Handy Tech Braille Star 40: Klávesy zariadenia na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Handy Tech Braille Star 40 s funkciou VoiceOver v systéme iOS môžete na navigáciu používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia. 

Klávesy Braillovho zariadenia Akcia funkcie VoiceOver
Ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol Aktivácia klávesu Delete
Pravý kláves nahor + pravý kláves nadol Aktivácia klávesu Return
Ľavý kláves nahor Posun Braillovho písma doľava
Ľavý kláves nadol Posun Braillovho písma doprava
Pravý kláves nahor Posun Braillovho písma doľava
Pravý kláves nadol Posun Braillovho písma doprava
Smerový kláves Dvojité klepnutie na vybranú položku
Stavový smerový kláves Prepnutie rozšíreného popisu stavu

 

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam bežných príkazov nájdete v článku Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

Ak chcete zabezpečiť, aby Braillov displej používal správnu tabuľku, uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: