Konvertovanie prezentácií apky Keynote na PDF súbory, súbory programu Microsoft PowerPoint a iné súbory

Ak chcete prezentácie apky Keynote otvoriť v iných apkách, najskôr ich skonvertujte v apke Keynote. V apke Keynote môžete otvoriť aj prezentácie programu Microsoft PowerPoint a iné typy súborov. 

Prezentácie v apke Keynote môžete konvertovať a otvárať na iPhone, iPade alebo Macu. Ak nemáte zariadenie Apple, môžete použiť apku Keynote online na stránke iCloud.com. 

Konvertovanie a otváranie súborov v apke Keynote na iPhone alebo iPade

V apke Keynote na iPhone alebo iPade môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Pozrite si, ktoré formáty sú kompatibilné.

Konvertovanie prezentácie apky Keynote v apke Keynote na iPhone alebo iPade

Ak chcete otvoriť prezentáciu apky Keynote v inej apke, ako je napríklad Microsoft PowerPoint, pomocou apky Keynote prezentáciu skonvertujte na vhodný formát.

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete skonvertovať.
 2. Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac . Na iPade klepnite na názov prezentácie na paneli s nástrojmi. Ak sa názov prezentácie na paneli s nástrojmi nezobrazuje, klepnite na tlačidlo Viac.
 3. Klepnite na Exportovať.
 4. Vyberte formát prezentácie.
 5. Vyberte, ako chcete súbor odoslať, napríklad pomocou apky Mail alebo Správy. Ak si chcete súbor uložiť do zariadenia alebo na iCloud Drive, vyberte možnosť Uložiť do Súborov a vyberte umiestnenie.

Otvorenie súboru v apke Keynote pre iPhone alebo iPad

Ak chcete v apke Keynote na iPhone alebo iPade otvoriť súbor, ako je napríklad súbor programu Microsoft PowerPoint, klepnite na daný súbor v správcovi prezentácií. Ak správcu prezentácií nevidíte, klepnite na tlačidlo Späť  a potom na súbor, ktorý chcete otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, formát súboru nie je kompatibilný.

V apke Keynote môžete otvoriť aj súbor z inej apky, napríklad z apky Súbory alebo z e-mailu:

 1. Otvorte druhú apku a potom vyberte súbor alebo prílohu.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať .
 3. Klepnite na Kopírovať do Keynote. Pôvodný súbor zostane nezmenený.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie o tom, že prezentácia bude vyzerať inak. Apka Keynote vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma. Klepnutím na Hotovo otvorte prezentáciu v apke Keynote.


Keynote pre Mac

V apke Keynote pre Mac môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Pozrite si, ktoré formáty sú kompatibilné.

Konvertovanie prezentácie apky Keynote v apke Keynote pre Mac

Ak chcete otvoriť prezentáciu apky Keynote v inej apke, ako je napríklad Microsoft PowerPoint, pomocou apky Keynote prezentáciu skonvertujte na vhodný formát.

 1. Otvorte prezentáciu apky Keynote, ktorú chcete skonvertovať.
 2. Vyberte Súbor > Exportovať do a vyberte formát.
 3. V okne, ktoré sa otvorí, môžete vybrať iný formát alebo nastaviť ľubovoľné ďalšie možnosti. Môžete napríklad nastaviť vyžadovanie hesla na otvorenie exportovaného súboru PDF, vybrať formát pre exportovanú prezentáciu programu PowerPoint alebo upraviť časovanie prezentácie, ak ju exportujete ako súbor videa.
 4. Kliknite na Ďalej. 
 5. Zadajte názov súboru a vyberte priečinok, do ktorého sa má uložiť.
 6. Kliknite na Exportovať.

Otvorenie súboru v apke Keynote pre Mac

Stlačte kláves Control, vo Finderi kliknite na príslušný súbor a potom kliknite na Otvoriť v apke > Keynote. Ak je apka Keynote jedinou apkou na upravovanie prezentácií na Macu, stačí len dvakrát kliknúť na súbor.

V apke Keynote pre Mac vyberte Súbor > Otvoriť, vyberte súbor a potom kliknite na Otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, súbor nie je v kompatibilnom formáte.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie, že prezentácia bude vyzerať inak. Apka Keynote vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma. Upozornenia sa môžu zobraziť aj pri otváraní prezentácií vytvorených v starších verziách apky Keynote.


Keynote pre iCloud

Apka Keynote pre iCloud vám umožňuje otvárať, upravovať a zdieľať súbory pomocou podporovaného prehliadača na Macu alebo PC. Zistite, ktoré formáty súborov sú kompatibilné s apkou Keynote pre iCloud. Ak nemáte zariadenie Apple, prečítajte si, ako vytvoriť Apple ID.

Konvertovanie prezentácie apky Keynote v apke Keynote pre iCloud

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou Apple ID.
 2. Kliknite na Keynote.
 3. V správcovi prezentácií kliknite pri súbore, ktorý chcete konvertovať, na tlačidlo Viac  a vyberte Stiahnuť kópiu. Ak máte otvorenú prezentáciu, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Nástroje  a vyberte Stiahnuť kópiu.
 4. Vyberte formát prezentácie. Súbor sa začne sťahovať do umiestnenia pre stiahnuté položky nastaveného v prehliadači.

Otvorenie súboru v apke Keynote pre iCloud

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou Apple ID.
 2. Kliknite na Keynote.
 3. Súbor, ktorý chcete nahrať, potiahnite do správcu prezentácií v prehliadači. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Odoslať , vybrať súbor a potom kliknúť na Vybrať.
 4. V správcovi prezentácií dvakrát kliknite na súbor.


Kontrola kompatibility formátu súborov

Formáty, ktoré môžete otvoriť v apke Keynote

Tieto formáty súborov môžete otvoriť v apke Keynote na iPhone, iPade, Macu a online na stránke iCloud.com:

 • Súbory všetkých verzií apky Keynote
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (.pptx) a Office 97 alebo novšie formáty (.ppt)

Formáty, na ktoré môžete konvertovať prezentácie apky Keynote

Keynote na iPhone alebo iPade

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (.pptx)*
 • PDF
 • Videá (.mov)
 • Obrázky (.jpeg, .png alebo .tiff)
 • Animovaný súbor GIF
   

Keynote pre Mac:

 • Keynote '09
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (.pptx)*
 • PDF
 • Videá (.m4v alebo .mov v závislosti od formátu)
 • HTML
 • Obrázky (.jpeg, .png alebo .tiff)
 • Animovaný súbor GIF

Keynote pre iCloud:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (.pptx)*
 • PDF
   

* Ak potrebujete exportovať do starších formátov Microsoft Office, napríklad .doc, .xls alebo .ppt, môžete namiesto toho exportovať do aktuálneho formátu XML, otvoriť súbor v príslušnej apke Office a potom z nej exportovať starší formát.


Viac informácií

 • Apka Keynote na iPhone, iPade, Macu a online na stránke iCloud.com používa ten istý formát súborov. Ak vytvoríte alebo upravíte prezentáciu v apke Keynote na určitej platforme, môžete ju otvoriť v apke Keynote na ktorejkoľvek inej platforme.
 • Najnovšiu verziu apky Keynote pre iPhone alebo iPad si môžete nainštalovať z App Storu. Apku Keynote na Macu môžete aktualizovať pomocou apky App Store na Macu.
 • Ak konvertujete prezentáciu apky Keynote na prezentáciu kompatibilnú s apkou Keynote ’09, prečítajte si o zmenách, ku ktorým dochádza pri exporte do formátu iWork ’09.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: