Obsah zabezpečenia v systéme iOS 6

Prečítajte si informácie o obsahu zabezpečenia v systéme iOS 6.

Systém iOS 6 možno stiahnuť a nainštalovať pomocou aplikácie iTunes.

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 6.

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto neposkytuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problém úplne nepreskúma a nie sú k dispozícii potrebné opravy alebo vydania. Ďalšie informácie o zabezpečení produktov spoločnosti Apple nájdete na webovej stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie o kľúči PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple nájdete v článku Používanie kľúča PGP na zabezpečenie produktov spoločnosti Apple.

Ak je to možné, ako odkazy na ďalšie informácie o príslušných rizikách sa používajú identifikátory CVE.

Informácie o ďalších aktualizáciách zabezpečenia nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia Apple.

iOS 6

 • CFNetwork

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k úniku citlivých informácií

  Popis: Pri spracovávaní chybných adries URL knižnicou CFNetwork dochádzalo k problému. Knižnica CFNetwork mohla odosielať požiadavky nesprávnemu hostiteľovi, čo mohlo viesť k úniku citlivých informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania adries URL.

  CVE-ID

  CVE-2012-3724: Erling Ellingsen zo spoločnosti Facebook

 • CoreGraphics

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Viacero nedostatočne zabezpečených miest v knižnici FreeType

  Popis: V knižnici FreeType existovalo viacero nedostatočne zabezpečených miest, pričom tie najslabšie zabezpečené z nich mohli pri spracovaní písma so škodlivým kódom spôsobiť spusteniu ľubovoľného kódu. Tieto problémy boli vyriešené aktualizovaním knižnice FreeType na verziu 2.4.9. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke knižnice FreeType na adrese http://www.freetype.org.

  CVE-ID

  CVE-2012-1126

  CVE-2012-1127

  CVE-2012-1128

  CVE-2012-1129

  CVE-2012-1130

  CVE-2012-1131

  CVE-2012-1132

  CVE-2012-1133

  CVE-2012-1134

  CVE-2012-1135

  CVE-2012-1136

  CVE-2012-1137

  CVE-2012-1138

  CVE-2012-1139

  CVE-2012-1140

  CVE-2012-1141

  CVE-2012-1142

  CVE-2012-1143

  CVE-2012-1144

 • CoreMedia

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Zobrazenie súboru videa so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri spracovávaní video súborov s kódovaním Sorenson dochádzalo k problému s prístupom k neinicializovanej pamäti. Tento problém bol vyriešený vylepšením inicializácie pamäte.

  CVE-ID

  CVE-2012-3722: Will Dormann zo skupiny CERT/CC

 • DHCP

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Škodlivá Wi-Fi sieti môže byť schopná rozpoznať siete, ku ktorým bolo zariadenie pripojené v minulosti

  Popis: Po pripojení k Wi-Fi sieti môže systém iOS prostredníctvom protokolu DNAv4 vysielať MAC adresy sietí, ku ktorým sa zariadenie pripájalo v minulosti. Tento problém bol vyriešený vypnutím protokolu DNAv4 v nešifrovaných Wi-Fi sieťach.

  CVE-ID

  CVE-2012-3725: Mark Wuergler zo spoločnosti Immunity, Inc.

 • ImageIO

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Zobrazenie súboru TIFF so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri spracovávaní obrázkov TIFF s kódovaním ThunderScan prostredníctvom knižnice libtiff dochádzalo k pretečeniu medzipamäte. Tento problém bol vyriešený aktualizovaním knižnice libtiff na verziu 3.9.5.

  CVE-ID

  CVE-2011-1167

 • ImageIO

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Zobrazenie obrázka PNG so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri spracovávaní obrázkov PNG knižnicou libpng dochádzalo k viacerým problémom s poškodením pamäte. Tieto problémy boli vyriešené vylepšením overovania obrázkov PNG.

  CVE-ID

  CVE-2011-3026: Jüri Aedla

  CVE-2011-3048

  CVE-2011-3328

 • ImageIO

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Zobrazenie obrázka JPEG so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri spracovávaní obrázkov JPEG knižnicou ImageIO dochádzalo k problému s dvojitým uvoľnením. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

  CVE-ID

  CVE-2012-3726: Phil zo spoločnosti PKJE Consulting

 • ImageIO

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Zobrazenie obrázka TIFF so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri spracovávaní obrázkov TIFF knižnicou libTIFF dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania obrázkov TIFF.

  CVE-ID

  CVE-2012-1173: Alexander Gavrun v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti HP

 • Medzinárodné komponenty pre kódovanie Unicode

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Pri používaní aplikácií, ktoré používajú knižnice ICU, môže dochádzať k ich neočakávanému ukončeniu alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri spracovávaní identifikátorov miestnych nastavení knižnicou ICU dochádzalo k pretečeniu zásobníka. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2011-4599

 • IPSec

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Načítanie konfiguračného súboru súčasti racoon s nebezpečným kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri spracovávaní konfiguračných súborov súčasti racoon dochádzalo k pretečeniu medzipamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2012-3727: iOS Jailbreak Dream Team

 • Jadro

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Lokálny používateľ môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

  Popis: Pri spracovávaní volaní ioctl filtrovania balíkov prostredníctvom jadra dochádzalo k problému s neplatným presmerovaním ukazovateľa. Útočníkovi to mohlo umožniť zmeniť pamäť jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania chýb.

  CVE-ID

  CVE-2012-3728: iOS Jailbreak Dream Team

 • Jadro

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Lokálny používateľ môže určiť rozloženie pamäte jadra

  Popis: V prekladači rozhrania Berkeley Packet Filter dochádzalo k problému s prístupom k neinicializovanej pamäti, čo mohlo viesť k odhaleniu obsahu pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením inicializácie pamäte.

  CVE-ID

  CVE-2012-3729: Dan Rosenberg

 • libxml

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Zobrazenie webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: V knižnici libxml existovalo viacero nedostatočne zabezpečených miest, pričom najslabšie zabezpečené z nich mohli spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu. Tieto problémy boli vyriešené použitím príslušných opráv v smere klient – server.

  CVE-ID

  CVE-2011-1944: Chris Evans z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2011-2821: Yang Dingning z organizácie NCNIPC, absolvent univerzity Čínskej akadémie vied

  CVE-2011-2834: Yang Dingning z organizácie NCNIPC, absolvent univerzity Čínskej akadémie vied

  CVE-2011-3919: Jüri Aedla

 • Mail

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: V aplikácii Mail sa môže v správe zobraziť nesprávna príloha

  Popis: Pri spracovávaní príloh aplikáciou Mail dochádzalo k logickému problému. Ak by bolo v nasledujúcej prílohe e-mailu použité rovnaké ID obsahu ako v predchádzajúcej prílohe, zobrazila by sa predchádzajúca príloha, a to aj v prípade, keď obidva e-maily odoslali rôzni odosielatelia. To mohlo viesť k útokom založeným na falšovaní IP adresy alebo útokom zameraným na odcudzenie informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania príloh.

  CVE-ID

  CVE-2012-3730: Angelo Prado z tímu zabezpečenia produktov spoločnosti salesforce.com

 • Mail

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Prílohy e-mailov možno čítať bez hesla používateľa

  Popis: V spôsobe ochrany dát e-mailových príloh v aplikácii Mail sa vyskytol logický problém. Tento problém bol vyriešený správnym nastavením triedy ochrany dát pre e-mailové prílohy.

  CVE-ID

  CVE-2012-3731: Stephen Prairie zo spoločnosti Travelers Insurance, Erich Stuntebeck zo spoločnosti AirWatch

 • Mail

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Útočník môže sfalšovať odosielateľa správy podpísanej podľa štandardu S/MIME

  Popis: V správach podpísaných podľa štandardu S/MIME sa namiesto mena priradeného k identite používateľa, ktorý podpísal správu, zobrazovala nedôveryhodná adresa odosielateľa. Tento problém bol vyriešený zobrazením adresy priradenej k identite používateľa, ktorý správu podpísal (ak je k dispozícii).

  CVE-ID

  CVE-2012-3732: Anonymný výskumník

 • Správy

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Popis: Používateľ môže neúmyselne odhaliť existenciu svojich e-mailových adries

  Popis: Ak mal používateľ k službe iMessage pripojených viacero e-mailových adries, pri odpovedaní na správu mohlo dôjsť k odoslaniu odpovede z inej e-mailovej adresy. Mohlo tak dôjsť k odhaleniu iných e-mailových adries priradených k účtu používateľa. Tento problém bol vyriešený nastavením systému tak, aby sa v odpovedi vždy použila e-mailová adresa, na ktorú bola odoslaná pôvodná správa.

  CVE-ID

  CVE-2012-3733: Rodney S. Foley zo spoločnosti Gnomesoft, LLC

 • Office Viewer

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Dáta nezašifrovaného dokumentu sa môžu zapisovať do dočasného súboru

  Popi: V podpore zobrazenia súborov balíka Microsoft Office dochádzalo k problému s únikom informácií. Pri zobrazení dokumentu zapisovala aplikácia Office Viewer dáta prezeraného dokumentu do dočasného súboru umiestneného v dočasnom adresári volaného procesu. V prípade aplikácie, ktorá na ochranu používateľských súborov používa ochranu dát alebo iné šifrovanie, to mohlo viesť k úniku informácií. Tento problém bol vyriešený nastavením systému tak, aby sa pri zobrazení dokumentov Office nevytvárali dočasné súbory.

  CVE-ID

  CVE-2012-3734: Salvatore Cataudella zo spoločnosti Open Systems Technologies

 • OpenGL

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Pri používaní aplikácií, ktoré používajú implementáciu rozhrania OpenGL systému OS X, môže dochádzať k ich neočakávanému ukončeniu alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: Pri kompilovaní jazyka GLSL dochádzalo k viacerým problémom s poškodením pamäte. Tieto problémy boli vyriešené vylepšením overovania grafických funkcií shader v jazyku GLSL.

  CVE-ID

  CVE-2011-3457: Chris Evans z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome a Marc Schoenefeld z tímu spoločnosti Red Hat na riešenie problémov so zabezpečením

 • Uzamykanie heslom

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu mohla na uzamknutom zariadení nakrátko zahliadnuť naposledy použitú aplikáciu od iného dodávateľa

  Popis: Pri zobrazení posuvníka „Vypnúť“ na uzamknutej obrazovke dochádzalo k logickému problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu uzamknutia.

  CVE-ID

  CVE-2012-3735: Chris Lawrence DBB

 • Uzamykanie heslom

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu môže obísť uzamknutie obrazovky

  Popis: Pri ukončovaní videohovorov FaceTime zo zamknutej obrazovky dochádzalo k logickému problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu uzamknutia.

  CVE-ID

  CVE-2012-3736: Ian Vitek zo spoločnosti 2Secure AB

 • Uzamykanie heslom

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Všetky fotky môžu byť prístupné aj cez uzamknutú obrazovku

  Popis: V rámci podpory prezerania fotiek zhotovených z uzamknutej obrazovky existoval problém v technickom riešení. Aby sa dalo určiť, k akým fotkám sa má umožniť prístup, funkcia uzamykania heslom zisťuje čas, kedy bolo zariadenie uzamknuté, a porovná ho s časom zhotovenia fotky. Sfalšovaním aktuálneho času mohol útočník získať prístup k fotkám, ktoré boli zhotovené pred uzamknutím zariadenia. Tieto problémy boli vyriešené presným sledovaním fotiek zhotovených uzamknutým zariadením.

  CVE-ID

  CVE-2012-3737: Ade Barkah zo spoločnosti BlueWax Inc.

 • Uzamykanie heslom

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Osoba s fyzickým prístupom k uzamknutému zariadeniu môže uskutočňovať videohovory FaceTime

  Popis: Na obrazovke núdzového hovoru dochádzalo k logickému problému, ktorý umožňoval hlasovým vytáčaním uskutočňovať videohovory FaceTime na uzamknutom zariadení. Mohlo tiež dôjsť k odhaleniu kontaktov používateľa prostredníctvom návrhov kontaktov. Tento problém bol vyriešený tým, že na obrazovke núdzového hovoru bolo vypnuté hlasové vytáčanie.

  CVE-ID

  CVE-2012-3738: Ade Barkah zo spoločnosti BlueWax Inc.

 • Uzamykanie heslom

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu môže obísť uzamknutie obrazovky

  Popis: Použitie kamery zo zamknutej obrazovky mohlo v niektorých prípadoch narušiť funkciu automatického uzamknutia obrazovky. Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu tak mohla obísť obrazovku uzamknutia heslom. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu uzamknutia.

  CVE-ID

  CVE-2012-3739: Sebastian Spanninger z Rakúskeho spolkového výpočtového strediska (BRZ)

 • Uzamykanie heslom

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu môže obísť uzamknutie obrazovky

  Popis: Pri spracovávaní uzamknutia obrazovky dochádzalo k problému so správou stavu. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu uzamknutia.

  CVE-ID

  CVE-2012-3740: Ian Vitek zo spoločnosti 2Secure AB

 • Obmedzenia

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Popis: Používateľ mohol nakupovať bez zadania prihlasovacích údajov účtu Apple ID

  Popis: Po vypnutí funkcie Obmedzenia sa mohlo stať, že systém iOS nezobrazil počas transakcie výzvu na zadanie hesla používateľa. Tento problém bol vyriešený pridaním vynútenia autorizácie nákupu.

  CVE-ID

  CVE-2012-3741: Kevin Makens zo školy Redwood High School

 • Safari

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Webové stránky môžu vo svojom názve používať znaky, ktoré sa podobajú ikone zámku

  Popis: Webové stránky mohli v názve stránky používať znak Unicode, ktorý slúži na vytvorenie ikony zámku. Táto ikona bola vzhľadom podobná ikone, ktorá sa používa na označenie zabezpečeného pripojenia, čo mohlo používateľa viesť k chybnému záveru, že ide o zabezpečené pripojenie. Tento problém bol vyriešený odstránením týchto znakov z názvov stránok.

  CVE-ID

  CVE-2012-3742: Boku Kihara zo spoločnosti Lepidum

 • Safari

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Na webovej stránke môže dôjsť k automatickému vyplneniu hesla, a to aj v prípade, že v špecifikácii stránky je automatické dokončovanie vypnuté

  Popis: V prvkoch na zadanie hesla, ktoré mali vypnutý atribút automatického dokončovania, dochádzalo k automatickému dokončovaniu. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovávania atribútu automatického dokončovania.

  CVE-ID

  CVE-2012-0680: Dan Poltawski zo spoločnosti Moodle

 • Systémové protokoly

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Aplikácie v izolovanom priestore môžu získať obsah systémového protokolu

  Popis: Aplikácie v izolovanom priestore mali prístup na čítanie k adresáru /var/log a mohli tak získať citlivé informácie zo systémových protokolov. Tento problém bol vyriešený odmietnutím prístupu k adresáru /var/log aplikáciám v izolovanom priestore.

  CVE-ID

  CVE-2012-3743

 • Telefónne funkcie

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: SMS správa môže vyzerať tak, ako keby ju odoslal ľubovoľný používateľ

  Popis: V SMS správach sa namiesto odosielateľa zobrazovala adresa pre odpoveď. Adresy pre odpoveď sa však dajú sfalšovať. Tento problém bol vyriešený nastavením systému tak, aby sa namiesto adresy pre odpoveď zobrazovala pôvodná adresa odosielateľa.

  CVE-ID

  CVE-2012-3744: pod2g

 • Telefónne funkcie

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: SMS správa môže rušiť pripojenie k mobilnej sieti

  Popis: Pri spracovávaní hlavičiek používateľských dát v SMS správach mohlo dôjsť k pretečeniu vyrovnávacej pamäte tesným prekročením vymedzeného rozsahu. Tento problém bol vyriešený vylepšenou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2012-3745: pod2g

 • UIKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Útočník, ktorý získal prístup k systému súborov zariadenia, môže čítať súbory zobrazené triedou UIWebView

  Popis: Aplikácie, ktoré používajú triedu UIWebView, mohli v systéme súborov ponechať nešifrované súbory, aj keď bolo zapnuté heslo. Tento problém bol vyriešený vylepšenou ochranou dát.

  CVE-ID

  CVE-2012-3746: Ben Smith zo spoločnosti Box

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

  Popis: V mechanizme WebKit existovalo viacero problémov súvisiacich s poškodením pamäte. Tieto problémy boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

  CVE-ID

  CVE-2011-3016: miaubiz

  CVE-2011-3021: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3027: miaubiz

  CVE-2011-3032: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3034: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3035: wushi zo skupiny team509 v spolupráci s Arthurom Gerkisom, účastníkom programu iDefense VCP

  CVE-2011-3036: miaubiz

  CVE-2011-3037: miaubiz

  CVE-2011-3038: miaubiz

  CVE-2011-3039: miaubiz

  CVE-2011-3040: miaubiz

  CVE-2011-3041: miaubiz

  CVE-2011-3042: miaubiz

  CVE-2011-3043: miaubiz

  CVE-2011-3044: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3050: miaubiz

  CVE-2011-3053: miaubiz

  CVE-2011-3059: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3060: miaubiz

  CVE-2011-3064: Atte Kettunen zo spoločnosti OUSPG

  CVE-2011-3068: miaubiz

  CVE-2011-3069: miaubiz

  CVE-2011-3071: pa_kt v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti HP

  CVE-2011-3073: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3074: Slawomir Blazek

  CVE-2011-3075: miaubiz

  CVE-2011-3076: miaubiz

  CVE-2011-3078: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2011-3081: miaubiz

  CVE-2011-3086: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3089: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome, miaubiz

  CVE-2011-3090: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3105: miaubiz

  CVE-2011-3913: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3924: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3926: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3958: miaubiz

  CVE-2011-3966: Aki Helin zo spoločnosti OUSPG

  CVE-2011-3968: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3969: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3971: Arthur Gerkis

  CVE-2012-0682: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-0683: Dave Mandelin zo spoločnosti Mozilla

  CVE-2012-1520: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer, Jose A. Vazquez z spa-s3c.blogspot.com v spolupráci s programom iDefense VCP

  CVE-2012-1521: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome, Jose A. Vazquez z spa-s3c.blogspot.com v spolupráci s programom iDefense VCP

  CVE-2012-2818: miaubiz

  CVE-2012-3589: Dave Mandelin zo spoločnosti Mozilla

  CVE-2012-3590: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3591: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3592: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3593: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3594: miaubiz

  CVE-2012-3595: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3596: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3597: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3598: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3599: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3600: David Levin z vývojovej komunity projektu Chromium

  CVE-2012-3601: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3602: miaubiz

  CVE-2012-3603: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3604: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3605: Cri Neckar z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3608: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3609: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3610: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3611: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3612: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3613: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3614: Yong Li zo spoločnosti Research In Motion, Inc.

  CVE-2012-3615: Stephen Chenney z vývojovej komunity projektu Chromium

  CVE-2012-3617: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3618: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3620: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3624: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3625: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3626: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3627: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3628: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3629: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3630: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3631: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3633: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3634: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3635: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3636: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3637: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3638: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3639: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3640: miaubiz

  CVE-2012-3641: Slawomir Blazek

  CVE-2012-3642: miaubiz

  CVE-2012-3644: miaubiz

  CVE-2012-3645: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3646: Julien Chaffraix z vývojovej komunity projektu Chromium, Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3647: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3648: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3651: Abhishek Arya (Inferno) a Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3652: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3653: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3655: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3656: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3658: Apple

  CVE-2012-3659: Mario Gomes z netfuzzer.blogspot.com, Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3660: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3661: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3663: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3664: Thomas Sepez z vývojovej komunity projektu Chromium

  CVE-2012-3665: Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome s použitím aplikácie AddressSanitizer

  CVE-2012-3666: Apple

  CVE-2012-3667: Trevor Squires z propaneapp.com

  CVE-2012-3668: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3669: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3670: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3671: Skylined a Martin Barbella z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3672: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3673: Abhishek Arya (Inferno) z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3674: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3676: Julien Chaffraix z vývojovej komunity projektu Chromium

  CVE-2012-3677: Apple

  CVE-2012-3678: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3679: Chris Leary zo spoločnosti Mozilla

  CVE-2012-3680: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3681: Apple

  CVE-2012-3682: Adam Barth z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3683: wushi zo skupiny team509 v spolupráci s programom iDefense VCP

  CVE-2012-3684: kuzzcc

  CVE-2012-3686: Robin Cao zo spoločnosti Torch Mobile (Peking)

  CVE-2012-3703: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3704: Skylined z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

  CVE-2012-3706: Oddelenie spoločnosti Apple pre zabezpečenie produktov

  CVE-2012-3708: Apple

  CVE-2012-3710: James Robinson zo spoločnosti Google

  CVE-2012-3747: David Bloom zo spoločnosti Cue

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3. generácia) a novší, iPad, iPad 2

  Dôsledok: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k úniku informácií medzi stránkami

  Popis: Pri spracovávaní hodnôt vlastností CSS dochádzalo k problému so zámenou pôvodu. Tento problém bol vyriešený vylepšením sledovania pôvodu.

  CVE-ID

  CVE-2012-3691: Apple

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3. generácia) a novší, iPad, iPad 2

  Dôsledok: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná nahradiť obsah prvku iframe na inej stránke

  Popis: Pri spracovávaní prvkov iframe v automaticky otváraných oknách dochádzalo k problému so zámenou pôvodu. Tento problém bol vyriešený vylepšením sledovania pôvodu.

  CVE-ID

  CVE-2011-3067: Sergey Glazunov

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3. generácia) a novší, iPad, iPad 2

  Dôsledok: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k úniku informácií medzi stránkami

  Popis: Pri spracovávaní prvkov iframe a identifikátorov fragmentov dochádzalo k problému so zámenou pôvodu. Tento problém bol vyriešený vylepšením sledovania pôvodu.

  CVE-ID

  CVE-2012-2815: Elie Bursztein, Baptiste Gourdin, Gustav Rydstedt a Dan Boneh z laboratória zabezpečenia na Stanfordovej univerzite

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Popis: Znaky v adrese URL, ktoré sú si podobné, možno použiť na maskovanie pravej webovej stránky

  Popis: Podpora medzinárodných názvov domén (IDN) a písiem Unicode v prehliadači Safari mohla byť použitá na vytvorenie adresy URL obsahujúcej znaky, ktoré sú si podobné. Takáto adresa mohla byť použitá na webovej stránke so škodlivým kódom na presmerovanie používateľa na falošnú stránku, ktorá sa podobá pravej doméne a vydáva sa za ňu. Tento problém bol vyriešený doplnením zoznamu znakov, o ktorých sa vie, že sú si podobné, do mechanizmu WebKit. Na vykreslenie podobných znakov na paneli s adresou sa teraz používa kódovanie Punycode.

  CVE-ID

  CVE-2012-3693: Matt Cooley zo spoločnosti Symantec

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k útoku využívajúcemu skriptovanie medzi lokalitami (XSS)

  Popis: Pri spracovávaní adries URL dochádzalo k problému s normalizáciou. To mohlo viesť k spusteniu skriptu medzi stránkami, ktoré používajú vlastnosť location.href. Tento problém bol vyriešený vylepšením normalizácie adries URL.

  CVE-ID

  CVE-2012-3695: Masato Kinugawa

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k rozdeleniu požiadavky HTTP

  Popis: Pri spracovávaní identifikátorov WebSocket dochádzalo k problému s vkladaním hlavičky HTTP. Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia identifikátorov URI protokolu WebSocket.

  CVE-ID

  CVE-2012-3696: David Belcher z tímu spoločnosti BlackBerry na riešenie problémov so zabezpečením

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Webová stránka so škodlivým kódom môže sfalšovať hodnotu na paneli adresy URL

  Popis: Pri spracovávaní histórie relácií dochádzalo k problému so správou stavu. Pri prechode na fragment aktuálnej stránky sa mohli na paneli adresy URL v prehliadači Safari zobraziť nesprávne informácie. Tento problém bol vyriešený vylepšením sledovania stavu relácií.

  CVE-ID

  CVE-2011-2845: Jordi Chancel

 • WebKit

  K dispozícii pre: iPhone 3GS a novší, iPod touch (4. generácia) a novší, iPad 2 a novší

  Dôsledok: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu obsahu pamäte

  Popis: Pri spracovávaní obrázkov SVG dochádzalo k problému s prístupom k neinicializovanej pamäti. Tento problém bol vyriešený vylepšením inicializácie pamäte.

  CVE-ID

  CVE-2012-3650: Apple


Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: