Nastavenie hlasov pre funkcie VoiceOver, Prečítať obrazovku a Rozprávať výber na iPhone, iPade alebo iPode touch

Funkcie VoiceOver, Prečítať obrazovku a Rozprávať výber používajú na zariadení so systémom iOS predvolene len kompaktný hlas. Môžete si však vybrať z viacerých hlasov, ktoré môžete používať pre reč.

Nastavenie hlasov funkcie VoiceOver

Hlasy vo vylepšenej kvalite môžu zaberať aj viac ako 100 MB. Ak chcete takýto hlas stiahnuť a nainštalovať, pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti.

V rámci funkcie VoiceOver môžete povoliť viaceré jazyky, prepínať medzi predvolenou a vylepšenou kvalitou (bez toho, aby ste museli daný hlas znova sťahovať) a zmeniť rýchlosť čítania pre každý hlas:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Reč.
 2. Klepnite na položku Pridať nový jazyk.
 3. Klepnite na požadovaný jazyk a nárečie. Vrátite sa tým na obrazovku Reč.
 4. Klepnite na položku Hlas a potom na hlas, ktorý chcete použiť.
 5. Vyberte možnosť Predvolená kvalita alebo Vylepšená kvalita. Ak vyberiete vylepšenú kvalitu, hlas sa ešte nestiahol a zariadenie je pripojené k Wi-Fi sieti, hlas sa začne sťahovať.
 6. Rýchlosť hlasu zmeníte pomocou posuvníka Rýchlosť rozprávania.

Výber hlasu pre funkcie Prečítať obrazovku a Rozprávať výber

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Reč.
 2. Zapnite možnosť Rozprávať výber, Prečítať obrazovku alebo obe možnosti.
 3. Vyberte položku Hlasy.
 4. Vyberte hlas a nárečie, ktoré chcete používať s funkciami Prečítať obrazovku a Rozprávať výber.

Odstránenie stiahnutého hlasu

Ak niektorý hlas s vylepšenou kvalitou nepoužívate, môžete ho odstrániť:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Reč.
 2. Klepnite na položku Hlas a potom na hlas, ktorý chcete odstrániť.
 3. Klepnite na položku Upraviť.
 4. Klepnite na ikonu  a potom na položku Vymazať. Hlas môžete vymazať aj tak, že ho potiahnete doľava.

Hlasy Siri pre krajinu alebo oblasť zariadenia nie je možné vymazať. Zmenou nastavení jazyka a krajiny alebo oblasti môžete vymazať niektoré hlasy Siri, automaticky sa však stiahne najmenej jeden hlas pre danú krajinu alebo oblasť.

Používanie hlasu Alex

Ak používate angličtinu, môžete si stiahnuť hlas Alex. Prečítajte si, kde je hlas Alex dostupný a ako sa používa.

Dátum zverejnenia: