Ventilátory a ich hluk v produkte Apple

Prečítajte si, ako produkt Apple monitoruje vnútornú teplotu a chladí kritické komponenty pomocou ventilátorov.

Niektoré produkty Apple obsahujú snímače, ktoré reagujú na zistené zmeny teploty v systéme alebo zariadení zapnutím ventilátorov, aby ku kritickým komponentom začal prúdiť vzduch na ochladenie.

Hluk ventilátora

Ak procesor zariadenia spracúva náročné úlohy (napríklad komprimovanie videa v kvalite HD, hranie hry so zložitou grafikou alebo indexovanie pevného disku pomocou Spotlightu po migrovaní dát), krútia sa ventilátory rýchlejšie, aby vzduch lepšie prúdil. Keď táto situácia nastane, môže byť počuť hluk ventilátora, najmä ak pracujete v tichom prostredí. Tento zvuk rýchlo prúdiaceho vzduchu je normálnou súčasťou procesu chladenia.

Okolitá teplota (teplota okolo zariadenia) tiež hrá úlohu pri reakciách ventilátorov. Ak je okolitá teplota vysoká, ventilátory sa zapnú skôr a krútia sa rýchlejšie. Prečítajte si viac o prevádzkovej teplote notebookov Apple.

Uistite sa, že otvory produktu Apple na prúdenie vzduchu nie sú blokované

Niektoré produkty Apple sú vybavené otvormi, ktoré k ventilátorom privádzajú chladný vzduch a odvádzajú od nich horúci vzduch. Ak chcete zariadeniu umožniť dosahovanie maximálneho výkonu, uistite sa, že otvory nie sú blokované. 

Optimálnu správu teploty dosiahnete, keď budete zariadenie používať na pevnom rovnom povrchu, napríklad na stole. Ak máte zariadenie položené na mäkkom povrchu, napríklad na pohovke, na vankúši, na posteli alebo v lone, môže byť činnosť ventilátorov intenzívnejšia.

Kontrolujte, či nedochádza k nečakanému intenzívnemu používaniu ventilátorov

Ak sa ventilátory v zariadení krútia rýchlo, aj keď sa nespracúvajú náročné úlohy a zariadenie sa správne vetrá, postupujte podľa krokov pre príslušné zariadenie:

Dátum zverejnenia: