Nastavenie a používanie funkcie Taby iCloudu

iCloud udržiava taby v Safari, ktoré máte otvorené na iPhone, iPad, iPod touch a Macu, aktuálne. Znamená to, že môžete prechádzať medzi zariadeniami a pokračovať v prehliadaní tam, kde ste predtým skončili.

Nastavenie funkcie Taby iCloudu

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.
 2. Uistite sa, že prehliadač Safari je spustený.
 3. Vykonajte tieto kroky na všetkých zariadeniach, na ktorých chcete zdieľať taby.

Na Macu:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Apple ID. Potom kliknite na položku iCloud. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku iCloud.
 2. Kliknutím spustite Safari.
 3. Vykonajte tieto kroky na všetkých zariadeniach, na ktorých chcete zdieľať taby.

Používanie funkcie Taby iCloudu

Vo funkcii Taby iCloudu sa zobrazujú len taby, ktoré sú otvorené na ostatných podporovaných zariadeniach, a nie taby otvorené na zariadení, ktoré aktuálne používate. 

Otvorenie tabu

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Otvorte Safari.
 2. Klepnite na ikonu Taby  .
 3. Odrolujte na koniec zoznamu pod obrázky tabov otvorených na vašom zariadení. Zobrazí sa zoznam tabov otvorených na ostatných podporovaných zariadeniach.
 4. Klepnite na tab, ktorý chcete otvoriť.

Na Macu:

 1. Na paneli s nástrojmi Safari kliknite na tlačidlo Taby  . V dolnej časti okna Safari sa zobrazí zoznam tabov otvorených na ostatných podporovaných zariadeniach.
 2. Kliknite na tab, ktorý chcete otvoriť.

Zatvorenie tabu

Ak chcete zo zoznamu vo funkcii Taby iCloudu odstrániť niektorý tab, zatvorte príslušný tab v Safari na zariadení, na ktorom je tab otvorený, alebo v okne Taby.

Ak chcete odstrániť tab otvorený na inom zariadení, než je to, ktoré práve používate, kliknite na symbol X vedľa zobrazenia tabu vo výpise. Zobrazia sa tabuľky zodpovedajúce ďalším zariadeniam alebo počítačom, s ktorými sa taby synchronizujú. Po presunutí ukazovateľa myši nad názov tabu sa zobrazí symbol X. Kliknutím na symbol X tab odstránite zo vzdialeného zariadenia. 

Pri ukončení Safari, uspatí zariadenia alebo vypnutí zariadenia sa tab zo zoznamu neodstráni.

Ak funkciu Taby iCloudu nemožno nastaviť alebo používať

Funkcia Taby iCloud pracuje v rámci skupiny zariadení so systémom iOS 13 alebo iPadOS a macOS Mojave 10.14.4 alebo novším, prípadne v rámci skupiny zariadení so systémom iOS 12 alebo starším a macOS Mojave 10.14.3 alebo starším. 

 

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: