Používanie sieťových lokalít na Macu

Pomocou funkcie sieťových lokalít v systéme macOS Monterey alebo staršom môžete rýchlo prepínať medzi rôznymi skupinami nastavení siete.

Možnosť prepínania medzi rôznymi skupinami nastavení siete (lokalít) môže byť užitočná napríklad v týchto situáciách:

 • V práci aj doma používate ten istý typ siete (napríklad Ethernet), no nastavenia, ktoré používate v práci, neumožňujú, aby sa váš Mac automaticky pripojil k tomu istému typu siete aj doma.
 • Váš Mac sa pripája k viacerým typom sieťových služieb (napríklad Wi-Fi a Ethernet) v práci aj doma. V práci však chcete, aby sa Mac najskôr pokúsil pripojiť k sieti Ethernet, a doma chcete, aby sa Mac najskôr pokúsil pripojiť k Wi-Fi sieti. Inými slovami, pre každú lokalitu je potrebné nastaviť iné poradie služieb.
 • Váš Mac sa nemôže pripojiť k sieti a chcete rýchlo resetovať nastavenia siete na testovanie bez toho, aby ste prišli o aktuálne nastavenia siete.


Pridanie alebo odstránenie sieťovej lokality

 1. V systéme macOS Monterey alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Sieť. 
 2. Vo vyskakovacom menu Lokalita sa zobrazuje názov aktuálne vybranej skupiny nastavení siete. Predvolená lokalita má názov Autom. V tomto menu vyberte Upraviť lokality.
  Nastavenia siete s vyskakovacím menu Lokality
 3. Kliknite na tlačidlo pridania (+) pod zoznamom lokalít a potom zadajte názov pre novú lokalitu, napríklad Práca, Doma alebo Mobil. (Ak chcete lokalitu odstrániť, použite tlačidlo odstránenia (–) pod zoznamom.)
  Modálne okno Lokality v nastaveniach siete s pridanou novou lokalitou s názvom Home
 4. Kliknite na Hotovo. V menu Lokalita by sa teraz mal zobrazovať názov novej lokality. Všetky zmeny nastavení Wi-Fi siete, siete Ethernet alebo iných sietí, ktoré teraz vykonáte, sa po kliknutí na Použiť uložia do tejto lokality. Nastavenia siete v predchádzajúcej lokalite zostanú v stave, v akom ste ich zanechali, takže pomocou menu Lokalita môžete kedykoľvek prepnúť späť.
 5. Kliknutím na Použiť uložte nastavenia a dokončite prepnutie z predchádzajúcej lokality na novú. Mac sa potom bude automaticky snažiť určiť správne nastavenia pre každý typ siete. Ak potrebujete nastavenia zmeniť manuálne, nezabudnite po vykonaní zmien znova kliknúť na Použiť.


Prepínanie medzi sieťovými lokalitami

Ak využívate viac ako jednu lokalitu, môžete medzi nimi prepínať niektorým z týchto spôsobov:

 • Použite vyskakovacie menu Lokalita v nastaveniach siete podľa popisu vyššie. Po výbere lokality nezabudnite kliknúť na Použiť.
 • Alebo vyberte menu Apple > Lokalita v lište a potom v submenu vyberte svoju lokalitu.


Zmena poradia sieťových služieb alebo deaktivácia služby

Ak používate sieťové lokality preto, lebo chcete v každej lokalite uprednostňovať inú sieťovú službu (napríklad Wi-Fi alebo Ethernet), pomocou menu Akcia v nastaveniach siete môžete zmeniť poradie služieb (označované aj ako priorita portov) v každej lokalite:

Zmena poradia sieťových portov, ktoré Mac používa

Ak chcete zaistiť, aby Mac nepoužíval konkrétnu sieťovú službu, napríklad Wi-Fi, pomocou menu Akcia ju môžete v ktorejkoľvek sieťovej lokalite deaktivovať. 

Dátum zverejnenia: