Importovanie kontaktov zo SIM karty do iPhonu

Do iPhonu môžete importovať kontakty zo SIM karty, ak takýto postup vaša SIM karta podporuje. Prečítajte si, ako postupovať.

iPhone neukladá kontakty na SIM kartu. Ak chcete preniesť kontakty medzi iPhonmi, môžete pomocou služby iCloud vytvoriť zálohu alebo preniesť obsah medzi zariadeniami.

Importovanie kontaktov uložených na SIM karte

  1. Ak v iPhone nepoužívate SIM kartu z predchádzajúceho telefónu:
  2. Klepnite na položky Nastavenia > Kontakty > Importovať zo SIM karty. 
  3. Počkajte na dokončenie importu.
  4. Ak ste v kroku 1 vymenili SIM karty, vytiahnite SIM kartu a nahraďte ju SIM kartou pre iPhone.
  5. Otvorte aplikáciu Kontakty a skontrolujte, či sa kontakty importovali.

Formát informácií o kontaktoch importovaných zo SIM karty závisí od spôsobu, akým predchádzajúci telefón ukladal informácie na SIM kartu. Ak potrebujete pomoc s importovaním kontaktov z telefónu inej značky než Apple, pozrite si webovú stránku výrobcu, navštívte obchod s aplikáciami alebo kontaktujte svojho operátora.

iPhone neukladá kontakty na SIM kartu. Ak chcete preniesť kontakty medzi iPhonmi, môžete pomocou služby iCloud vytvoriť zálohu alebo preniesť obsah medzi zariadeniami.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: