Konvertovanie prezentácií aplikácie Keynote na súbory PDF, súbory aplikácie Microsoft PowerPoint a iné súbory

Súbory aplikácie Microsoft PowerPoint a iné typy súborov môžete otvoriť aj v aplikácii Keynote v iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo online na lokalite iCloud.com.

Konvertovanie a otváranie súborov v aplikácii Keynote pre iOS

V aplikácii Keynote vo svojom iPhone, iPade alebo iPode touch môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Zistite, ktoré formáty sú kompatibilné s aplikáciou Keynote pre iOS.

Konvertovanie prezentácie aplikácie Keynote v aplikácii Keynote pre iOS

 1. Otvorte prezentáciu a klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na položku Exportovať.
 3. Vyberte formát prezentácie.
 4. Vyberte, ako chcete prezentáciu odoslať, napríklad pomocou aplikácie Mail alebo Správy.

Otvorenie súboru v aplikácii Keynote pre iOS

Ak v aplikácii Keynote pre iOS chcete otvoriť súbor, ako je napríklad súbor aplikácie Microsoft PowerPoint, klepnite na daný súbor v správcovi prezentácií. Ak správcu prezentácií nevidíte, klepnite na položku Prezentácie (na iPade) alebo na tlačidlo Späť tlačidlo Dokumenty (na iPhone alebo iPode touch) a potom na súbor, ktorý chcete otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, formát súboru nie je kompatibilný.

V aplikácii Keynote môžete otvoriť aj súbor z inej aplikácie, napríklad z aplikácie Súbory alebo z e-mailu:

 1. Otvorte druhú aplikáciu a potom vyberte súbor alebo prílohu.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať .
 3. Klepnite na položku Kopírovať do Keynote. Pôvodný súbor zostáva nezmenený.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie o tom, že prezentácia bude vyzerať inak. Aplikácia Keynote vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma. Klepnutím na položku Hotovo otvorte prezentáciu v aplikácii Keynote.


Keynote pre Mac

V aplikácii Keynote pre Mac môžete pracovať s celou škálou formátov súborov. Zistite, ktoré formáty sú kompatibilné s aplikáciou Keynote pre Mac.

Konvertovanie prezentácie aplikácie Keynote v aplikácii Keynote pre Mac

 1. Otvorte prezentáciu aplikácie Keynote, ktorú chcete konvertovať.
 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať do a vyberte formát.
 3. V okne, ktoré sa otvorí, môžete vybrať iný formát alebo nastaviť ľubovoľné ďalšie možnosti. Môžete napríklad nastaviť vyžadovanie zadania hesla na otvorenie exportovaného súboru PDF, vybrať formát pre exportovanú prezentáciu aplikácie PowerPoint alebo upraviť časovanie prezentácie, ak ju exportujete ako súbor videa.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej. 
 5. Zadajte názov súboru a vyberte priečinok, do ktorého ho chcete uložiť.
 6. Kliknite na položku Exportovať.

Ak chcete odoslať súbor v určitom formáte cez aplikáciu Mail, Správy, AirDrop alebo Poznámky, vyberte položky Zdieľať > Odoslať kópiu, vyberte spôsob odoslania prezentácie a potom vyberte formát.

Otvorenie súboru v aplikácii Keynote pre Mac

Stlačte kláves Ctrl a v aplikácii Finder kliknite na príslušný súbor a potom kliknite na položky Otvoriť v aplikácii > Keynote. Ak je aplikácia Keynote jedinou aplikáciou na upravovanie prezentácií v Macu, stačí len dvakrát kliknúť na súbor.

V aplikácii Keynote pre Mac vyberte položky Súbor > Otvoriť, vyberte súbor a potom kliknite na položku Otvoriť. Ak sa názov súboru zobrazuje sivou farbou, súbor nie je v kompatibilnom formáte.

Pri otvorení súboru sa môže zobraziť hlásenie o tom, že prezentácia bude vyzerať inak. Aplikácia Keynote vás upozorňuje napríklad v prípade, že chýbajú niektoré písma.  Pri otváraní prezentácií vytvorených v starších verziách aplikácie Keynote sa tiež môžu zobrazovať upozornenia.


Keynote pre iCloud

Aplikácia Keynote pre iCloud vám umožňuje otvárať, upravovať a zdieľať súbory pomocou podporovaného prehliadača v Macu alebo PC. Zistite, ktoré formáty sú kompatibilné s aplikáciou Keynote pre iCloud.

Konvertovanie prezentácie aplikácie Keynote v aplikácii Keynote pre iCloud

 1. Prihláste sa do služby iCloud.com so svojím Apple ID.
 2. Kliknite na aplikáciu Keynote.
 3. V správcovi prezentácií kliknite v súbore, ktorý chcete konvertovať, na tlačidlo Viac  a vyberte položku Stiahnuť kópiu. Ak máte otvorenú prezentáciu, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Nástroje  a vyberte položku Stiahnuť kópiu.
 4. Vyberte formát prezentácie. Súbor sa začne sťahovať do umiestnenia pre stiahnuté položky nastaveného v prehliadači.

Otvorenie súboru v aplikácii Keynote pre iCloud

 1. Prihláste sa do služby iCloud.com so svojím Apple ID.
 2. Kliknite na aplikáciu Keynote.
 3. Potiahnite súbor, ktorý chcete nahrať, do správcu prezentácií v prehliadači. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Odoslať , vybrať súbor a potom kliknúť na položku Vybrať.
 4. V správcovi prezentácií dvakrát kliknite na súbor.


Kontrola kompatibility formátu súborov

Formáty, ktoré môžete otvoriť v aplikácii Keynote

V aplikáciách Keynote pre iOS, Keynote pre Mac a Keynote pre iCloud môžete otvoriť tieto formáty súborov:

 • Súbory všetkých verzií aplikácie Keynote
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (.pptx) a Office 97 alebo novšie formáty (.ppt)

Formáty, na ktoré môžete konvertovať prezentácie aplikácie Keynote

Keynote pre iOS:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (.pptx)
 • PDF
 • Videá (.mov)
 • Obrázky (.jpeg, .png alebo .tiff)
 • Animovaný GIF

Keynote pre Mac:

 • Keynote '09
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (.pptx) a Office 97 alebo novšie formáty (.ppt)
 • PDF
 • Videá (.m4v alebo .mov v závislosti od formátu)
 • HTML
 • Obrázky (.jpeg, .png alebo .tiff)
 • Animovaný GIF

Keynote pre iCloud:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (.pptx)
 • PDF


Ďalšie informácie

 • Aplikácie Keynote pre iOS, Keynote pre Mac a Keynote pre iCloud používajú rovnaký formát súborov. Ak vytvoríte alebo upravíte prezentáciu v aplikácii Keynote na určitej platforme, môžete ju otvoriť v aplikácii Keynote na ľubovoľnej inej platforme.
 • Najnovšiu verziu aplikácie Keynote pre iPhone, iPad alebo iPod touch si môžete nainštalovať z obchodu App Store. Aplikáciu Keynote na Macu môžete aktualizovať pomocou aplikácie App Store na Macu.
 • Ak konvertujete prezentáciu aplikácie Keynote na prezentáciu kompatibilnú s aplikáciou Keynote ’09, prečítajte si informácie o zmenách, ku ktorým dochádza pri exporte do formátu iWork ’09.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: