Úprava hlasu a rýchlosti čítania pre funkcie VoiceOver a Prečítať obrazovku v iPhone, iPade alebo iPode touch

Funkcie VoiceOver, Prečítať obrazovku a Rozprávať výber používajú v zariadení so systémom iOS alebo iPadOS kompaktný hlas. Môžete si však vybrať z viacerých hlasov, ktoré je možné používať pre reč.

Nastavenie hlasov funkcie VoiceOver

Hlasy vo vylepšenej kvalite môžu zaberať aj viac ako 100 MB. Ak chcete takýto hlas stiahnuť a nainštalovať, pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti.

V rámci funkcie VoiceOver môžete zapnúť viac jazykov, prepínať medzi predvolenou a vylepšenou kvalitou (bez toho, aby ste museli daný hlas znova sťahovať) a zmeniť rýchlosť čítania pre každý hlas. Ak chcete hlasy upraviť, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť > VoiceOver a klepnite na položku Reč.
 2. Klepnite na položku Pridať nový jazyk.
 3. Klepnite na požadovaný jazyk a nárečie. Vrátite sa tým na obrazovku Reč.
 4. Klepnite na položku Hlas a potom na hlas, ktorý chcete použiť.
 5. Vyberte možnosť Predvolená kvalita alebo Vylepšená kvalita. Ak vyberiete vylepšenú kvalitu, hlas sa ešte nestiahol a zariadenie je pripojené k Wi-Fi sieti, hlas sa začne sťahovať.

Úprava rýchlosti čítania

Ak chcete upraviť rýchlosť čítania, postupujte takto:

 1. Prejdite do aplikácie Nastavenia a klepnite na položku Prístupnosť. 
 2. Klepnite na položku Predčítanie obsahu.
 3. Pomocou posuvníka Rýchlosť rozprávania upravte rýchlosť čítania.

Výber hlasu pre funkcie Prečítať obrazovku a Rozprávať výber

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť a klepnite na položku Predčítanie obsahu.
 2. Zapnite jednu z možností Rozprávať výber a Prečítať obrazovku alebo obe možnosti.
 3. Vyberte položku Hlasy.
 4. Vyberte hlas a nárečie, ktoré sa majú používať vo funkciách Prečítať obrazovku a Rozprávať výber.

Odstránenie stiahnutého hlasu

Hlasy Siri pre krajinu alebo oblasť zariadenia nie je možné vymazať. Zmenou nastavení jazyka a krajiny alebo oblasti môžete vymazať niektoré hlasy Siri, automaticky sa však stiahne najmenej jeden hlas pre danú krajinu alebo oblasť.

Je možné odstrániť hlasy vo vylepšenej kvalite a hlasy, ktoré ste stiahli. Postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť > VoiceOver a klepnite na položku Predčítanie obsahu.
 2. Klepnite na položku Hlas a potom na hlas, ktorý chcete odstrániť.
 3. Klepnite na položku Upraviť.
 4. Klepnite na ikonu  a potom na položku Vymazať. Hlas môžete vymazať aj tak, že ho potiahnete doľava.
Dátum zverejnenia: