplikácie a webové stránky poskytujú vlastné ovládacie prvky titulkov vo videách. Ak pri sledovaní videa v aplikácii alebo na webovej stránke nevidíte ovládacie prvky titulkov, kontaktujte vývojára aplikácie alebo vlastníka webovej stránky a požiadajte ho o ďalšie informácie.
 • Ak film streamujete pomocou funkcie AirPlay zo zariadenia so systémom iOS alebo z iTunes v počítači do Apple TV, môžete počas sledovania zmeniť jazyk zvuku a funkcie prístupnosti priamo na zariadení so systémom iOS alebo na počítači. Ak máte inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2, nastavenia na zapnutie titulkov nájdete v nastaveniach technológie AirPlay vo svojom televízore.


Filmy a TV seriály z obchodu iTunes Store a aplikácie Apple TV nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. V závislosti od krajiny a oblasti sa môžu líšiť aj jazyky a funkcie prístupnosti, ktoré daný obsah podporuje. Zistite, čo je dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Dátum zverejnenia: