Funkcia Krátke meno v iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou funkcie Krátke meno môžete zmeniť spôsob zobrazovania mien kontaktov. Namiesto celého mena kontaktu môžete vybrať jeho meno, priezvisko alebo prezývku.

Krátke meno

Funkciu Krátke meno možno používať v iPhone, iPade alebo iPode touch. Funkcia Krátke meno je predvolene zapnutá. Nastavenia funkcie Krátke meno sa používajú v aplikáciách Mail, Správy, Telefón a v niektorých aplikáciách od iných výrobcov. Nižšie je uvedený príklad krátkeho mena v aplikácii Správy:

Ak chcete funkciu Krátke meno vypnúť, klepnite na položky Nastavenia > Kontakty > Krátke meno.

Prezývky

Kontakty obsahujú polia Meno, Priezvisko a Spoločnosť, môžete však pridať aj pole Prezývka. Ak je zapnutá možnosť Preferovať prezývky a kontakt obsahuje prezývku, bude sa zobrazovať položka prezývky. 

Ak chcete pridať prezývku, postupujte takto:

  1. Otvorte aplikáciu Telefón a klepnite na položku Kontakty.
  2. Klepnite na kontakt, ktorý chcete zobraziť, a potom klepnite na položku Upraviť.
  3. Odrolujte nadol a klepnite na položky „pridať pole“ > Prezývka.
  4. Pridajte prezývku a klepnite na tlačidlo Hotovo.

Ak chcete prezývku odstrániť, postupujte takto:

  1. Prejdite do aplikácie Kontakty.
  2. Klepnite na kontakt, ktorý chcete zobraziť, a potom klepnite na položku Upraviť.
  3. Klepnite na pole prezývky a potom klepnite na ikonu .
  4. Klepnite na položku Hotovo.

Ďalšie informácie

Ak pre kontakty používate účet Exchange, môžu sa namiesto mien kontaktov zobrazovať nesprávne písmená a čísla. K tomuto problému môže dochádzať, ak aplikácia Kontakty používa namiesto poľa Prezývka atribút zo služby Exchange. Ak chcete tento problém vyriešiť, klepnite na položky Nastavenia > Kontakty > Krátke meno a vypnite možnosť Preferovať prezývky. Mali by sa zobraziť štandardné mená kontaktov.

Dátum zverejnenia: