Ventilátory a ich hluk v produkte Apple

Prečítajte si, ako produkt Apple monitoruje vnútornú teplotu a chladí kritické komponenty pomocou ventilátorov.

Niektoré produkty Apple obsahujú snímače, ktoré reagujú na zistené zmeny teploty v systéme alebo zariadení zapnutím ventilátorov, aby ku kritickým komponentom začal prúdiť vzduch na ochladenie.

Hluk ventilátora

Ak procesor zariadenia spracúva náročné úlohy (napríklad komprimovanie videa v kvalita HD, hranie hry so zložitou grafikou alebo indexovanie pevného disku pomocou Spotlightu po migrovaní dát), krútia sa ventilátory rýchlejšie, aby vzduch lepšie prúdil. Keď táto situácia nastane, môže byť počuť hluk ventilátora, najmä ak pracujete v tichom prostredí. Tento zvuk rýchlo prúdiaceho vzduchu je normálnou súčasťou procesu chladenia.

Okolitá teplota (teplota okolo zariadenia) tiež hrá úlohu pri reakciách ventilátora. Ak je okolitá teplota vysoká, ventilátory sa zapnú skôr a krútia sa rýchlejšie.

Ak počujete, že sa ventilátory v Macu Pro krútia plnou rýchlosťou, a nevykonávate žiadne náročné úlohy, skontrolujte kryt. Uistite sa, že Mac Pro je uzamknutý a riadne usadený, prípadne že na modeloch namontovaných na regáli je horný kryt alebo prístupový kryt uzavretý a uzamknutý.

Uistite sa, že otvory produktu Apple na prúdenie vzduchu nie sú blokované

Niektoré produkty Apple sú vybavené otvormi, ktoré k ventilátorom privádzajú chladný vzduch a odvádzajú od nich horúci vzduch. Ak chcete zariadeniu umožniť dosahovanie maximálneho výkonu, uistite sa, že otvory nie sú blokované. 

  • Zariadenie Apple TV 4K je vybavené ventilátorom a otvorom na spodnej strane.
  • Zariadenia Airport Extreme a Airport Time Capsule sú vybavené ventilátormi a otvormi na spodnej strane.
  • iMac je vybavený otvormi pozdĺž spodného okraja a na zadnej strane.
  • iMac Pro je vybavený otvormi pozdĺž spodného okraja a na zadnej strane.
  • Mac mini je vybavený otvormi na spodnej strane, aby sa zdola privádzal chladný vzduch. Horúci vzduch odchádza zadnou stranou.
  • Mac Pro je vybavený tromi ventilátormi na prednej strane počítača a otvormi na prednej a zadnej strane.
  • MacBook Pro je vybavený otvormi pozdĺž okraja a na zadnej strane. Počítače MacBook Air sú vybavené otvormi pozdĺž zadnej strany pri spoji. 

Povrch, na ktorom zariadenie leží, môže otvory blokovať, a tým ovplyvňovať správanie ventilátorov. Ak máte zariadenie položené na mäkkom povrchu, napríklad na pohovke, na vankúši, na posteli alebo v lone, môže byť činnosť ventilátorov intenzívnejšia. Najlepšie riadenie teploty dosiahnete, keď budete zariadenie používať na pevnom rovnom povrchu, napríklad na stole.

Ďalšie informácie

Ak sa ventilátory v Macu krútia rýchlo aj vtedy, keď záťaž nie je vysoká a vetranie počítača je dobré, možno bude potrebné resetovať v Macu radič na správu systému (SMC). Ak sa tento problém vyskytuje v zariadení Apple TV 4K, Airport Extreme alebo Airport Time Capsule, odpojte ho a opäť ho pripojte.

Prečítajte si viac o prevádzkovej teplote notebookov Apple.

Dátum zverejnenia: