Používanie Domáceho zdieľania na zdieľanie médií z počítača do iných zariadení

Domáce zdieľanie vám umožňuje zdieľať, streamovať a importovať médiá až z piatich počítačov, ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.

Pred nastavením Domáceho zdieľania

Apky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si viac o dostupnosti služieb v jednotlivých krajinách a oblastiach.


Nastavenie Domáceho zdieľania

Domáce zdieľanie musíte pred používaním nastaviť v Macu alebo PC.

Nastavenie Domáceho zdieľania na Macu

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na položku Zdieľanie.
 3. Kliknite na položku Zdieľanie médií.
 4. Vyberte položku Domáce zdieľanie a prihláste sa pomocou účtu Apple ID. Na každom počítači alebo zariadení pripojenom k sieti s Domácim zdieľaním použite ten istý účet Apple ID.
 5. Kliknite na možnosť Zapnúť Domáce zdieľanie.

Nastavenie Domáceho zdieľania na PC

 1. Otvorte iTunes pre Windows.
 2. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou účtu Apple ID. Na každom počítači alebo zariadení pripojenom k sieti s Domácim zdieľaním použite ten istý účet Apple ID.
 3. V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Súbor > Domáce zdieľanie > Zapnúť Domáce zdieľanie.

Domáce zdieľanie môžete používať až s piatimi počítačmi, ktoré sú pripojené k vašej domácej Wi-Fi alebo ethernetovej sieti.


Používanie Domáceho zdieľania

V Macu alebo PC si pomocou Domáceho zdieľania môžete zobraziť zdieľané knižnice z iných počítačov, ktoré sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti a prihlásené pomocou toho istého účtu Apple ID.

Ak si chcete zobraziť zdieľanú knižnicu z počítača v iPhone, iPade, iPode touch alebo Apple TV, musíte byť prihlásený pomocou rovnakého účtu Apple ID ako daný počítač a pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti.

Pomocou Domáceho zdieľanie sa dostanete k svojej knižnici médií v počítačoch, ktoré sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. A môžete streamovať hudbu, filmy a TV seriály z jedného autorizovaného počítača do druhého. Stačí, aby dané počítače boli zapnuté, neboli v režime spánku a bola na nich otvorená apka Hudba alebo iTunes pre Windows.

Používanie Domáceho zdieľania na Macu

Prístup ku knižnici médií:

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou Apple ID. Na každom počítači alebo zariadení pripojenom k sieti s Domácim zdieľaním použite ten istý účet Apple ID.
 3. Na postrannom paneli kliknite na položku Knižnica.
 4. Kliknite na knižnicu médií.

Ak sa chcete vrátiť do hudobnej knižnice, na postrannom paneli kliknite na tlačidlo Vysunúť .

Používanie Domáceho zdieľania na PC

Pomocou Domáceho zdieľania môžete streamovať hudbu, filmy a TV seriály z jedného autorizovaného počítača do druhého. Stačí, aby dané počítače boli zapnuté, neboli v režime spánku a bola na nich otvorená apka Hudba alebo iTunes pre Windows.

Ak chcete zobraziť všetky svoje zdieľané knižnice, kliknite na  Hudba v ľavom hornom rohu okna iTunes.

Používanie Domáceho zdieľania na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak sa pomocou Domáceho zdieľania chcete v iPhone, iPade alebo iPode touch dostať ku knižnici médií v počítači, prihláste sa v zariadení do Domáceho zdieľania:

 1. Ak si chcete zobraziť hudobnú knižnicu, prejdite na Nastavenia > Hudba. Ak si chcete zobraziť knižnicu videí, prejdite na Nastavenia > TV > Videá v iTunes.
 2. V časti Domáce zdieľanie klepnite na položku Prihlásiť sa.
 3. Prihláste sa pomocou Apple ID. Na každom počítači alebo zariadení pripojenom k sieti s Domácim zdieľaním použite ten istý účet Apple ID.

Po prihlásení pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k tej istej Wi-Fi sieti ako počítač a na počítači otvorte apku Hudba, Apple TV alebo iTunes pre Windows.

Zobrazenie zdieľanej hudby

 1. Otvorte apku Hudba a klepnite na Knižnica.
 2. Klepnite na položku Domáce zdieľanie. Nemôžete ju nájsť? Klepnite na položku Upraviť, vyberte Domáce zdieľanie a potom klepnite na položku Hotovo.
 3. Vyberte zdieľanú knižnicu.

Zobrazenie zdieľaných videí

 1. Otvorte apku TV.
 2. Klepnite na Knižnica.
 3. Vyberte zdieľanú knižnicu.

Používanie Domáceho zdieľania na Apple TV

Ak sa pomocou Domáceho zdieľania chcete v Apple TV dostať ku knižnici médií v počítači, prihláste sa v Apple TV do Domáceho zdieľania:

 1. Prejdite na Nastavenia > Užívatelia a účty > Domáce zdieľanie.
 2. Vyberte položku Zapnúť Domáce zdieľanie.
 3. Prihláste sa pomocou Apple ID. Na každom počítači alebo zariadení pripojenom k sieti s Domácim zdieľaním použite ten istý účet Apple ID.

Po prihlásení sa v Apple TV dostanete do knižnice médií v počítači takto:  

 1. Pripojte Apple TV k rovnakej Wi-Fi sieti ako počítač.
 2. Na počítači otvorte apku Hudba, Apple TV alebo iTunes pre Windows.
 3. V Apple TV prejdite na plochu, vyberte položku Počítače a vyberte zdieľanú knižnicu.

V Apple TV si môžete prezerať aj fotky z počítača.

 • Na Macu: Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Kliknite na položku Zdieľanie. Kliknite na položku Zdieľanie médií a potom vyberte možnosť Zdieľať fotky s Apple TV.
 • Na PC: Otvorte iTunes pre Windows. V lište prejdite na položky Súbor > Domáce zdieľanie a vyberte položku Vybrať fotky na zdieľanie s Apple TV.
Dátum zverejnenia: