Overenie pravosti manuálne stiahnutých aktualizácií softvéru Apple

Ak sa chcete uistiť, že softvér stiahnutý od spoločnosti Apple je pravý a úplný, môžete si overiť jeho digitálny podpis.

Spoločnosť Apple digitálne podpisuje všetky svoje aktualizácie softvéru, aby zaistila ich pravosť. Ponúka ich výhradne prostredníctvom funkcie Aktualizácia softvéru, App Storu alebo svojej stránky so softvérom na stiahnutie. Softvér Apple preto sťahujte vždy iba z týchto zdrojov. A keď sa chcete uistiť, že máte najnovší softvér, pozrite sa práve tam.

Pri sťahovaní a inštalácii softvéru pomocou funkcie Aktualizácia softvéru sa digitálny podpis spoločnosti Apple overí pred inštaláciou automaticky.

Ak máte inštalačný balík (.pkg), jeho pravosť a úplnosť si môžete overiť tak, že ešte pred inštaláciou skontrolujete jeho digitálny podpis.

  1. Otvorte súbor .pkg.
  2. Kliknutím na ikonu zámku  alebo na ikonu certifikátu  v pravom hornom rohu okna inštalačného programu zobrazte informácie o certifikáte. Ak sa žiadna z ikon nezobrazuje, znamená to, že balík nie je podpísaný a nemali by ste ho inštalovať.
  3. Vyberte položku Apple Software Update Certificate Authority podľa obrázka nižšie. Ak sa zobrazí iná certifikačná autorita alebo certifikát nie je označený zeleným symbolom zaškrtnutia, ktorý indikuje platný certifikát, balík neinštalujte.
    Okno inštalátora s vybranou položkou Apple Software Update Certificate Authority
  4. Po kliknutí na šípku vedľa slova Podrobnosti sa zobrazia ďalšie informácie o certifikáte.
  5. Rolujte na koniec sekcie Podrobnosti a vyhľadajte odtlačok SHA-256.
    Okno inštalátora, kde sa v sekcii Podrobnosti zobrazujú jednotlivé odtlačky
  6. Uistite sa, že odtlačok SHA-256 inštalátora sa zhoduje s nasledujúcim odtlačkom. Ak sa zhodujú, podpis je overený: kliknite na tlačidlo OK a nechajte inštalátor pokračovať.
SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Inštalátor automaticky overí súbory v balíku. Ak sa vyskytne problém s niektorým súborom, inštalácia sa zastaví bez vykonania zmien v systéme a zobrazí sa hlásenie, že inštalátor zaznamenal chybu.

Dátum zverejnenia: