Odosielanie šifrovaných správ v systéme iOS pomocou štandardu S/MIME v prostredí systému Exchange

Systém iOS podporuje štandard S/MIME, ktorý umožňuje odosielať šifrované e-mailové správy.

Odosielanie šifrovaných správ vyžaduje certifikát príjemcu (verejný kľúč). Aplikácia Mail získava prístup k tomuto certifikátu jedným z dvoch spôsobov v závislosti od toho, či sa príjemca nachádza vo vašom prostredí systému Exchange. V tomto článku sú vysvetlené obidva spôsoby.

Šifrovanie správ

Pri konfigurácii S/MIME pre váš účet si môžete zvoliť možnosť „Predvolene šifrovať“ pri vytváraní nových správ.

V systéme iOS 13.4 alebo novšom sa odpovede a preposielané správy budú šifrovať podľa toho, či bola šifrovaná prichádzajúca správa, a nie podľa predvoleného nastavenia vo vašom systéme. Stav šifrovania odchádzajúcej správy môžete zmeniť aj pomocou modrej ikony zámku:

Odosielanie šifrovaných správ používateľom vo vašom prostredí systému Exchange

Ak je príjemcom používateľ v rovnakom prostredí systému Exchange, systém iOS vyhľadá potrebný certifikát na šifrovanie správy.

Pri odosielaní šifrovaných správ kontaktom vo vašom prostredí systému Exchange postupujte takto:

 1. Vytvorte novú správu v aplikácii Mail. Všimnite si ikonu odomknutého zámku, ktorá označuje, že pre váš účet Exchange je povolené šifrovanie správ.
 2. Začnite zadávať adresu príjemcu vo vašej organizácii so systémom Exchange.
 3. Aplikácia Mail skontroluje zoznam GAL a zistí certifikát S/MIME príjemcu.
 4. Keď aplikácia Mail nájde certifikát, napravo od kontaktného mena príjemcu sa zobrazí ikona zámku a adresa sa zvýrazní namodro. Všimnite si väčšiu modrú ikonu zámku – ňou môžete prepínať šifrovanie správy a tak ľahko vytvárať šifrované aj nešifrované správy.
 5. Ak pridáte príjemcu a aplikácia Mail nenájde príslušný certifikát, daná adresa sa zvýrazní načerveno a napravo od adresy príjemcu sa zobrazí ikona odomknutého zámku. Správa sa teraz označí ikonou odomknutého zámku a textom Nie je možné šifrovať.

Odoslanie šifrovanej správy používateľovi mimo vášho prostredia systému Exchange

Ak sa zamýšľaný príjemca nachádza mimo prostredia systému Exchange odosielateľa alebo ak odosielateľ nepoužíva účet Exchange, do zariadenia je potrebné nainštalovať certifikát príjemcu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. V podpísanej správe od zamýšľaného príjemcu klepnite na adresu odosielateľa. V neplatných podpisoch sa napravo od adresy odosielateľa zobrazuje červený otáznik . Aplikácia Mail označuje platné podpisy modrým začiarknutím napravo od adresy odosielateľa.
 2. Ak bol certifikát odosielateľa vydaný neznámou certifikačnou autoritou, môžete pre danú e-mailovú adresu nainštalovať certifikát manuálne. Klepnite na možnosť Zobraziť certifikát.

 3. Ak chcete nainštalovať podpisový certifikát odosielateľa, klepnite na tlačidlo Inštalovať.
 4. Tlačidlo Inštalovať sa zafarbí načerveno a jeho názov sa zmení na Odstrániť. Klepnutím na tlačidlo Hotovo v pravom hornom rohu dokončite proces inštalácie certifikátu.
 5. Systém iOS priradí tento digitálny certifikát k e-mailovej adrese príjemcu, čím umožní šifrovanie správ.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: