Limity pre album Môj Fotostream a Zdieľané albumy

iCloud obmedzuje počet fotiek, ktoré môžete nahrať do albumu Môj Fotostream alebo do zdieľaných albumov v priebehu jednej hodiny, dňa alebo mesiaca, aby sa zabránilo neúmyselnému alebo nadmernému používaniu.

Limity pre nahrávanie do albumu Môj Fotostream

Limity pre album Môj Fotostream uvedené nižšie sú založené na predpokladaných modeloch nahrávania. Pre nahrávanie do albumu Môj Fotostream platia nasledujúce limity:

 • Nahranie do albumu Môj Fotostream za jednu hodinu: 1 000 fotiek
 • Nahranie do albumu Môj Fotostream za jeden deň: 10 000 fotiek
 • Nahranie do albumu Môj Fotostream za jeden mesiac: 25 000 fotiek

Ak niektorý z týchto limitov prekročíte, nahrávanie do albumu Môj Fotostream sa vám dočasne pozastaví a v zariadení sa môže zobraziť upozornenie. Nahrávanie sa automaticky obnoví, keď už limit nebudete prekračovať, napríklad po uplynutí príslušnej hodiny alebo dňa.

Limity návrhov na zdieľanie

Návrhy na zdieľanie sú obmedzené na 5 000 položiek s maximálnou veľkosťou zdieľania 1 GB.

Limity Zdieľaných albumov

Na Zdieľané albumy sa vzťahujú tieto hodinové a denné limity:

 • Maximálny počet fotiek a videí od jedného prispievateľa v rámci všetkých zdieľaných albumov za jednu hodinu: 1 000
 • Maximálny počet fotiek a videí od jedného prispievateľa v rámci všetkých zdieľaných albumov za jeden deň: 10 000

Tieto limity pre zdieľanie nesúvisia s limitmi pre nahrávanie uvedenými vyššie. Počas jedného dňa môžete napríklad nahrať do albumu Môj Fotostream 10 000 fotiek a potom zdieľať týchto 10 000 fotiek alebo 10 000 iných fotiek.

Niektoré ďalšie limity pre zdieľané albumy:

 • Maximálny počet zdieľaných albumov, ktoré môže vlastník zdieľať: 200
 • Maximálny počet zdieľaných albumov, na odber ktorých sa používateľ môže prihlásiť: 200
 • Maximálny počet odberateľov na jeden zdieľaný album: 100 (počet odberateľov každého zdieľaného albumu)
 • Maximálny celkový počet fotiek a videí od všetkých prispievateľov v ktoromkoľvek zdieľanom albume: 5 000
 • Maximálny počet komentárov k jednej fotke alebo videu v zdieľanom albume: 200 (komentárom môže byť hodnotenie Páči sa alebo zadaný text)
 • Maximálny počet znakov v jednom komentári: 1 024
 • Maximálny počet pozvánok, ktoré môže vlastník zdieľaného albumu odoslať za jeden deň: 200

Ďalšie informácie

Prečítajte si viac o albume Môj FotostreamZdieľaných albumoch.

Fotky nahrané do albumu Môj Fotostream alebo do Zdieľaných albumov sa nezapočítavajú do limitu úložného priestoru v službe iCloud. V službe iCloud sú fotky, ktoré ste nahrali do albumu Môj Fotostream, uložené 30 dní, aby ste mali dostatok času na pripojenie k službe iCloud a na ich stiahnutie. Prečítajte si, ako ukladať fotky z albumu Môj Fotostream alebo zo zdieľaného albumu do svojho zariadenia.

Podporované sú tieto typy súborov:

 • Obrázky pre album Môj Fotostream: formáty JPEG, TIFF, PNG a väčšina formátov RAW.
 • Video a formáty súborov pre Zdieľané albumy: typy súborov MP4 a QuickTime a formáty súborov videa H.264 a MPEG-4. Videá môžu mať dĺžku maximálne 15 minút.

Pri importovaní fotiek majte na pamäti:

 • Keď importujete fotky do iPadu alebo iPhonu s použitím súpravy na pripojenie fotoaparátu, fotky sa uložia priamo na tab Fotky. Ak je album Môj Fotostream aktívny a ste pripojený k bezdrôtovej sieti, hrozí vám prekročenie niektorého z uvedených limitov. Zabránite tomu deaktivovaním albumu Môj Fotostream, keď importujte fotky do iPadu alebo iPhonu s použitím súpravy na pripojenie fotoaparátu.
 • Keď do aplikácie iPhoto alebo Aperture importujete veľké množstvo fotiek, hrozí prekročenie niektorého z limitov uvedených vyššie, ak ste v nastaveniach albumu Môj Fotostream zvolili možnosť Automatické odosielanie. Pri nahrávaní do albumu Môj Fotostream sa v prípade dosiahnutia maximálneho množstva aplikácia iPhoto alebo Aperture pozastaví. Nahrávanie sa automaticky spustí znova po uplynutí príslušnej hodiny, dňa alebo mesiaca podľa toho, ktorý limit sa dosiahol.
 • Ak ste v zariadení so systémom iOS 8.3 alebo OS X Yosemite, verzia 10.10.3 aktivovali iCloud Fotky, album Môj Fotostream nahrá vaše najnovšie fotky, aby sa mohli zdieľať so zariadeniami, ktoré iCloud Fotky nepoužívajú. Fotky v albume Môj Fotostream sa automaticky pridajú do albumu Všetky fotky pre zariadenia s povolenou službou iCloud Fotky.

Z dôvodu obmedzení úložného priestoru sa na zariadení Apple TV môžu zobrazovať len vaše najnovšie fotky.

Dátum zverejnenia: