Konvertovanie dokumentov aplikácie Pages na súbory PDF, súbory aplikácie Microsoft Word a iné súbory

Ak chcete dokumenty aplikácie Pages otvoriť v iných aplikáciách, najskôr ich skonvertujte v aplikácii Pages. V aplikácii Pages môžete otvoriť aj dokumenty aplikácie Microsoft Word a iné typy súborov.

Dokumenty v aplikácii Pages môžete konvertovať a otvárať v iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu. Ak nemáte zariadenie Apple, môžete použiť aplikáciu Pages online na stránke iCloud.com.

Konvertovanie a otváranie dokumentov v aplikácii Pages v iPhone alebo iPade

V aplikácii Pages v iPhone alebo iPade môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Pozrite si, ktoré formáty sú kompatibilné s aplikáciou Pages v iPhone a iPade.

Konvertovanie dokumentu aplikácie Pages v aplikácii Pages v iPhone alebo iPade

Ak chcete otvoriť dokument Pages v inej aplikácii, ako je napríklad Microsoft Word, pomocou aplikácie Pages dokument skonvertujte na vhodný formát.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete skonvertovať, a potom klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na položku Exportovať.
 3. Vyberte formát dokumentu.
 4. Ak ste si vybrali formát EPUB, nastavte prípadné ďalšie možnosti.
 5. Vyberte, ako chcete dokument odoslať, napríklad pomocou aplikácie Mail alebo Správy.

Otvorenie súboru v aplikácii Pages v iPhone alebo iPade

Ak chcete v aplikácii Pages v iPhone alebo iPade otvoriť súbor, ako je napríklad súbor aplikácie Microsoft Word, klepnite na daný súbor v správcovi dokumentov. Ak správcu dokumentov nevidíte, klepnite na Dokumenty (v iPade) alebo na tlačidlo Späť  (v iPhone) a potom na súbor, ktorý chcete otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, formát súboru nie je kompatibilný.

V aplikácii Pages môžete otvoriť aj súbor z inej aplikácie, napríklad z aplikácie Súbory alebo z e-mailu:

 1. Otvorte druhú aplikáciu a potom vyberte dokument alebo prílohu.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať .
 3. Klepnite na možnosť Kopírovať do Pages. Pôvodný súbor zostáva nezmenený.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie o tom, že dokument bude vyzerať inak. Aplikácia Pages vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma. Klepnutím na položku Hotovo otvorte dokument v aplikácii Pages.


Konvertovanie a otváranie dokumentov v aplikácii Pages pre Mac

V aplikácii Pages pre Mac môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Pozrite si, ktoré formáty sú kompatibilné.

Konvertovanie dokumentu aplikácie Pages v aplikácii Pages pre Mac

Ak chcete otvoriť dokument Pages v inej aplikácii, ako je napríklad Microsoft Word, pomocou aplikácie Pages dokument skonvertujte na vhodný formát.

 1. Otvorte dokument aplikácie Pages, ktorý chcete skonvertovať.
 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať do a vyberte formát.
 3. V okne, ktoré sa otvorí, môžete vybrať iný formát alebo nastaviť ľubovoľné ďalšie možnosti. Môžete napríklad vyžadovať heslo na otvorenie exportovaného PDF súboru, rozhodnúť sa, že v exportovanej knihe vo formáte EPUB použijete obsah, alebo vybrať formát exportovaného dokumentu aplikácie Word.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej. 
 5. Zadajte názov súboru a potom vyberte jeho umiestnenie.
 6. Kliknite na položku Exportovať.

Ak chcete odoslať súbor v určitom formáte cez aplikáciu Mail, Správy, AirDrop alebo Poznámky, vyberte položky Zdieľať > Odoslať kópiu, vyberte spôsob odoslania dokumentu a potom vyberte formát.

Otvorenie súboru v aplikácii Pages pre Mac

Súbor môžete otvoriť vo Finderi alebo v aplikácii Pages:

 • Stlačte kláves Ctrl a v aplikácii Finder kliknite na príslušný súbor a potom kliknite na položky Otvoriť v aplikácii > Pages. Ak je aplikácia Pages jediným textovým editorom v Macu, stačí len dvakrát kliknúť na súbor.
 • V aplikácii Pages pre Mac vyberte položky Súbor > Otvoriť, vyberte súbor a potom kliknite na položku Otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, súbor nie je v kompatibilnom formáte.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie o tom, že dokument bude vyzerať inak. Aplikácia Pages vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma. Okrem toho sa môžu zobrazovať upozornenia pri otváraní dokumentov vytvorených v starších verziách aplikácie Pages.


Otvorenie a konvertovanie dokumentov v aplikácii Pages pre iCloud

Aplikácia Pages pre iCloud vám umožňuje otvárať, upravovať a zdieľať súbory pomocou podporovaného prehliadača v Macu alebo PC. Zistite, ktoré formáty súborov sú kompatibilné s aplikáciou Pages pre iCloud. Ak nemáte zariadenie Apple, prečítajte si, ako vytvoriť Apple ID.

Konvertovanie dokumentu aplikácie Pages v aplikácii Pages pre iCloud

 1. Prihláste sa do služby iCloud.com so svojím Apple ID.
 2. Kliknite na aplikáciu Pages.
 3. V správcovi dokumentov kliknite v súbore, ktorý chcete konvertovať, na tlačidlo Viac  a vyberte položku Stiahnuť kópiu. Ak máte otvorený dokument, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Nástroje  a vyberte položku Stiahnuť kópiu.*
 4. Vyberte formát dokumentu. Súbor sa začne sťahovať do umiestnenia pre stiahnuté položky nastaveného v prehliadači.

* Ak chcete dokument konvertovať na knihu vo formáte EPUB, otvorte ho, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Nástroje  a vyberte možnosť Stiahnuť kópiu.

Otvorenie súboru v aplikácii Pages pre iCloud

 1. Prihláste sa do služby iCloud.com so svojím Apple ID.
 2. Kliknite na aplikáciu Pages.
 3. Potiahnite súbor, ktorý chcete nahrať, do správcu dokumentov aplikácie Pages v prehliadači. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Odoslať , vybrať súbor a potom kliknúť na položku Vybrať.
 4. V správcovi dokumentov dvakrát kliknite na súbor.


Kontrola kompatibility formátu súborov

Formáty, ktoré môžete otvoriť v aplikácii Pages

Tieto formáty súborov môžete otvoriť v aplikácii Pages v iPhone, iPade, Macu a online na stránke iCloud.com:

 • Súbory všetkých verzií aplikácie Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) a Office 97 alebo novšia verzia (.doc)
 • Formátovaný text (.rtf/.rtfd)
 • Súbory s obyčajným textom (.txt)

Formáty, na ktoré môžete konvertovať dokumenty aplikácie Pages

Pages v iPhone alebo iPade:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • Formátovaný text (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages pre Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) a Office 97 alebo novšia verzia (.doc)
 • Formátovaný text (.rtf/.rtfd)
 • Súbory s obyčajným textom (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

Pages pre iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • PDF
 • EPUB


Ďalšie informácie

 • Aplikácia Pages v iPhone, iPade, Macu a online na stránke iCloud.com používa rovnaký formát súborov. Ak vytvoríte alebo upravíte dokument v aplikácii Pages na určitej platforme, môžete ho otvoriť v aplikácii Pages na ľubovoľnej inej platforme.
 • Najnovšiu verziu aplikácie Pages pre iPhone alebo iPad si môžete nainštalovať z obchodu App Store. Aplikáciu Pages na Macu môžete aktualizovať pomocou aplikácie App Store na Macu.
 • Ak konvertujete dokument aplikácie Pages na dokument kompatibilný s aplikáciou Pages ’09, prečítajte si informácie o zmenách, ku ktorým dochádza pri exporte do formátu iWork ’09.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: