Konvertovanie dokumentov apky Pages na PDF súbory, súbory programu Microsoft Word a iné súbory

Ak chcete dokumenty apky Pages otvoriť v iných apkách, najskôr ich skonvertujte v apke Pages. V apke Pages môžete otvoriť aj dokumenty programu Microsoft Word a iné typy súborov.

Dokumenty v apke Pages môžete konvertovať a otvárať na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu. Ak nemáte zariadenie Apple, môžete použiť službu Pages online na stránke iCloud.com.

Konvertovanie a otváranie dokumentov v apke Pages na iPhone alebo iPade

V apke Pages na iPhone alebo iPade môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Pozrite si, ktoré formáty sú kompatibilné s apkou Pages na iPhone a iPade.

Konvertovanie dokumentu apky Pages v apke Pages na iPhone alebo iPade

Ak chcete otvoriť dokument apky Pages v inej apke, ako je napríklad Microsoft Word, pomocou apky Pages dokument skonvertujte na vhodný formát.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete skonvertovať, a potom klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Exportovať.
 3. Vyberte formát dokumentu.
 4. Ak ste si vybrali formát EPUB, nastavte prípadné ďalšie možnosti.
 5. Vyberte, ako chcete dokument odoslať, napríklad pomocou apky Mail alebo Správy.

Otvorenie súboru v apke Pages na iPhone alebo iPade

Ak chcete v apke Pages na iPhone alebo iPade otvoriť súbor, ako je napríklad súbor programu Microsoft Word, klepnite na daný súbor v správcovi dokumentov. Ak správcu dokumentov nevidíte, klepnite na Dokumenty (na iPade) alebo na tlačidlo Späť  (na iPhone) a potom na súbor, ktorý chcete otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, formát súboru nie je kompatibilný.

V apke Pages môžete otvoriť aj súbor z inej apky, napríklad z apky Súbory, alebo z e-mailu:

 1. Otvorte druhú apku a potom vyberte dokument alebo prílohu.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať .
 3. Klepnite na možnosť Kopírovať do Pages. Pôvodný súbor zostáva nezmenený.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie o tom, že dokument bude vyzerať inak. Apka Pages vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma. Klepnutím na Hotovo otvorte dokument v apke Pages.


Konvertovanie a otváranie dokumentov v apke Pages pre Mac

V apke Pages pre Mac môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Pozrite si, ktoré formáty sú kompatibilné.

Konvertovanie dokumentu apky Pages v apke Pages pre Mac

Ak chcete otvoriť dokument apky Pages v inej apke, ako je napríklad Microsoft Word, pomocou apky Pages dokument skonvertujte na vhodný formát.

 1. Otvorte dokument apky Pages, ktorý chcete skonvertovať.
 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať do a vyberte formát.
 3. V okne, ktoré sa otvorí, môžete vybrať iný formát alebo nastaviť ľubovoľné ďalšie možnosti. Môžete napríklad vyžadovať heslo na otvorenie exportovaného PDF súboru, rozhodnúť sa, že v exportovanej knihe vo formáte EPUB použijete obsah, alebo vybrať formát exportovaného dokumentu programu Word.
 4. Kliknite na Ďalej. 
 5. Zadajte názov súboru a potom vyberte jeho umiestnenie.
 6. Kliknite na Exportovať.

Ak chcete odoslať súbor v určitom formáte cez apku Mail, Správy, AirDrop alebo Poznámky, vyberte Zdieľať > Odoslať kópiu, vyberte spôsob odoslania dokumentu a potom vyberte formát.

Otvorenie súboru v apke Pages pre Mac

Súbor môžete otvoriť vo Finderi alebo v apke Pages:

 • Stlačte kláves Ctrl, vo Finderi kliknite na príslušný súbor a potom kliknite na Otvoriť v apke > Pages. Ak je apka Pages jediným textovým editorom na Macu, stačí len dvakrát kliknúť na súbor.
 • V apke Pages pre Mac vyberte Súbor > Otvoriť, vyberte súbor a potom kliknite na Otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, súbor nie je v kompatibilnom formáte.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie o tom, že dokument bude vyzerať inak. Apka Pages vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma. Okrem toho sa môžu zobrazovať upozornenia pri otváraní dokumentov vytvorených v starších verziách apky Pages.


Otvorenie a konvertovanie dokumentov v službe Pages pre iCloud

Služba Pages pre iCloud vám umožňuje otvárať, upravovať a zdieľať súbory pomocou podporovaného prehliadača na Macu alebo PC. Zistite, ktoré formáty súborov sú kompatibilné so službou Pages pre iCloud. Ak nemáte zariadenie Apple, prečítajte si, ako si vytvoriť Apple ID.

Konvertovanie dokumentu apky Pages v službe Pages pre iCloud

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou Apple ID.
 2. Kliknite na Pages.
 3. V správcovi dokumentov kliknite v súbore, ktorý chcete konvertovať, na tlačidlo Viac  a vyberte Stiahnuť kópiu. Ak máte otvorený dokument, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Nástroje  a vyberte Stiahnuť kópiu.*
 4. Vyberte formát dokumentu. Súbor sa začne sťahovať do umiestnenia pre stiahnuté položky nastaveného v prehliadači.

* Ak chcete dokument konvertovať na knihu vo formáte EPUB, otvorte ho, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Nástroje  a vyberte Stiahnuť kópiu.

Otvorenie súboru v službe Pages pre iCloud

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou Apple ID.
 2. Kliknite na Pages.
 3. Potiahnite súbor, ktorý chcete nahrať, do správcu dokumentov apky Pages v prehliadači. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Odoslať , vybrať súbor a potom kliknúť na Vybrať.
 4. V správcovi dokumentov dvakrát kliknite na súbor.


Kontrola kompatibility formátu súborov

Formáty, ktoré môžete otvoriť v apke Pages

Tieto formáty súborov môžete otvoriť v apke Pages na iPhone, iPade či Macu a online na stránke iCloud.com:

 • Súbory všetkých verzií apky Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) a Office 97 alebo novšia verzia (.doc)
 • Formátovaný text (.rtf/.rtfd)
 • Súbory s obyčajným textom (.txt)

Formáty, na ktoré môžete konvertovať dokumenty apky Pages

Pages na iPhone alebo iPade:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • Formátovaný text (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB
 • Súbory s obyčajným textom (.txt)

Pages pre Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) a Office 97 alebo novšia verzia (.doc)
 • Formátovaný text (.rtf/.rtfd)
 • Súbory s obyčajným textom (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

Pages pre iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • PDF
 • EPUB


Viac informácií

 • Apka Pages na iPhone, iPade či Macu a online na stránke iCloud.com používa rovnaký formát súborov. Ak vytvoríte alebo upravíte dokument v apke Pages na jednej platforme, môžete ho otvoriť v apke Pages na ktorejkoľvek inej platforme.
 • Najnovšiu verziu apky Pages pre iPhone alebo iPad si môžete nainštalovať z App Storu. Apku Pages na Macu si môžete aktualizovať pomocou apky App Store na Macu.
 • Ak konvertujete dokument apky Pages na dokument kompatibilný s apkou Pages ’09, prečítajte si informácie o zmenách, ku ktorým dochádza pri exporte do formátu iWork ’09.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: