Odosielanie šifrovaných správ v systéme iOS pomocou štandardu S/MIME v prostredí systému Exchange

Systém iOS podporuje štandard S/MIME, ktorý umožňuje odosielať šifrované e-mailovej správy. 

Odosielanie šifrovaných správ vyžaduje certifikát príjemcu (verejný kľúč). Aplikácia Mail získava prístup k tomuto certifikátu jedným z dvoch spôsobov v závislosti od toho, či sa príjemca nachádza vo vašom prostredí systému Exchange. V tomto článku sú vysvetlené obidva spôsoby.

Šifrovanie správ

Pri konfigurovaní štandardu S/MIME vo svojom účte môžete vybrať možnosť Automaticky šifrovať, ktorá sa bude používať pri vytváraní nových správ.

Aj keď zapnete možnosť Automaticky šifrovať, pomocou modrej ikony zámku môžete naďalej rozhodnúť, či sa správa, ktorú práve vytvárate, zašifruje:

 

 

Odosielanie šifrovaných správ používateľom vo vašom prostredí systému Exchange

Ak je príjemcom používateľ v rovnakom prostredí systému Exchange, systém iOS vyhľadá certifikát potrebný na zašifrovanie správy. Systém iOS pri tom kontroluje globálny zoznam adries (GAL) a vaše kontakty. 

Pri odosielaní šifrovaných správ kontaktom vo vašom prostredí systému Exchange postupujte takto:

  1. Vytvorte novú správu v aplikácii Mail. Všimnite si ikonu odomknutého zámku, ktorá označuje, že pre váš účet Exchange je povolené šifrovanie správ.
  2. Začnite zadávať adresu príjemcu vo vašej organizácii so systémom Exchange.
  3. Aplikácia Mail skontroluje zoznam GAL a zistí certifikát S/MIME príjemcu.
  4. Ak aplikácia Mail nájde certifikát, napravo od kontaktného mena príjemcu sa zobrazí ikona zámku a adresa sa zvýrazní namodro. Všimnite si väčšiu modrú ikonu zámku, ktorá umožňuje prepnúť šifrovanie správy. Môžete tak jednoducho vytvárať zašifrované aj nezašifrované správy.
  5. Ak pridáte príjemcu a aplikácia Mail nenájde príslušný certifikát, daná adresa sa zvýrazní načerveno a napravo od adresy príjemcu sa zobrazí ikona odomknutého zámku. Správa sa teraz označí ikonou odomknutého zámku a textom Nie je možné šifrovať.

Odoslanie šifrovanej správy používateľovi mimo vášho prostredia systému Exchange

Ak sa zamýšľaný príjemca nachádza mimo prostredia systému Exchange odosielateľa alebo ak odosielateľ nepoužíva účet Exchange, do zariadenia odosielateľa je potrebné nainštalovať certifikát príjemcu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

  1. V podpísanej správe od zamýšľaného príjemcu klepnite na tlačidlo adresy odosielateľa. V neplatných podpisoch sa napravo od adresy odosielateľa zobrazuje červený otáznik  . Aplikácia Mail označuje platné podpisy modrým začiarknutím   napravo od adresy odosielateľa.
  2. Ak certifikát odosielateľa vydala neznáma certifikačná autorita, ktorá sa nenachádza vo vašom prostredí systému Exchange, klepnite na položku Zobraziť certifikát.
  3. Ak chcete nainštalovať podpisový certifikát odosielateľa, klepnite na tlačidlo Inštalovať.
  4. Tlačidlo Inštalovať sa zafarbí načerveno a jeho názov sa zmení na Odstrániť. Klepnutím na tlačidlo Hotovo v pravom hornom rohu dokončite proces inštalácie certifikátu.
  5. Systém iOS priradí tento digitálny certifikát k e-mailovej adrese príjemcu, čím umožní šifrovanie správ.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: