Overenie pravosti manuálne stiahnutých aktualizácií softvéru Apple

Keď manuálne stiahnete balík aktualizácií pre Mac, môžete overiť podpis a uistiť sa, že balík je pravý a úplný.

Na zaistenie pravosti svojho softvéru spoločnosť Apple digitálne podpisuje všetky aktualizácie a ponúka ich výlučne prostredníctvom obchodu App Store alebo webstránky na sťahovanie súborov podpory spoločnosti Apple. Aktualizácie softvéru Apple vždy získavajte z niektorého z týchto zdrojov a vždy sa v týchto zdrojoch uisťujte, že máte najnovšiu verziu softvéru.

Niektoré aktualizácie softvéru sa overujú automaticky

Keď stiahnete a nainštalujete aktualizáciu od spoločnosti Apple, pred inštaláciou sa automaticky overí digitálny podpis spoločnosti Apple.


Manuálne stiahnuté aktualizácie softvéru je možné overiť manuálne

Ak ste aktualizáciu softvéru Apple stiahli manuálne, môžete sa uistiť o jej pravosti a úplnosti overením digitálneho podpisu pred inštaláciou.

  1. Dvojitým kliknutím na balík aktualizácií softvéru (.pkg) otvorte inštalačný program.
  2. Kliknutím na ikonu zámku  alebo na ikonu certifikátu  v pravom hornom rohu okna inštalačného programu zobrazte informácie o certifikáte. Ak sa žiadna z ikon nezobrazuje, znamená to, že balík nie je podpísaný a nemali by ste ho inštalovať.
  3. Vyberte položku Apple Software Update Certificate Authority podľa obrázka nižšie. Ak sa zobrazí iná certifikačná autorita alebo ak certifikát nie je označený zeleným symbolom zaškrtnutia, ktorý indikuje platný certifikát, balík neinštalujte.

  4. Po kliknutí na trojuholník vedľa slova Podrobnosti sa zobrazia ďalšie informácie o certifikáte.
  5. Odrolujte na koniec časti Podrobnosti a vyhľadajte odtlačok SHA-256.

  6. Uistite sa, že sa odtlačok SHA-256 v inštalačnom programe zhoduje s jedným z nasledujúcich odtlačkov z aktuálneho alebo staršieho certifikátu Apple. Ak sa zhodujú, podpis je overený: kliknite na tlačidlo OK a nechajte inštalačný program pokračovať.

    SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Inštalačný program automaticky overí súbory v balíku. Ak sa vyskytne problém s niektorým súborom, inštalácia sa zastaví bez vykonania zmien v systéme a zobrazí sa správa o tom, že inštalačný program zaznamenal chybu.


Dátum zverejnenia: