Zdieľanie obsahu iTunes s inými zariadeniami pomocou Domáceho zdieľania

Zdieľajte a streamujte obsah z knižnice iTunes v počítači do iných počítačov, zariadení so systémom iOS a Apple TV.

Skôr ako budete môcť Domáce zdieľanie používať, skontrolujte, či sú všetky zariadenia v tej istej domácej sieti – v niektorých prípadoch môže byť potrebné pripojenie na internet – a či máte najnovšiu verziu iTunessystému iOS.

V Macu alebo PC

 1. Otvorte iTunes.
 2. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID. V každom počítači alebo zariadení pripojenom k sieti s Domácim zdieľaním použite ten istý účet Apple ID.
 3. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Súbor > Domáce zdieľanie > Zapnúť Domáce zdieľanie.

Teraz môžete používať Domáce zdieľanie1 na streamovanie hudby, filmov a TV seriálov z jedného autorizovaného počítača do iného. Počítače musia byť zapnuté, nesmú byť v režime spánku a musí byť otvorená aplikácia iTunes2.

Ak chcete zobraziť všetky svoje zdieľané knižnice, kliknite na položku  Hudba v ľavom hornom rohu okna iTunes.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

 

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Hudba alebo do menu Nastavenia > TV > Videá z iTunes.
 2. Potiahnite prstom nahor do časti Domáce zdieľanie.
 3. Ak sa zobrazí položka Prihlásiť sa, klepnite na ňu a zadajte svoj účet Apple ID a heslo. V každom počítači alebo zariadení pripojenom k sieti s Domácim zdieľaním použite ten istý účet Apple ID.

Teraz môžete v zariadení so systémom iOS využívať Domáce zdieľanie a počúvať zdieľanú hudbu alebo sledovať zdieľané videá.

Užívajte si počúvanie zdieľanej hudby

 1. Otvorte aplikáciu Hudba.
 2. Klepnite na položku Knižnica v dolnej časti obrazovky. Ak používate iPad, klepnite na položku Knižnica v ľavom hornom rohu.
 3. Klepnite na položku Domáce zdieľanie. Nemôžete ju nájsť? Klepnite na položku Upraviť, vyberte položku Domáce zdieľanie, klepnite na položku Hotovo a potom na položku Domáce zdieľanie. 
 4. Vyberte zdieľanú knižnicu.

Užívajte si sledovanie zdieľaných videí

 1. Otvorte aplikáciu TV3.
 2. Klepnite na položku Knižnica.
 3. Vyberte zdieľanú knižnicu.

Zdieľané videá môžete zobraziť aj v aplikácii Videá: Klepnite na položku Zdieľané a potom vyberte zdieľanú knižnicu.

Na Apple TV

 1. Na Apple TV prejdite do ponuky Nastavenia > Účty > Domáce zdieľanie.#notes4
 2. Vyberte položku Zapnúť Domáce zdieľanie a potom zadajte účet Apple ID a heslo. V každom počítači alebo zariadení pripojenom k sieti s Domácim zdieľaním použite ten istý účet Apple ID.

V zariadení Apple TV teraz môžete používať Domáce zdieľanie. Ak chcete vyhľadať zdieľané knižnice, prejdite do hlavnej ponuky, vyberte položku Počítače a vyberte zdieľanú knižnicu.

V zariadení Apple TV si môžete prezerať aj fotky z počítača. Otvorte aplikáciu iTunes v počítači. Prejdite do menu Súbor > Domáce zdieľanie > Vybrať fotky na zdieľanie s Apple TV.

Získanie pomoci

Ak sa po nastavení Domáceho zdieľania nezobrazujú zdieľané knižnice, zistite, ako postupovať.

 

1. Domáce zdieľanie môžete používať najviac s piatimi počítačmi v domácej sieti.

2. Funkcie iTunes sa v rôznych krajinách alebo oblastiach môžu líšiť.

3. Aplikácia Apple TV je k dispozícii len vo vybraných krajinách a oblastiach.

4. V Apple TV (3. generácia) prejdite do menu Nastavenia > Počítače.

 

Dátum zverejnenia: