Používanie Asistovaného prístupu s iPhonom, iPadom a iPodom touch

Asistovaný prístup obmedzí zariadenie na jedinú aplikáciu a umožní nastaviť, ktoré funkcie majú byť k dispozícii. Asistovaný prístup môžete zapnúť, keď chcete zariadenie požičať dieťaťu alebo keď by náhodné gestá mohli spôsobiť neželané akcie.

 

Nastavenie Asistovaného prístupu

  1. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť a zapnite možnosť Asistovaný prístup.
  2. Klepnite na položku Nastavenia kódu a potom klepnite na položku Nastaviť kód Asistovaného prístupu.
  3. Zadajte kód a potom ho zadajte znova. Na tomto mieste môžete zapnúť aj Face ID alebo Touch ID ako spôsob ukončenia relácie Asistovaného prístupu.


Spustenie relácie Asistovaného prístupu

  1. Otvorte požadovanú apku. 
  2. Na iPhone X alebo novšom trikrát stlačte bočné tlačidlo. Na iPhone 8 alebo staršom trikrát stlačte tlačidlo Domov.
  3. Ak chcete, aby niektoré časti obrazovky prestali reagovať na dotyk, jedným prstom okolo nich urobte kruh. Kruh môžete presunúť, môžete zmeniť jeho veľkosť alebo ho klepnutím na tlačidlo X môžete odstrániť.
  4. Klepnite na položku Asistovaný prístup a potom na položku Štart.

Reláciu Asistovaného prístupu môžete spustiť aj s pomocou Siri* tak, že otvoríte požadovanú apku a dáte Siri pokyn „Turn on Guided Access“ (Zapni Asistovaný prístup). 

*Funkcie Siri sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

Ovládanie funkcií, ktoré sú k dispozícii

  1. Ak chcete vypnúť funkcie alebo nastaviť časový limit, trikrát stlačte bočné tlačidlo alebo tlačidlo Domov a potom klepnite na položku Možnosti. Ak sa položka Možnosti nezobrazuje, znova trikrát stlačte bočné tlačidlo alebo tlačidlo Domov a zadajte kód.
  2. Zapnite požadované možnosti a potom klepnite na položku Hotovo.

Tlačidlo Spať/Zobudiť
Ak chcete na zariadení vypnúť tlačidlo Spať/Zobudiť, vypnite túto možnosť.

Tlačidlá hlasitosti
Ak chcete na zariadení vypnúť tlačidlá hlasitosti, vypnite túto možnosť.

Pohyb
Ak chcete obmedziť reakcie zariadenia na pohyb, vypnite túto možnosť. Obrazovka napríklad nebude reagovať na zatrasenie a nebude sa otáčať bez ohľadu na to, v akej polohe budete zariadenie držať.

Klávesnice
Ak chcete vypnúť klávesnicu, aby sa nezobrazovala, vypnite túto možnosť.

Dotyk
Ak chcete, aby zariadenie ignorovalo dotyky obrazovky, vypnite túto možnosť.

Vyhľadanie v slovníku
Ak chcete používať funkciu Vyhľadať, keď označíte text, zapnite túto možnosť.

Časový limit
Ak chcete zvoliť časový limit pre reláciu Asistovaného prístupu, zapnite túto možnosť.

Ukončenie relácie Asistovaného prístupu

Trikrát stlačte bočné tlačidlo alebo tlačidlo Domov, zadajte kód Asistovaného prístupu a potom klepnite na položku Koniec. Alebo ak ste pre Asistovaný prístup zapli Touch ID alebo Face ID, dvakrát stlačte bočné tlačidlo alebo tlačidlo Domov.

 

Dátum zverejnenia: