Adaptéry Apple USB alebo Thunderbolt na Ethernet: prvé nastavenie

Pri pripojení nového adaptéra Apple USB Ethernet alebo adaptéra Apple Thunderbolt na Gigabit Ethernet k Macu sa zobrazí výzva, či toto zariadenie chcete použiť na novú sieťovú konfiguráciu.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Použitím postupu nižšie môžete rýchlo nastaviť pripojenie k internetu cez niektorý z týchto adaptérov, ak ste tento adaptér ešte nikdy nepoužili so svojím Macom.

  1. V menu Apple () vyberte položku Systémové nastavenia.
  2. Vyberte možnosť Sieť.
  3. Pripojte adaptér Thunderbolt alebo USB Ethernet.
  4. Vyberte zariadenie a konfigurujte sieť.

Poznámka: Ak nastavenia adaptéra nepotvrdíte hneď pri zapojení adaptéra, možno sa nebudete môcť pripojiť k internetu. Ak chcete odstrániť tento problém, odpojte adaptér a použite postup uvedený vyššie. 

Ďalšie informácie

Tieto kroky možno bude potrebné vykonať znova, ak so svojím Macom použijete iný adaptér, ak dostanete nový Mac, s ktorým sa tento adaptér ešte nepoužil, alebo v niektorých prípadoch, keď migrujete z jedného Macu na druhý a informácie o sieťovej konfigurácii (z predchádzajúceho Macu) sa nezachovajú.

Dátum zverejnenia: