Prenos mobilného dátového programu do iného iPadu

Keď si kúpite nový iPad (Wi-Fi + Cellular), môžete si svoj mobilný dátový program preniesť z predchádzajúceho iPadu do nového. 

Najskôr zistite, ktorý typ SIM karty sa používa vo vašich zariadeniach (v predchádzajúcom aj novom iPade). Potom prejdite do príslušnej časti uvedenej nižšie.

Prenos z jedného iPadu so vstavanou Apple SIM kartou do iného

Vstavanú Apple SIM kartu majú tieto modely iPadu:1

 • iPad Pro (12,9-palcový, 2. generácia), model Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro (10,5-palcový), model Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro (9,7-palcový), model Wi-Fi + Cellular

Ak sa v rámci programu vo vašom predchádzajúcom iPade používala nano-SIM karta, postupujte podľa týchto krokov. Ak sa vstavaná Apple SIM karta používa v predchádzajúcom aj novom iPade, postupujte takto:

 1. Na novom iPade prejdite do menu Nastavenia > Mobilné dáta > Nastaviť mobilné dáta.
 2. Ak sa vedľa požadovaného operátora zobrazuje tlačidlo Prevod, klepnite naň. Potom postupujte podľa pokynov na prenos služby. Na dokončenie aktivácie môže byť potrebné počkať niekoľko minút.
 3. Ak sa tlačidlo Prevod nezobrazuje alebo ak sa program nedá preniesť, môže byť potrebné kontaktovať operátora.2

Prenos z jedného iPadu so SIM kartou do iného

Spôsob prenosu programu závisí od typu SIM karty v jednotlivých iPadoch. 

Ak majú SIM karty v iPadoch rovnakú veľkosť

Ak sa v oboch zariadeniach používa nano-SIM karta alebo mikro-SIM karta, postupujte takto:

 1. Vypnite obe zariadenia: stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, až kým sa nezobrazí červený posuvník. Potom posuvník potiahnite prstom.
 2. Pomocou nástroja na vybratie SIM karty, ktorý ste dostali spolu s iPadom, otvorte zásuvku na SIM kartu na predchádzajúcom iPade.
 3. Otvorte zásuvku na SIM kartu na novom iPade. Ak je v rámčeku vložená SIM karta, vyberte ju.
 4. Do rámčeka na SIM kartu nového iPadu vložte SIM kartu z predchádzajúceho iPadu.
 5. Rámček úplne zasuňte, a to v rovnakej orientácii, v akej ste ho vybrali (zasunúť ho možno len jedným spôsobom).
 6. Zapnite obe zariadenia.

Dokončenie aktivácie môže trvať niekoľko minút.

Ak potrebujete pomoc s prenosom programu alebo ak používate firemný alebo fakturovaný účet, môže byť potrebné kontaktovať operátora.2

Ak sa v jednom iPade používa mikro-SIM karta a v druhom nano-SIM karta

 1. Kontaktujte svojho operátora2 a požiadajte ho o novú nano-SIM kartu pre váš nový iPad.
 2. Vypnite obe zariadenia: stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, až kým sa nezobrazí červený posuvník. Potom posuvník potiahnite prstom.
 3. Pomocou nástroja na vybratie SIM karty, ktorý ste dostali spolu s iPadom, otvorte zásuvku na SIM kartu na predchádzajúcom iPade.
 4. Otvorte zásuvku na SIM kartu na novom iPade. Ak je v rámčeku vložená SIM karta, vyberte ju.
 5. Do rámčeka na SIM kartu nového iPadu vložte novú SIM kartu.
 6. Rámček úplne zasuňte, a to v rovnakej orientácii, v akej ste ho vybrali. Zasunúť ho možno len jedným spôsobom.
 7. Zapnite obe zariadenia.

Ak potrebujete pomoc s prenosom programu alebo ak používate firemný alebo fakturovaný účet, môže byť potrebné kontaktovať operátora.2

Ďalšie informácie

 

 1. Neplatí pre Čínu.
 2. Na váš iPad sa vzťahujú pravidlá poskytovateľa bezdrôtových služieb, ktoré môžu zahŕňať obmedzenia prenosu dátového programu. Ďalšie informácie vám poskytne operátor. Ak neviete, ktorého operátora je potrebné kontaktovať, prejdite na iPade do menu Nastavenia > Operátor alebo vyberte SIM kartu a pozrite si na nej názov alebo logo operátora.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: