Bezpečné otváranie apiek v Macu

Systém macOS obsahuje technológiu Gatekeeper, ktorej cieľom je zaistiť, aby sa v Macu spúšťal iba dôveryhodný softvér.

Najbezpečnejším miestom na získavanie apiek pre váš Mac je App Store. Spoločnosť Apple každú apku v App Store pred jej schválením skontroluje a podpíše, čím sa zabezpečí, že nebola narušená a pozmenená. Ak by sa vyskytol problém s niektorou apkou, spoločnosť Apple ju môže z obchodu rýchlo odstrániť.

Ak sťahujete a inštalujete apky z internetu alebo priamo od vývojára, systém macOS váš Mac naďalej chráni. Keď inštalujete apky, pluginy a inštalačné balíky pre Mac z miest mimo obchodu App Store, systém macOS skontroluje podpis Developer ID a overí, či softvér pochádza od identifikovaného vývojára a či nebol pozmenený. Systém macOS Catalina a novší tiež predvolene vyžaduje, aby bol softvér overený. Tak máte istotu, že softvér spustený vo vašom Macu neobsahuje známy malvér. Pred prvým otvorením stiahnutého softvéru vyžaduje systém macOS váš súhlas, aby sa zaistilo, že nebudete uvedený do omylu a nespustíte softvér, ktorý ste neočakávali. 


Používanie softvéru, ktorý nebol podpísaný a overený, môže váš počítač a osobné údaje vystaviť malvéru, ktorý môže poškodiť váš Mac alebo narušiť vaše súkromie.

Správy s upozornením zobrazené nižšie slúžia ako príklady a je možné, že sa vám zobrazí podobná správa, ktorá tu uvedená nie je. Ak sa rozhodnete nainštalovať softvér, pre ktorý Mac zobrazuje upozornenie, buďte opatrný. 

Zobrazenie nastavení zabezpečenia apiek v Macu

Zabezpečenie a súkromie v Macu sú predvolene nastavené tak, že povoľujú apky z App Storu a od identifikovaných vývojárov. Na zvýšenie zabezpečenia môžete povoliť iba apky z App Storu.

V sekcii Systémové nastavenia kliknite na Bezpečnosť a súkromie a potom na Všeobecné. Ak chcete vykonať zmeny, kliknite na zámok a zadajte svoje heslo. Pod nadpisom „Povoliť apky stiahnuté“ vyberte Z App Storu.

Okno nastavení zabezpečenia s vybratou možnosťou Povoliť apky stiahnuté: App Store


Otvorenie vývojárom podpísanej alebo overenej apky

Ak je váš Mac nastavený tak, aby povoľoval apky z App Storu a od identifikovaných vývojárov, pri prvom spustení novej apky sa vás Mac spýta, či ju naozaj chcete otvoriť. 

Ak bola apka overená spoločnosťou Apple, znamená to, že spoločnosť Apple skontrolovala, či apka neobsahuje škodlivý softvér, pričom žiadny nezistila. 

 Upozornenie na overenú apku


Ak sa zobrazí správa s upozornením a apku nemôžete nainštalovať

Ak ste Mac nastavili tak, že sú povolené iba apky z App Storu, a pokúsite sa nainštalovať apku z iného zdroja, Mac zobrazí správu, že apku nemožno otvoriť, pretože nebola stiahnutá z App Storu.*

Okno s upozornením systému macOS: Apku nemožno otvoriť, pretože nebola stiahnutá z App Storu.

Ak je Mac nastavený tak, že sú povolené apky z App Storu a od identifikovaných vývojárov, a pokúsite sa nainštalovať apku, ktorá nie je podpísaná identifikovaným vývojárom a (v systéme macOS Catalina alebo novšom) nie je overená spoločnosťou Apple, tiež sa zobrazí upozornenie, že apku nemožno otvoriť.

Okno s upozornením systému macOS: Apku nie je možné otvoriť, pretože vývojára nemožno overiť.

Ak sa zobrazí toto upozornenie, znamená to, že apka nebola overená a spoločnosť Apple nemohla skontrolovať, či neobsahuje známy škodlivý softvér. 

Odporúča sa vyhľadať aktualizovanú verziu danej apky v App Store alebo nájsť alternatívnu apku.


Ak systém macOS zistí škodlivú apku

Ak systém macOS zistí v softvéri škodlivý obsah alebo ak autorizácia softvéru bola z nejakého dôvodu zrušená, Mac vás upozorní, že apka poškodí váš počítač. Túto apku by ste mali presunúť do koša a zaškrtnúť možnosť Nahlásiť malware spoločnosti Apple s cieľom chrániť iných užívateľov.

Upozornenie systému macOS na škodlivú apku


Ak chcete otvoriť apku, ktorá nebola overená alebo pochádza od neidentifikovaného vývojára

Používanie softvéru, ktorý nebol podpísaný a overený, môže váš počítač a osobné údaje vystaviť malvéru, ktorý môže poškodiť váš Mac alebo narušiť vaše súkromie.  Ak ste si istý, že apka, ktorú chcete nainštalovať, pochádza z dôveryhodného zdroja a nebola narušená, môžete dočasne obísť nastavenia zabezpečenia Macu a otvoriť ju.

Ak stále chcete otvoriť apku, pri ktorej nemožno overiť vývojára, otvorte Systémové nastavenia.*

Prejdite do časti Bezpečnosť a súkromie. Kliknutím na tlačidlo Otvoriť aj tak na paneli Všeobecné potvrďte zámer apku otvoriť alebo nainštalovať. 

Okno Bezpečnosť a súkromie v časti Systémové nastavenia s tlačidlom Otvoriť aj tak

Zobrazí sa výzva s upozornením. Ak máte absolútnu istotu, že apku aj tak chcete otvoriť, môžete kliknúť na Otvoriť. 

Upozornenie systému macOS na obídenie neovereného vývojára

Apka je teraz uložená ako výnimka z nastavení zabezpečenia. V budúcnosti ju môžete otvoriť dvojitým kliknutím, rovnako ako ktorúkoľvek autorizovanú apku. 


Ochrana súkromia

Systém macOS bol navrhnutý tak, aby chránil používateľov a ich údaje pri súčasnom rešpektovaní ich súkromia.

Modul Gatekeeper vykonáva kontroly online, aby overil, či apka neobsahuje známy malvér a či podpisový certifikát vývojára nebol zrušený. Údaje z týchto kontrol nikdy nekombinujeme s informáciami o používateľoch zariadení Apple alebo ich zariadeniach. Údaje z týchto kontrol nepoužívame na to, aby sme zistili, čo jednotliví používatelia vo svojich zariadeniach spúšťajú alebo používajú.

Pri overení sa kontroluje, či apka neobsahuje známy malvér, pomocou šifrovaného pripojenia odolného voči zlyhaniam servera. 

Tieto bezpečnostné kontroly nikdy nezahŕňali Apple ID používateľa ani totožnosť jeho zariadenia. V záujme ešte lepšej ochrany osobných údajov sme prestali zaznamenávať IP adresy spojené s kontrolami certifikátov Developer ID a zabezpečíme odstránenie všetkých zhromaždených IP adries z protokolov.

Počas nasledujúceho roka navyše vykonáme v našich bezpečnostných kontrolách niekoľko zmien:

  • Nový šifrovací protokol pre kontroly zrušenia certifikátu Developer ID
  • Silné ochrany voči zlyhaniu servera
  • Nové nastavenie, ktoré používateľom umožní deaktivovať tieto bezpečnostné ochrany

 

* Ak sa zobrazí výzva na otvorenie apky vo Finderi a ste si istý, že apku chcete otvoriť aj napriek upozorneniu, môžete na ňu kliknúť so stlačeným klávesom Control, v menu vybrať Otvoriť a v dialógovom okne, ktoré sa potom zobrazí, kliknúť na Otvoriť. Apku otvorte zadaním mena a hesla správcu.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: