Hraničné hodnoty pre apky Kontakty, Kalendáre, Pripomienky, Záložky a Mapy v iCloude

Ak chcete službe iCloud pomôcť pri udržiavaní aktuálnych údajov v apkách Kontakty, Kalendáre, Pripomienky, Záložky a Mapy, dbajte na dodržiavanie týchto hraničných hodnôt informácií.

Kalendáre a Pripomienky

 • Celkový počet kalendárov, udalostí a pripomienok: 50 000*
 • Maximálny súčet počtu kalendárov a počtu zoznamov pripomienok, ktoré môžete mať: 100*
 • Maximálna veľkosť všetkých údajov kalendárov a pripomienok (vrátane príloh): 1 GB*
 • Maximálny počet znakov v nadpise pripomienky: 1 000*
 • Maximálna veľkosť udalosti kalendára vrátane príloh: 20 MB
 • Maximálny počet príloh k jednej udalosti: 20
 • Maximálny počet účastníkov, ktorých môžete pozvať na jednu udalosť: 300
 • Maximálny počet ľudí, s ktorými môžete zdieľať súkromný kalendár: 100

* Ak ste si upgradovali Pripomienky v iCloude na zariadení so systémom iOS 13, iPadOS alebo macOS Catalina či novším, tieto hraničné hodnoty pre pripomienky sa neuplatňujú. Viac informácií o procese upgradovania Pripomienok

Kontakty

 • Celkový počet vizitiek: 50 000
 • Maximálna veľkosť vizitky: 256 kB
 • Maximálna veľkosť fotky kontaktu: 224 kB
 • Maximálna veľkosť skupiny kontaktov: 256 kB
 • Maximálna veľkosť všetkých vizitiek:
  • Text vizitiek: 48 MB
  • Fotky k vizitkám: 200 MB
 • Podporované typy súborov pre fotky kontaktov: JPEG, BMP, PNG, GIF
 • Hraničné hodnoty importu kariet vCard:
  • Celkový počet kariet vCard: 50 000
  • Maximálna veľkosť karty vCard: 256 kB (fotka + text)
  • Maximálna veľkosť fotky ku karte vCard: 224 kB

Záložky

 • Celkový počet záložiek: 25 000
 • Maximálna veľkosť záložky: 4 kB
 • Maximálna veľkosť všetkých záložiek: 24 MB

Mapy

 • Celkový počet miest vo všetkých zbierkach: 300
 • Celkový počet miest označených ako obľúbené: 100

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: