Resetovanie alebo obnovenie výrobných nastavení Apple TV

Pomocou týchto krokov obnovíte na Apple TV výrobné nastavenia a vymažete z neho všetky dáta.

Resetovanie Apple TV 4K alebo Apple TV HD

 1. Na Apple TV prejdite na Nastavenia > Systém > Resetovať.
 2. Vyberte požadovanú možnosť resetovania:
  • Resetovať: Táto možnosť predstavuje najrýchlejší spôsob, ako na Apple TV obnoviť výrobné nastavenia.  Nevyžaduje pripojenie na internet.
  • Resetovať a aktualizovať: Táto možnosť obnoví na Apple TV výrobné nastavenia a nainštaluje aktualizácie softvéru. Táto možnosť vyžaduje pripojenie na internet.
 3. Neodpájajte Apple TV od zdroja napájania, kým sa proces resetovania nedokončí. Potom môžete Apple TV znova nastaviť.

Obnovenie alebo resetovanie Apple TV (3. generácia) alebo staršieho modelu

 1. Na Apple TV prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Resetovať.
 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Resetovať všetky nastavenia: Táto možnosť resetuje všetky nastavenia vrátane účtov a konfigurácie.
  • Obnoviť: Táto možnosť obnoví na Apple TV výrobné nastavenia a nainštaluje aktualizácie softvéru. Táto možnosť vyžaduje pripojenie na internet.
 3. Neodpájajte Apple TV od zdroja napájania, kým sa proces resetovania nedokončí. Potom môžete Apple TV znova nastaviť.

Získanie pomoci

Prečítajte si, čo robiť, ak vám nefunguje diaľkový ovládač Apple TV.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: