Nastavenie bannerov zásad v systéme macOS

Prečítajte si, ako nastaviť zobrazovanie vlastných bannerov v prihlasovacom okne na Macu.

Banner zásad zobrazený na iMacu

Banner zásad je banner, ktorý sa zobrazí v prihlasovacom okne a vyžaduje, aby ste ho pred pokračovaním potvrdili.

Informácie o banneroch zásad

Môžete nastaviť prihlasovaciu správu, ktorá sa zobrazí na prihlasovacej obrazovke Macu. Môžete tiež nastaviť banner „zásad“ obsahujúci dlhšiu správu, ktorý musíte pred prihlásením potvrdiť. Môže to byť užitočné v situáciách, keď potrebujete, aby používatelia pred použitím počítača vyjadrili súhlas s podmienkami, napríklad so zásadami vhodného používania, alebo ich potvrdili.

Vytvorenie bannera

  1. Vytvorte dokument vo formáte obyčajného textu (.txt) alebo vo formáte RTF (.rtf) obsahujúci banner.
  2. Vyberte Súbor > Uložiť a ako názov dokumentu zadajte PolicyBanner.
  3. Skopírujte súbor PolicyBanner do priečinka /Library/Security/. 

Pri ďalšom reštartovaní počítača sa namiesto zvyčajnej prihlasovacej obrazovky zobrazí banner. 

Banner sa nezobrazuje

Ak sa banner nezobrazuje, skontrolujte nasledujúce položky.

Skontrolujte FileVault

Ak v počítači používate úplné šifrovanie disku FileVault, banner zásad sa zobrazí po prihlásení prvého používateľa pred zobrazením plochy. Prvé prihlásenie sa vykoná na odomknutie štartovacieho disku. 

Skontrolujte svoje povolenia

V niektorých prípadoch môže byť potrebné upraviť povolenia pre súbor PolicyBanner.

V prípade súborov .txt alebo .rtf nastavte povolenia pre súbor bannera zásad tak, aby mali všetci (ostatní) oprávnenie na čítanie:

sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.txt
sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.rtf 

V prípade súborov .rtfd upravte oprávnenia tak, aby mali všetci (ostatní) oprávnenie na čítanie aj spúšťanie:

sudo chmod -R o+rx /Library/Security/PolicyBanner.rtfd

Aktualizujte predbežný spúšťací oddiel

Ak sa banner zásad stále nezobrazuje, aktualizujte predbežný spúšťací oddiel:

diskutil apfs updatePreboot /
Dátum zverejnenia: