Funkcia Krátke meno v iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou funkcie Krátke meno môžete zmeniť spôsob zobrazovania mien kontaktov. Namiesto celého mena kontaktu potom môžete vybrať jeho meno, priezvisko alebo prezývku.

Krátke meno

Funkciu Krátke meno možno používať v iPhone, iPade alebo iPode touch. Funkcia Krátke meno je predvolene zapnutá. Nastavenia funkcie Krátke meno sa používajú v aplikáciách Mail, Správy, Telefón a v niektorých aplikáciách od iných výrobcov. Nižšie je uvedený príklad krátkeho mena v aplikácii Správy:

Ak chcete funkciu Krátke meno vypnúť, klepnite na položky Nastavenia > Kontakty > Krátke meno.

Prezývky

Kontakty obsahujú polia Meno, Priezvisko a Spoločnosť, môžete však pridať aj pole Prezývka. Ak je zapnutá možnosť Preferovať prezývky a kontakt obsahuje prezývku, bude sa zobrazovať položka prezývky. 

Ak chcete pridať prezývku, postupujte takto:

  1. Otvorte aplikáciu Telefón a klepnite na položku Kontakty.
  2. Klepnite na kontakt, ktorý chcete zobraziť, a potom klepnite na položku Upraviť.
  3. Rolujte nadol a klepnite na položky „pridať pole“ > Prezývka.
  4. Pridajte prezývku a klepnite na tlačidlo Hotovo.

Ak chcete prezývku odstrániť, postupujte takto:

  1. Prejdite do aplikácie Kontakty.
  2. Klepnite na kontakt, ktorý chcete zobraziť, a potom klepnite na položku Upraviť.
  3. Klepnite na pole prezývky a potom na ikonu .
  4. Klepnite na položku Hotovo.

Ďalšie informácie

Ak pre kontakty používate účet Exchange, môžu sa namiesto mien kontaktov zobrazovať nesprávne písmená a čísla. K tomuto problému môže dochádzať, ak aplikácia Kontakty používa namiesto poľa Prezývka atribút zo služby Exchange. Ak chcete tento problém vyriešiť, klepnite na položky Nastavenia > Kontakty > Krátke meno a vypnite možnosť Preferovať prezývky. Mali by sa zobraziť štandardné mená kontaktov.

Dátum zverejnenia: