Konverzia súborov Pages, Numbers a Keynote do formátov Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF a ďalších

Súbory Word, Excel a PowerPoint môžete konvertovať na súbory Pages, Numbers a Keynote.

Konverzia súborov Pages, Numbers a Keynote

Ak chcete otvoriť súbor Pages, Numbers alebo Keynote v apke Word, Excel alebo PowerPoint, najskôr súbor skonvertujte v príslušnej apke iWork. Súbory môžete konvertovať na iPhone, iPade, Macu alebo online na stránke iCloud.com. Pri konverzii súboru sa vytvorí jeho kópia v novom formáte. Pôvodný súbor zostane nezmenený.

Konverzia súboru Pages, Numbers alebo Keynote na iPhone, iPade alebo Macu

 1. Keď máte súbor otvorený, na paneli s nástrojmi klepnite alebo kliknite na tlačidlo Zdieľať a potom klepnite alebo kliknite na Exportovať a odoslať.
 2. Vyberte formát dokumentu:
  • Ak chcete skonvertovať dokument Pages do formátu Word, vyberte možnosť Word.
  • Ak chcete skonvertovať tabuľky Numbers do formátu Excel, vyberte možnosť Excel.
  • Ak chcete skonvertovať prezentáciu Keynote do formátu PowerPoint, vyberte možnosť PowerPoint.
  • V závislosti od apiek iWork, ktoré používate, môžete súbory konvertovať aj do formátu PDF a rôznych iných formátov. 
 3. Uloženie skonvertovaného súboru do zariadenia alebo na iCloud Drive:
  • Na iPhone alebo iPade klepnite na Uložiť do Súborov a vyberte umiestnenie.
  • Na Macu kliknite na Uložiť a vyberte umiestnenie.
 4. Zdieľanie konvertovaného súboru:
  • Na iPhone alebo iPade vyberte, ako chcete súbor odoslať, napríklad cez Mail či Správy, a potom súbor odošlite.
  • Na Macu kliknite na Odoslať kópiu, vyberte spôsob odoslania súboru a potom súbor odošlite.

Konverzia súboru Pages, Numbers alebo Keynote online na stránke iCloud.com

Apky Pages, Numbers a Keynote pre iCloud umožňujú otvárať, upravovať a zdieľať súbory pomocou podporovaného prehliadača na Macu alebo PC.

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou Apple ID. Ak nemáte zariadenie Apple, prečítajte si, ako si vytvoriť Apple ID.
 2. Dvakrát kliknite na apku Pages, Numbers alebo Keynote.
 3. V správcovi dokumentov, tabuliek alebo prezentácií kliknite na tlačidlo Viac  pri súbore, ktorý chcete skonvertovať, a potom vyberte Stiahnuť kópiu. Ak máte súbor otvorený, na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Viac  a vyberte Stiahnuť kópiu.
 4. Vyberte formát dokumentu. Skonvertovaný súbor sa stiahne do predvoleného umiestnenia na sťahovanie v prehliadači.

Konverzia súborov Word, Excel alebo PowerPoint na súbory Pages, Numbers alebo Keynote

Súbory môžete konvertovať na iPhone, iPade, Macu alebo online na stránke iCloud.com. Pôvodný súbor zostane po konverzii nezmenený.

Konverzia súboru Word, Excel alebo PowerPoint na súbor Pages, Numbers alebo Keynote na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte apku iWork, do ktorej chcete súbor skonvertovať. Ak chcete napríklad skonvertovať dokument Word na dokument Pages, otvorte apku Pages.
 2. V správcovi dokumentov, tabuliek alebo prezentácií vyhľadajte súbor, ktorý chcete skonvertovať, a klepnite naň. Ak správcu dokumentov nevidíte, klepnite na tlačidlo Späť a potom na súbor, ktorý chcete otvoriť.

Ak sa súbor zobrazuje sivou farbou, znamená to, že nie je v kompatibilnom formáte a nedá sa otvoriť. Takýto súbor môžete skúsiť otvoriť v inej apke iWork.

Konverzia súboru Word, Excel alebo PowerPoint na súbor Pages, Numbers alebo Keynote na Macu

Súbor Word, Excel alebo PowerPoint môžete skonvertovať na súbor Pages, Numbers alebo Keynote pomocou Findera alebo príslušnej apky:

 • Vo Finderi kliknite na požadovaný súbor so stlačeným klávesom Control, vyberte Otvoriť v apke a potom vyberte Pages, Numbers alebo Keynote.
 • V apke Pages, Numbers alebo Keynote vyberte Súbor > Otvoriť, vyberte súbor a potom kliknite na Otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, súbor nie je v kompatibilnom formáte.

Po otvorení súboru sa vám môže zobraziť správa, že chýbajú písma alebo že súbor bude z iného dôvodu vyzerať inak. Okrem toho sa môžu zobrazovať varovania pri otváraní dokumentov vytvorených v starších verziách apky.

Konverzia súboru Word, Excel alebo PowerPoint v apke Pages, Numbers alebo Keynote pre iCloud

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou Apple ID. Ak nemáte zariadenie Apple, prečítajte si, ako si vytvoriť Apple ID.
 2. Vyberte apku iWork, ktorú chcete otvoriť.
 3. Potiahnite súbor, ktorý chcete otvoriť, do správcu dokumentov, tabuliek alebo prezentácií v prehliadači. Alebo kliknite na tlačidlo Odoslať , vyberte súbor a potom kliknite na Odoslať. 
 4. Dvakrát kliknite na súbor.

Kontrola kompatibility formátu súborov

Apky Pages, Numbers a Keynote sú kompatibilné so širokou škálou typov súborov.

Kompatibilita formátu súborov apky Pages

Dokumenty Pages môžete konvertovať na tieto typy súborov:

 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)1
 • PDF
 • EPUB (na iPhone, iPade a Macu)
 • Rich Text Format (RTF/RTFD) (na iPhone, iPade a Macu)
 • Súbory s obyčajným textom (TXT) (na iPhone, iPade a Macu)
 • Pages ’09 (len na Macu)2
 • Obrázok (JPEG, PNG alebo TIFF)

V apke Pages na iPhone, iPade, Macu alebo online na stránke iCloud.com môžete otvárať tieto typy súborov:

 • Súbory všetkých verzií apky Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)
 • Rich Text Format (RTF/RTFD)
 • Súbory s obyčajným textom (TXT)

Kompatibilita formátu súborov apky Numbers

Tabuľky Numbers môžete konvertovať na tieto typy súborov:

 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)1
 • PDF
 • Hodnoty oddelené čiarkami (CSV)
 • Hodnoty oddelené tabulátormi (TSV) (na iPhone, iPade a Macu)
 • Numbers ’09 (len na Macu)

V apke Numbers na iPhone, iPade, Macu alebo online na stránke iCloud.com môžete otvárať tieto typy súborov:

 • Súbory všetkých verzií apky Numbers
 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)
 • Hodnoty oddelené čiarkami (CSV)
 • Textové súbory s hodnotami oddelenými tabulátormi alebo s pevnou šírkou

Kompatibilita formátu súborov apky Keynote

Prezentácie Keynote môžete konvertovať na tieto typy súborov:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (PPTX)1
 • PDF
 • Obrázok (JPEG, PNG alebo TIFF) (na iPhone, iPade a Macu)
 • Animovaný obrázok GIF (na iPhone, iPade a Macu)
 • Film (MOV) (na iPhone, iPade a Macu) vo formáte Apple ProRes alebo HEVC
 • Film (M4V) (len na Macu) vo formáte H.264
 • Keynote ’09 (len na Macu)
 • HTML (len na Macu)

V apke Keynote na iPhone, iPade, Macu alebo online na stránke iCloud.com môžete otvárať tieto typy súborov:

 • Súbory všetkých verzií apky Keynote
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX)

1. Ak potrebujete súbor exportovať do starších formátov programov Microsoft Office, napríklad DOC, XLS alebo PPT, môžete ho exportovať do aktuálneho formátu XML, otvoriť ho v príslušnom programe Office a potom z neho exportovať starší formát.

2. Ak konvertujete dokument apky Pages na dokument kompatibilný s apkou Pages ’09, prečítajte si o zmenách, ku ktorým dochádza pri exporte do formátu iWork ’09.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: