Používanie Asistovaného prístupu s iPhonom, iPadom a iPodom touch

Asistovaný prístup obmedzí zariadenie so systémom iOS na jedinú aplikáciu a umožní nastaviť, ktoré funkcie majú byť k dispozícii. Asistovaný prístup môžete zapnúť, keď chcete zariadenie požičať dieťaťu alebo keď by náhodné gestá mohli spôsobiť neželané akcie.

 

Nastavenie Asistovaného prístupu

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Asistovaný prístup.
  2. Zapnite Asistovaný prístup.
  3. Klepnite na položku Nastavenia kódu a potom klepnite na položku Nastaviť kód Asistovaného prístupu.
  4. Zadajte kód a potom ho zadajte znova. Na tomto mieste môžete zapnúť aj Face ID alebo Touch ID ako spôsob ukončenia relácie Asistovaného prístupu.


Spustenie relácie Asistovaného prístupu

  1. Otvorte požadovanú aplikáciu a potom trikrát stlačte tlačidlo Domov. V prípade iPhonu X trikrát stlačte bočné tlačidlo. 
  2. Ak chcete, aby niektoré časti obrazovky prestali reagovať na dotyk, jedným prstom okolo nich urobte kruh. Kruh môžete presunúť, môžete zmeniť jeho veľkosť alebo ho klepnutím na tlačidlo X môžete odstrániť.
  3. Klepnite na položku Štart. 

Reláciu Asistovaného prístupu môžete spustiť aj s pomocou Siri* tak, že otvoríte požadovanú aplikáciu a dáte Siri pokyn „Turn on Guided Access“ (Zapni Asistovaný prístup). 

*Funkcie Siri sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

Ovládanie funkcií, ktoré sú k dispozícii

  1. Ak chcete vypnúť funkcie alebo nastaviť časový limit, trikrát stlačte tlačidlo Domov alebo bočné tlačidlo a potom klepnite na položku Možnosti. Ak sa položka Možnosti nezobrazuje, znova trikrát stlačte tlačidlo Domov alebo bočné tlačidlo a zadajte kód.
  2. Zapnite požadované možnosti a potom klepnite na položku Hotovo.


Tlačidlo Spať/Zobudiť: Ak chcete na zariadení vypnúť tlačidlo Spať/Zobudiť, vypnite túto možnosť.


Tlačidlá hlasitosti: Ak chcete na zariadení vypnúť tlačidlá hlasitosti, vypnite túto možnosť.


Pohyb: Ak chcete obmedziť reakcie zariadenia na pohyb, vypnite túto možnosť. Obrazovka napríklad nebude reagovať na zatrasenie a nebude sa otáčať bez ohľadu na to, v akej polohe budete zariadenie držať.


Klávesnice: Ak chcete vypnúť klávesnicu, aby sa nezobrazovala, vypnite túto možnosť.


Dotyk: Ak chcete, aby zariadenie ignorovalo dotyky obrazovky, vypnite túto možnosť.


Vyhľadanie v slovníku: Ak chcete používať funkciu Vyhľadať, keď označíte text, zapnite túto možnosť.


Časový limit: Ak chcete zvoliť časový limit pre reláciu Asistovaného prístupu, zapnite túto možnosť.

 

      

   

Ukončenie relácie Asistovaného prístupu

Trikrát stlačte tlačidlo Domov alebo bočné tlačidlo, zadajte kód Asistovaného prístupu a potom klepnite na položku Koniec. Ak ste pre Asistovaný prístup zapli Touch ID alebo Face ID, dvakrát stlačte tlačidlo Domov alebo bočné tlačidlo.

 

Dátum zverejnenia: