Spôsob overenia majiteľa karty na zariadení zákazníka

Prečítajte si viac o spôsobe overenia majiteľa karty na zariadení zákazníka (CDCVM) a službe Apple Pay.

Čo je to spôsob overenia majiteľa karty na zariadení zákazníka?

Spôsob overenia majiteľa karty na zariadení zákazníka (CDCVM) je typom spôsobu overenia zákazníka (CVM), ktorý podporujú kartové siete pri vyhodnocovaní transakcií pochádzajúcich z mobilných zariadení. Toto overenie pomáha vyhodnotiť, či je osoba, ktorá predložila platobný prostriedok, jeho legitímnym vlastníkom, a má vplyv na vyvodzovanie zodpovednosti za podvodné transakcie.

V službe Apple Pay sa ako spôsob overenia zariadenia zákazníka dá použiť funkcia Face ID, senzor Touch ID alebo kód zariadenia. Nahrádzajú tradičnejšie spôsoby, ako je PIN kód, podpis v prípade transakcií v obchode alebo overenie 3D Secure pri transakciách v aplikáciách.

V prípade bezkontaktných transakcií EMV cez Apple Pay prebieha overenie CDCVM výlučne na zariadení so systémom iOS alebo hodinkách Apple Watch. Počas transakcie sa preto od zákazníka nevyžaduje žiadna ďalšia akcia na platobnom termináli alebo papierovej účtenke, napríklad podpis alebo PIN kód.

Prečo by mal obchodník podporovať overenie CDCVM?

  • Umožnenie bezkontaktných platieb v ľubovoľnej výške: Na niektorých trhoch sú bezkontaktné platby momentálne obmedzené limitom transakcie. Overenie CDCVM tento limit odstraňuje.
  • Zníženie nákladov súvisiacich s vrátením peňazí (tzv. chargebackom): Výhodou pre obchodníkov je presunutie zodpovednosti, keďže pri transakciách cez Apple Pay overených pomocou CDCVM nebudú niesť zodpovednosť za podvod. Vďaka tomu dôjde k zníženiu počtu chargebackov a interného riešenia podpisových dokumentov, čo sa pozitívne odrazí na výsledných číslach obchodníka.
  • Rýchlejšie vybavenie: Transakcie overené pomocou CDCVM obchodníkovi umožňujú zrýchliť vybavenie zákazníka na pokladni, pretože ten nemusí na vykonanie transakcie nad limit vložiť kartu a nemusí nič podpisovať ani vkladať PIN kód.
  • Vyššia spokojnosť zákazníkov: Transakcie budú pre zákazníkov pohodlnejšie a bezproblémovejšie.

Kto by mal podporovať CDCVM?

CDCVM je k dispozícii pre každého obchodníka, ktorý akceptuje bezkontaktné platby a transakcie v aplikáciách pochádzajúce z iPhonu 6 alebo novšieho, hodiniek Apple Watch, iPadu Pro, iPadu Air 2 alebo iPadu mini 3 alebo novšieho. Overenie CDCVM je atraktívne pre obchodníkov, ktorí majú frekventované predajne a záleží im na rýchlosti a plynulosti vybavenia pri pokladni, a pre obchodníkov, ktorí chcú pri platbách v aplikáciách využívať ďalšie overenie zákazníka.

Ako CDCVM funguje?

CDCVM overuje zákazníka platobnej transakcie. Pri každej transakcii EMV musí platobný terminál spoločne s podporným aplikáciami platobnej siete v zariadení so systémom iOS rozhodnúť, ktorý spôsob overenia zákazníka sa použije. Terminál a zariadenie so systémom iOS pri rozhodovaní porovnajú spôsoby overenia, ktoré podporujú, a použijú prvý, ktorý majú spoločný. 

Pri transakciách cez Apple Pay overenie CDCVM nahrádza ostatné spôsoby overenia (ak ho platobný terminál podporuje).

Pri žiadosti o overenie sa spôsob overenia zákazníka odovzdá z platobného terminálu vydavateľovi karty. Pomocou spôsobu overenia sa potom na základe zásad platobnej siete určí zodpovednosť za podvody. Prečítajte si ďalšie informácie o zodpovednosti

Ktoré bezkontaktné špecifikácie podporujú CDCVM?

Hlavné platobné siete podporujú CDCVM v rámci svojich špecifikácií bezkontaktných transakcií a transakcií v aplikáciách. Každá platobná sieť má inú špecifikáciu bezkontaktných transakcií, ktorej inštalácia a certifikácia je potrebná na podporu platieb pomocou nového spôsobu overenia majiteľa karty (CVM).

  • Visa podporuje CDCVM v špecifikácii Visa Card Personalization Specification 2.1 alebo novšej alebo v ľubovoľnej verzii jadra EMV Contactless Kernel 3. Visa podporuje CDCVM pri transakciách kreditnou, debetnou alebo predplatenou kartou EMV, ktoré prebiehajú cez VisaNet.
  • Mastercard podporuje CDCVM v špecifikácii Contactless Reader Specification 3.0 alebo novšej, a to pri transakciách kreditnou, debetnou alebo predplatenou kartou EMV. Mastercard používa terminológiu On-Device CVM (ODCVM).
  • Discover podporuje CDCVM v špecifikácii Contactless D-PAS Terminal Application Specification 1.0 alebo novšej alebo v ľubovoľnej verzii jadra EMV Contactless Kernel 6.
  • American Express podporuje CDCVM pre bezkontaktné mobilné transakcie cez Apple Pay v špecifikácii terminálu ExpressPay 3.0 alebo novšej.

Čo musia obchodníci urobiť na podporu CDCVM?

Obchodníci si musia overiť, či softvér ich platobného terminálu podporuje CDCVM. Terminály podľa najnovšej špecifikácie umožňujú platby cez Apple Pay nad limit bezkontaktných transakcií. Ak sa zákazník pokúsi použiť plastovú bezkontaktnú kartu, zobrazí sa mu pokyn, aby to skúsil znova alebo kartu vložil do terminálu. Terminály podľa starších špecifikácií možnosť výberu bezkontaktnej platby pri prekročení limitu bezkontaktných transakcií neponúknu.

  1. Platobné terminály obchodníka musia podporovať požadované špecifikácie bezkontaktných transakcií poskytnuté kartovými sieťami.
  2. Platobné terminály obchodníka musia byť konfigurované tak, aby CDCVM akceptovali ako spôsob overenia. Konfigurácia každej platobnej siete je trochu iná. Presná požadovaná konfigurácia je uvedená v špecifikácii bezkontaktných transakcií každej z nich.

Pozrite si náš kontrolný zoznam, v ktorom sa dozviete, čo všetko ešte musíte urobiť, aby ste mohli akceptovať platby cez Apple Pay. 

Odmietnutie zodpovednosti

Tento dokument je poskytovaný výlučne na informačné účely a nemožno sa oň opierať v žiadnej právnej záležitosti. Nepredstavuje oficiálny ani spoločný postoj s platobnými sieťami, pričom každá sieť má stanovené vlastné zásady a postupy (vrátane pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti obchodníkov). Obchodníkom, nadobúdateľom, spracovateľom a ďalším stranám, ktoré podporujú technológiu EMV CDCVM, sa preto dôrazne odporúča konzultovať platné zásady a pravidlá týkajúce sa chargebacku s konkrétnymi platobnými sieťami, ktoré využívajú.   

Spoločnosť Apple na tému, ktorá sa tu opisuje, neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia a záruky vrátane záruk o predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akékoľvek záruky, ktoré môžu vzniknúť používaním tohto dokumentu alebo spoliehaním sa naň. 

Tento dokument je dôverný a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Apple sa nesmie na žiadny účel reprodukovať ani prenášať v žiadnej podobe, elektronickej ani mechanickej.

© 2015 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple, logo Apple a Wallet sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách a oblastiach. Apple Pay, Face ID a Touch ID sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a oblastiach a používa sa na základe licencie. Ďalšie názvy produktov a spoločností uvedené v tomto texte môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.

Dátum zverejnenia: